Ana SayfaÜniversite Öğrenci YarışmalarıAnkara Üniversite Öğrencileri Logo Tasarım Yarışması

Ankara Üniversite Öğrencileri Logo Tasarım Yarışması

Kent Konseyleri bağımsız ‘danışma ve tavsiye’ kuruluşları olduğundan şehirlerin yönetiminde son derece önemli bir fonksiyona sahiptirler. Ancak Kent Konseyi şehrin bu kadar önemli öznelerinden biri olmasına rağmen marka onunu anlatacak kurumsal kimlik çalışması ile iletişim sürecine başlamak istiyoruz. bilinirliğinde ciddi bir problem yaşıyor, kendini istediği gibi ifade edemiyor. Bu noktada öncelikle konseyin fonksiyonunu anlatacak kurumsal kimlik çalışması ile iletişim sürecine başlamak istiyoruz.

Çalışma özgün olmalı ve stok logo gibi görünmemeli. Ana stratejiye ve iletişim hedeflerimize hizmet etmeli. Elbette çok farklı mecralarda uygulanabilir olmalı.

Dünyada odaklandıkları konulara göre çok önemli etkileri olan Think Tank kuruluşları gibi Kent konseyi de Ankara için çok önemli bir düşünce kuruluşudur.

1. YARIŞMANIN ADI ve AMACI
“ANKARA KENT KONSEYİ ÜNİVERSİTELER ARASI LOGO TASARIM YARIŞMASI”
Yarışma, Ankara Kent Konseyi’nin mevcut görsel kimliğinin başat unsuru olan logo çalışmasının yenilenmesi ve kurumun vizyonunu, faaliyetleri ve etki alanlarını göz önünde bulundurularak kentin ve kentliliğin önemli bir bileşeni üniversite gençliğinin bakış açısı ve yeteneklerini yansıtacağı yeni bir amblem/logo tasarımının ortaya koyulması amacıyla açılmıştır.

2. YARIŞMANIN ŞEKLİ ve TÜRÜ
Yarışma, Ankara ilinde bulunan üniversitelerin güzel sanatlar ve iletişim fakültelerinin ilgili bölüm öğrencilerinin ücretsiz olarak katılımına açıktır. Başvurular bireysel ya da 2 kişilik ekipler hâlinde https://ankarakentkonseyi.org.tr/ adresine yapılacaktır.

Ankara Reklamcılar Derneği tarafından başvuruda bulunan gruplara profesyonel danışmanlar atanacak ve 4 haftalık çalışma süresince her grubun danışmanıyla haftalık 15 dakika görüşme hakkı bulunacaktır. Danışmanlar fiilen iş üretim süreçlerine dahil olmayacak, dahil olduğu tespit edilen danışmanların grupları yarışmadan diskalifiye edilecektir.

Logo/Amblem çalışmaları; antetli kâğıt, kartvizit ve zarf görünürlük alanlarında uygulamalı olarak gösterilmesi istenmektedir.

Yarışmacı ekipler en fazla iki örnek tasarım yolu sunabilecektir. İki yoldan fazla alternatif sunan ekiplerin ilk iki çalışması değerlendirmeye alınacaktır.

Sunulan yolların grafik çözümlerinin yanında kavramsal anlatımının da sunumlarda bulunması gerekmektedir.

Yarışma ön değerlendirme ve final olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleşecektir. Son başvuru tarihinde teslim edilen işler jüri tarafından online olarak oylanacak ve finale kalan 5 grup 30 dk’yı geçmeyecek şekilde yarışma jürisine canlı (yüz yüze) olarak sunum yapacaktır.

Canlı sunumlar sonrası belirlenen tarihte dereceye giren çalışmalar açıklanacak ve ödülleri takdim edilecektir.

3. YARIŞMANIN KONUSU
Ankara Kent Konseyi için Ankara Reklamcılar Derneği’nin hazırladığı brief doğrultusunda, amblem/logo tasarımının yapılması ve temel kurumsal kimlik elemanları antetli kâğıt, kartvizit ve zarf görünürlük alanlarında uygulamalı olarak gösterilmesi. Kullanım alanlarındaki uyum ve tasarım çizgisi jüri değerlendirmesinde önemli bir kriter olacaktır.

4. İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
İdarenin Adı : Ankara Kent Konseyi

İdarenin Adresi : Kızılay, Atatürk Bulvarı No: 18, 06050 Altındağ/Ankara

5. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
5.1. Yarışma, üniversitelerin; güzel sanatlar, iletişim fakülteleri ve ilgili bölüm öğrencilerine açıktır. İstekliler yarışmaya bireysel ya da en fazla 2 kişilik ekipler hâlinde katılabilir.

5.2. Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin bu koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip başı olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.

5.3. Şartlar;
5.3.1 Jüri üyeleri, danışmanlar ve atayanlar arasında olmamak,
5.3.2 Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek) ve danışmanlarla, bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
5.3.3. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

5.4. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

6. JÜRİ ÜYELERİ ve DANIŞMANLAR
6.1. JÜRİ ÜYELERİ
6.1.1. Halil İbrahim Yılmaz
(Ankara Kent Konseyi Başkanı)
6.1.2. Zafer Savaş Şahin
(Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı)
6.1.3. Lale Özgenel
(Ankara Kent Konseyi İcra Kurulu Üyesi)
6.1.4. Volkan Memduh Gültekin
(Ankara Büyük Şehir Belediyesi Basın Yayın Genel Koordinatörü)
6.1.5. Nihat Aras
(Ankara Büyük Şehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı)
6.1.6. Ali Bozkurt
(Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı)
6.1.7. A. Bora Hızal
(Ankara Reklamcılar Derneği Başkanı)
6.1.8. Burhan Varol
(Ankara Reklamcılar Derneği Sayman)
6.1.9. Arda Engin
(Ankara Reklamcılar Derneği Y.K. Üyesi)
6.1.10. Aziz Yayla
(Ankara Reklamcılar Derneği Y.K. Üyesi)
6.2. GRUP DANIŞMANLARI:
6.2.1 Değer BELGİN (Sanat Yönetmeni – Grafikir)
6.2.2. Hazal KARACA (Sanat Yönetmeni – KAF)
6.2.3 Emre ÖZGÜMÜŞ (Sanat Yönetmeni – Abrakadabra)
6.2.4. Eren BERTAŞ (Sanat Yönetmeni – RETA.CO)
6.2.5. Köksal KILDİŞ (Sanat Yönetmeni – Adorno)
6.2.6. Melisa BEYAZKILINÇ (Sanat Yönetmeni – SVStudios)
6.2.7. Samed ERGÜN (Sanat Yönetmeni – Şapka ve Fil)
6.2.8. Şahika TEZCAN (Sanat Yönetmeni – Ekinoks)
7. YARIŞMA TAKVİMİ:
7.1. Yarışma Duyurusu ve Başvuruların Başlangıcı: 23 Ekim 2021

7.2. Son Başvuru Tarihi: 8 Kasım 2021

7.3. Proje Dosyalarının Online Son Teslim Tarihi: 8 Aralık 2021

7.4. Online Jüri Değerlendirmesi ve Finalistlerin Açıklanması: 10 Aralık 2021

7.5. Jüri Önünde Finalistlerin Sunumu: 15 Aralık 2021

7.6. Yarışma Sonucunun Açıklanması ve Ödüllerin Takdimi: 18 Aralık 2021

8. TASARIMLARA DAİR BEKLENTİLER
8.1. Logo/Amblem tasarımları özgün olmalıdır, herhangi bir parçasının (logotype hariç) ya da bütünün daha önce kullanılmamış; hazır imaj/grafik stok havuzlarında aynısının ya da benzerlerinin bulunmaması gerekir. Bu özellikteki çalışmalar jüri tarafından diskalifiye edilir. Katılımcı eserin jüri değerlendirmesi ve sonuçların açıklanması sonrası özgün olmadığı kanıtlanırsa, ödül ve derece geri alınır.

8.2. Logo/Amblem tasarımları özgün olmalıdır, herhangi bir parçasının (logotype hariç) ya da bütünün daha önce kullanılmamış; hazır imaj/grafik stok havuzlarında aynısının ya da benzerlerinin bulunmaması gerekir. Bu özellikteki çalışmalar jüri tarafından diskalifiye edilir. Katılımcı eserin jüri değerlendirmesi ve sonuçların açıklanması sonrası özgün olmadığı kanıtlanırsa, ödül ve derece geri alınır.

8.3. Tasarımlar Ankara Reklamcılar Derneği tarafından hazırlanan brief göz önüne alınarak tasarlanmalıdır.

9. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
Yarışma, bireysel katılıma açıktır ancak katılımcılar dilerse iki kişilik ekipler hâlinde de yarışmaya katılabilir.Yarışmacı ekipler ya da bireyler yarışmaya bir rumuzla katılacaktır.

9.1. Sunum ve Teslim Standartları
9.1.1. Katılımcılar yarışmaya en fazla iki yol (konsept) alternatifle katılabilecektir. İkiden fazla alternatif sunan katılımcıların, ilk iki alternatifi değerlendirmeye alınacaktır.
9.1.2. Katılımcılar tasarımlarını (iki alternatif dâhil) bir tek sunum dosyası hâlinde (PDF, PPT, Keynote) online olarak son teslim tarihi günü bitimine kadar (8 Aralık 23:59) teslim edeceklerdir.
9.1.3. Katılımcı birey ya da ekiplerin sunum dosyalarının ilk sayfasına katılımcı rumuzlarının olması gerekmektedir.
9.1.4. Sunumların, her alternatif için bir sayfası mutlaka beyaz zeminde sadece logonun görüntüsüne sahip olmalıdır.
9.2. Sunumlarda, alternatif yolların her biri için briefte istenilenlere uygun geliştirilen çözümün ve üzerinden gidilen ya da bulunan kavramın hikâyesinin anlatıldığı bir bölüm bulunması gerekmektedir.

10. TESLİM STANDARTLARI ve YERİ
Katılımcılar sunum dosyalarını son teslim tarihi günü bitimine kadar (8 Aralık 23:59) katılımcı mail adresleri üzerinden kendilerine özel olarak iletilecek link üzerinden ilgili yükleme bölümüne yükleyerek teslim edebilirler.

11. YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR
Aşağıdaki durumlarda olan projeler jüri kararı ve tutanağa geçirilmek koşulu ile yarışmadan çıkarılır:
11.1. Başvuru yapan ancak son teslim tarihine kadar proje dosyasını teslim etmemiş olanlar.
11.2. Yarışmanın katılım koşullarına uymayanlar.
11.3. Herhangi bir yerinde eser sahibinin kimliğini belli eden yazı, işaret vb. bulunan sunumlar (Yazanın kimliğini belli edecek tarzda el yazısı ile yazılmış açıklama notları bu işaretlerden sayılır).
11.4. Yarışma takviminde belirtilen teslim tarihinden geç teslim edilen projeler.
11.5. Katılımcı kişi ya da ekibe atanan danışman tarafından fiilen müdahale isteyen ya da alan yarışmacılar.

12. JÜRİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE YARIŞMA SONUÇLARININ İLANI
Jüri, iki aşamada çalışmaları değerlendirecektir. Birinci aşamada online olarak yapılacak oylama ile finalistler belirlenecek, ikinci aşamada ise katılımcı ekip ya da kişilerin yapacağı sunum performansları sonrasında final değerlendirmesi yapılacaktır.

Jüri ihtiyaç duyması dahilinde, seçilen çalışma ya da çalışmalar için eser sahibinden eser üzerinde 3 kereyi geçmemek koşuluyla değişiklik isteme hakkına sahiptir.

Yarışma sonuçları yarışma takviminde belirtilen tarihlerde açıklanacak ve web adresinden yayınlanacaktır.

Yarışma sonuçları idarenin WEB adresinde yayınlanacaktır.

15. ÖDÜLLER
Birincilik ödülü: 10.000 TL

İkincilik ödülü: 5.000 TL

Üçüncülük ödülü: 2.500 TL

Mansiyon ödülü: 750 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra yukarıda yazılan ödül ve mansiyon tutarları, yarışmacılara en geç 15 iş günü içerisinde ödenecektir.

16. ESERLERİN MÜLKİYETİ VE TELİF HAKKI
Birincilik ödülüne layık görülen eserin mülkiyeti ve telif hakkı Ankara Kent Konseyi’ne ait olacaktır.

https://logoyarisma.ankarakentkonseyi.org.tr

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.