Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) 1.Ulusal Şiir Yarışması

Şiir Yarışması
Şiir Yarışması

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) tarafından düzenlenen 1. Ulusal Şiir Yarışması, 18-25 yaş aralığındaki tüm şair ve şair adaylarını kapsamaktadır. Yarışma, Filistinli şair Mahmud Derviş’in “Biz kaybettik aşk da kazanmadı hiçbir şey” dizesinden yola çıkmaktadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan bu şiir yarışmasının amacı toplumda barış, özgürlük ve insan hakları gibi konularda farkındalığı artırmak ve şiir ile özgürlük arasındaki ilgiye dikkat çekmektir.

Üniversite öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 1.ULUSAL ŞİİR YARIŞMASI

KONU VE ÖLÇÜ

Yarışma kapsamında gönderilecek şiirlerin temaları, Filistinli şair Mahmut Derviş’in “Biz kaybettik aşk da kazanmadı hiçbir şey” dizesinden hareketle barış, özgürlük, adalet ve insan haklarıdır.

YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışma on sekiz (18) – yirmi beş (25) yaş arası, Türkiye Cumhuriyeti’nde doğmuş ve yarışmaya başvurduğu tarih itibari ile halen T.C. vatandaşı olan herkese açıktır. Şiirler Türkçe yazılmış olmalıdır. Herhangi bir şiir türü ve uzunluk/kısalık kısıtlaması yoktur.
Seçici kurul üyeleri ve yakınları ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi çalışanları ve yakınları bu yarışmaya katılamaz.

YARIŞMA KOŞULLARI

1. Yarışmaya her katılımcı bir (1) eser ile katılabilecektir.

2. Yarışmanın duyurulmasıyla birlikte katılım şartları ilan edilecektir.

3. Katılımcılar yarışmaya katıldığı eseri, siiryarismasi@asbu.edu.tr adresine, başvuru formu ile 10 Mart 2024 tarihi mesai bitimine kadar gönderecektir.

4. Eserlerin yer aldığı metinlerin ve dosyaların hiçbir yerinde eser sahibinin açık kimliğini beyan edecek bir bilgi yer almamalıdır. Aksi takdirde bu dosyalar yarışmadan diskalifiye edilecektir.

5. Başvuru formundaki bütün bilgilerin beyanında doğruluk esastır. Bu bilgiler sebebiyle doğabilecek hukuki sorumluluk katılımcıya aittir.

6. Yarışmaya katılım sağlayan eserler, yarışmayı düzenleyen kurumun arşivinde saklanacaktır.

7. Yarışmaya katılım sağlayan eserler iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif hakları ile yarışmayı düzenleyen kurum/kuruluşa devredilmiş olacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

8. Eserin özgün olmaması ve benzeri durumlardan doğabilecek telif hakkı ile ilgili ihlallerden başvuru sahibi sorumludur.

9. Katılımcılar herhangi bir yerde yayımlanmamış eserlerini göndermekle yükümlüdür.

10. Eserler yüz (100) puan üzerinden şu beş ana kriter doğrultusunda, her biri yirmi (20) puan üzerinden olacak şekilde değerlendirilecektir:

a. Özgünlük
b. Türkçenin kullanımı
c. Söyleyiş kuvveti
d. Estetik duyuş ve imajlar
e. Konunun/temanın işlenişi

11. Yarışmaya katılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar 21.03.2024 tarihindeki Dünya Şiir Günü kapsamında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde düzenlenecek olan törende açıklanacaktır.

12. Katılımcılar şiirlerini bilgisayar ortamında, 12 punto, Times New Roman yazı stilinde yazmalıdır.

13. Ödül Töreni 21.03.2024 tarihinde Dünya Şiir Günü’nde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde yapılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Son Başvuru Tarihi: 10 Mart 2024
Yarışma Sonuçlarının Açıklanması ve Ödül Töreni: 21 Mart 2024 – Dünya Şiir Günü

İLETİŞİM:
siiryarismasi@asbu.edu.tr

Şiir yarışması başvuru formu için tıklayınız.