ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 18 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

 

UNVANI

KADRO SAYISI

İLİ

KPSS

PUAN TÜRÜ

ARANILAN NİTELİKLER

Hemşire

7

ANKARA

KPSSP3

*Lisans düzeyinde Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
Diğer Sağlık Personeli

1

ANKARA

KPSSP93

* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi Teknikerliği bölümünden mezun olmak.
Büro Personeli

1

SAMSUN

KPSSP93

*Ön lisans düzeyinde Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmak.

*En az orta derecede İngilizce bildiğini gösterir MEB onaylı dil sertifikası sahibi olmak.

*MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olmak.

1

SAMSUN

KPSSP93

*Ön lisans düzeyinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümünden mezun olmak.

*En az orta derecede İngilizce bildiğini gösterir MEB onaylı dil sertifikası sahibi olmak.

*MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olmak.

1

SAMSUN

KPSSP94

*Ticaret Lisesi mezunu olmak.

*MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olmak.

1

ANKARA

KPSSP3

*İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmak.

*KPDS (B) düzeyinde İngilizce bildiğini gösterir belge sahibi olmak.

1

ANKARA

KPSSP94

*Ticaret Lisesi mezunu olmak.

*MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olmak.

1

ANKARA

KPSSP3

*Lisans düzeyinde İşletme  bölümünden  mezun olmak.

*MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olmak.

1

ANKARA

KPSSP94

*Lise mezunu olmak.

*MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olmak.

        1

ANKARA

KPSSP93

*Ön lisans düzeyinde muhasebe bölümünden mezun olmak.

*MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olmak.

1

İSTANBUL

KPSSP93

*Ön lisans düzeyinde Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmak.

*En az orta derecede İngilizce bildiğini gösterir MEB onaylı dil sertifikası sahibi olmak.

*MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olmak.

1

İSTANBUL

KPSSP93

*Ön lisans düzeyinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümünden mezun olmak.

*En az orta derecede İngilizce bildiğini gösterir MEB onaylı dil sertifikası sahibi olmak.

*MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olmak.

TOPLAM

18

 

I-GENEL ŞARTLAR

 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.   maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

 

2- 2012 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.

 

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

4- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “ Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

 

6-Adaylar ilan edilen kadro pozisyonlarından sadece birine müracaat edebileceklerdir. Birden fazla unvan ve kadro pozisyonu için başvuran adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

II- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1) Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)

2) Diploma fotokopisi                                                                                                                                                       

3) 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru Formu için)

4) 2012 yılı KPSS sonuç belgesi (İnternet çıktısı)

5) İlan şartında başvurulan büro personeli pozisyon için belirlenen kriterlere sahip olduğunu gösterir belge (En az orta derecede İngilizce bildiğini gösterir MEB onaylı dil sertifikası, MEB onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası, KPDS (B) düzeyinde İngilizce bildiğini gösterir belge) fotokopileri ile,

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan/Ankara adresine müracaat etmeleri gerekmektedir.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru sonunda KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ve yedek kazananların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan pozisyonun 4 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.

 

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan / ANKARA adresine teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

 

IV-ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

a) Dilekçe (Sözleşmeli Personel Şubesinden temin edilecektir)

b) 4 adet vesikalık fotoğraf

c) Diploma fotokopisi (Aslı ibraz edilecek)

d) 2012 yılı KPSS sonuç belgesi (İnternet çıktısı)

e) Mal Bildirim Beyannamesi adresinde mevcuttur)

f) Beyan Formu  (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)

g) İlan şartında başvurulan büro personeli pozisyon için belirlenen kriterlere sahip olduğunu gösterir belge (En az orta derecede İngilizce bildiğini gösterir MEB onaylı dil sertifikası, MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası, KPDS (B) düzeyinde İngilizce bildiğini gösterir belge) fotokopisi (Aslı ibraz edilecek)