Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi

Çocuk Bilim Merkezi (Çocuk Üniversitesi) Koordinatörlüğü’nün temel amacı çocukların üniversiteyi tanımalarını, bilim ve sanatın eğlenceli boyutuyla tanışmalarını sağlamaktır. Bu temel hedef doğrultusunda;

Üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirmek,
Yakın gelecekte toplumda söz sahibi erişkin bireyle olarak yer alacak olan çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişmelerini, bilginin doğasına dair bilgi edinmelerini sağlamak,
Toplumdaki yansımalarıyla birlikte çarpan etki yaratması,
Çocuklara yaparak, yaşayarak ve eğelenerek, bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, yargılama, sorgulama, soru sorma, merak duyma, sorun çözme gibi becerileri kazandırmak,
Bilimsel bilginin yaratıcılığı ve yaratıcı düşünceyi destekleyecek biçimde paylaşılmasını desteklemek,
Bilim ve sanatı çocuklar için yeni ve çekici bir yolla somut hale getirmek,
Bilim ve sanatın bir grup insanın tekelinde ve yaşamın dışında bir alan olmadığı, tersine gündelik yaşamın hemen her alanında herkesi ilgilendiren konular arasında olduğunu gösterebilmek,
Bilimin ulaşılamaz olduğu ya da sanatın bireyin gelişiminde önemli bir yeri olmadığı gibi önyargıları yıkabilmek amaçlanmıştır.

Bilimsel düşünce yöntemini, çocuklar için ulaşılabilir kılmak, çocukların bilimi ve bilimsel konuları keşfetmelerini ve sanatın özgün anlam üretme potansiyelini kavramalarını sağlamak, çocukları araştırma yapmaya, yaratıcı ve yenilikçi düşünce üretmeye teşvik etmek ve yeni nesil bilim insanı profili oluşturmaktır.

Ulusal ve uluslar arası platformlarda bilim eğitimine yönelik yapılan çalışmalarda politikaların belirlenmesi, uygulanması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasında merkezi rol oynayan, bilimin toplumdaki her kesim için ulaşılabilir olmasını sağlayan, bu çalışmaların yaygınlaştırılması için çalışmalar gerçekleştiren ve tüm bu çalışmaları uluslar arası standartlarda sunan bir birim olmaktır.

EĞİTİM PROGRAMLARI
Aranızda Matematiği Sevmeyen Var mı?
Böcek Şenlik Okulu
Çocuklar Çağdaş Sanatı Keşfediyor
Dünyamızı Kim Sarsıyor?
Felsefe Okulu
Gökbilim Okulu
İnsan Hakları Tiyatrosu
Mimarlık Okulu
Küçük Bahçevanlar
Su Okulu
Tasarruf Dedektifleri
Toprak Bilim Okulu
Yaratıcı Fikirler
Yaşam Bilimleri

Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi

İletişim
Adres: Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü, Dögol Caddesi 06100 Tandoğan / Ankara / Türkiye
Web: http://www.cocukuniversitesi.ankara.edu.tr
Tel: 0 312 223 81 38 0 312 215 90 01 / 3659
Faks: 312 213 25 47
e-posta: cocukuniversitesi@ankara.edu.tr