Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi YDS Hazırlık Programı

YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)
ÖSYM, 4 Ocak 2013’de yayınlanan resmi gazetedeki Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi belirlemede YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) adında sadece bir sınav düzenleyecektir. Bugüne kadar düzenlenmekte olan KPDS, ÜDS ve KPSS ve TUS içindeki yabancı dil sınavları vb. 2013 yılından itibaren yapılmayacaktır. Tüm yabancı dil sınavları YDS adı altında toplanacaktır. İlk YDS 7 Nisan 2013 tarihinde yapılacaktır ve YDS İngilizce dilinde yılda iki kez düzenlenecektir.

YDS, hazırlıkları ÖSYM tarafından yapılan on-line yabancı dil sınavlarına geçiş döneminde uygulanacak bir sınavdır. Bu nedenle YDS’nin eski KPDS ve ÜDS sınavlarından farklı olması beklenmemektedir. ÖSYM’nin açıklamalarına göre YDS, KPDS ve ÜDS’nin ortak özelliklerini taşıyan bir sınav olacaktır. YDS KPDS gibi tek bir alanda yapılacaktır. ÜDS de olduğu gibi Fen, Sosyal ve Sağlık alanlarında ayrı YDS yapılmayacaktır. Ancak YDS her üç alanı da kapsayacak şekilde sorular içerecektir. Zaten son ÜDS’lerde soruların yüzde 50’ye varan kısmı ortak olmuştur. Bu nedenlerden dolayı ilk kez uygulanacak bu sınava girmek isteyenlerin endişelenmesine gerek yoktur. YDS’ye hazırlanırken de KPDS ve ÜDS’ye hazırlanırken izlenen yol izlenebilir. Bu sınavda sorulacak sorular hakkında fikir vermesi amacıyla, ÖSYM tarafından örnek sorular hazırlanmıştır. (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-63453/h/ydsingilizceornek.pdf) Bu örnek sorularda görüldüğü gibi YDS soru türleri KPDS ve ÜDS soru türleriyle aynıdır. YDS’de sorulması beklenen soru türleri şunlardır:

Kelime Bilgisi, Dil Bilgisi, Cloze Test, Cümle Tamamlama, Çeviri, Okuma Parçası, Diyalog Tamamlama, Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma, Parçanın Anlam Bütünlüğünü Sağlayan Cümleyi Bulma ve Parçanın Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma.

YDS’de başarılı olmayı sağlayacak dil becerileri.
YDS türü sınavlar temelde kelime dağarcığını, dilbilgisini, yabancı dilde okuduğunu anlama ve çeviri becerisini sınar. Bu nedenle uyguladığımız sınav hazırlık programında bu bilgi ve becerileri öğrencilerimize kazandırmayı hedeflemekteyiz. Ancak hedef yabancı dildeki bu becerilerin kazanılmış olması, seviye tespit sınavında başarı getirmeyebilir. Bu becerilerin yanı sıra sınavın kapsamının bilinmesi ve sınavdaki soru türlerinin iyi tanınması gereklidir. Belirli bir İngilizce seviyesinin üzerine çıkmış olmak, girilecek sınavdaki soru türlerine aşina olmak ve bol sınav denemesi yapmak başarıyı getirecektir. Kısacası Uzaktan Eğitim Yöntemiyle sağlayacağımız eğitimin amacı katılımcılarımıza temel yabancı dil becerilerini kazandırmak ve bu sınavın mantığını vermektir.

Uzaktan eğitim modeliyle dil sınavlarına hazırlanmak.
Uzaktan Eğitim Yöntemiyle önceki dönem verdiğimiz KPDS-ÜDS derslerinin tecrübesiyle katılımcıların bu yöntemle sınava hazırlıkları çok daha huzurlu, endişesiz ve başarılı gerçekleşmektedir diyebiliriz. İnternet ortamında, zaman ve yer sınırlamalarından kurtularak daha serbest bireysel çalışma olanağını ancak Uzaktan Öğretim yöntemi sağlamaktadır. Eğitmeninizle konuşarak belirleyeceğiniz gün ve saatlerde yapılacak sanal derslere kendi rahat ortamınızda katılabileceksiniz. Sanal dersler kayıt edilir ve istediğiniz zaman bu derslere ulaşabilir, tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Burada eğitim sadece derslerle de sınırlı kalmamaktadır. Öğrencilerin her zaman ulaşabilecekleri materyaller sistemde hazır bulunur. Ayrıca haftalık ders programı dışında öğrencilerin zorlandıkları konularda ek dersler yapılır. Öğrencileri ders dışı zamanlarda da programlı çalışmaya sevk etmek amacıyla ödevler verilir. Öğrencilerin gelişimi, tarama ve deneme sınavlarıyla sürekli takip edilir ve program içeriği öğrencinin seviyesine göre yeniden düzenlenebilir.

Programın Eğitmeni

YDS hazırlık derslerini verecek olan eğitmenimiz Hasan Satılmışoğlu Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu öğretim elemanıdır ve ayrıca Uzaktan Eğitim Merkezi’nde görev yapmaktadır. Yıllardır KPDS-ÜDS alanında edinmiş olduğu deneyimi öğrencilerine aktarmaktadır.

İnternet üzerinde katılımcıların erişimine her an açık bulunacak eğitim materyalleri nelerdir?
-Dilbilgisi on-line ders içeriği
-YDS alıştırmaları
-Kelime bilgisi
-Sınavlarda en sık sorulan kelimeler: “Glossary”
-Soru türleriyle ilgili tekniklerin verilmesi
-Deneme sınavları
-Video konferans/sanal sınıf ders kayıtları

Seviye tespit sınavı )
YDS Hazırlık Programına katılmak isteyenlere bir seviye tespit sınavı yapılacaktır. YDS formatında oluşturulan seviye tespit sınavı web üzerinden gerçekleştirilecektir ve herkese açık olacaktır. Katılımcılar sınav bitiminde doğru ve yanlışlarını ve aldıkları puanı görebileceklerdir. Ayrıca bu sınavdan aldıkları sonuç programı yürütecek olan öğretim elemanına da ulaştırılacak ve buna göre öğretim elemanı e-posta yoluyla katılımcıya ulaşıp durumuyla ilgili bilgi verecektir. Adaylar bu sınava erişime açılmasıyla birlikte internet bağlantısı olan herhangi bir yerde girebileceklerdir.

YDS İngilizce sınavına hazırlık programının içeriği
Sınava hazırlık kursu uzaktan eğitim modeliyle verilecektir. Program içeriği, on-line dersler şeklinde internet üzerinden takip edilebilecektir. Haftada 9 ders, toplam 54 ders saati (6 hafta) video konferans/sanal sınıf sistemiyle uygulamalı dersler yapılacaktır. Programa kayıt yaptıran öğrencilere, internet üzerinden ders materyallerine ve sanal sınıfa katılmak için kişisel şifreler verilecektir. Sanal sınıf uygulamasında kursiyerler eğitmenle görsel işitsel etkileşimli ders yapma olanağı bulacaklardır. Ayrıca kursiyerler forum ortamında eğitmenlere soru sorup, yanıt alabileceklerdir. Video konferans kayıtları web ortamında tutulacak olup, kursiyerler bu kayıtlara istedikleri an erişebileceklerdir. Her ünitenin bitiminde değerlendirme soruları, kısa sınavlar ve tarama testleri yer alacaktır.


Örnek Sanal Sınıf Dersi

Kurs programı takvimi
Kurs programı, 25 Şubat-5 Nisan 2013 tarihleri arasında toplam 6 haftadan oluşmaktadır. Programa son başvuru tarihi 22 Şubat 2013’tür.

Kurs programı ücreti

BANKA HESAP BİLGİLERİ

Ziraat Bankası, Tandoğan Şubesi

IBAN: TR440001001282070641135010

Hesap No: 7064113-5010

YATIRILACAK TUTAR

190.-TL (YÜZ DOKSAN LİRA)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI VE ÖĞRENCİLERİ

140.-TL (YÜZ KIRK LİRA)