ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 22 Ocak 2013 tarihinde kuruldu.

Fakülteler/Enstitüler
Fakülteler

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yabancı Diller Fakültesi
Dini İlimler Fakültesi
Hukuk Fakültesi

Enstitüler

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
İslam Araştırmaları Enstitüsü

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Ankara
Türkiye

0 312 466 78 04 – 466 75 33
0 312 466 74 32

bilgi@asbu.edu.tr
http://www.asbu.edu.tr