Ankara Ortaöğretim Kurumları Arası 4. Kimya Yarışması

Gençlere kimyanin bilimsel ve teknolojik gelişme içindeki önemini anlatmak ve temel bilimlere olan ilgilerini artırmak ve daha çok sevdirmek amacıyla üniversitemiz Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü tarafından Ankara Ortaöğretim Kurumları arasında bir Kimya yarışması düzenlenecektir. Yarışma biri eleme ve biri de Final bölümleri olmak üzere iki farklı günde gerçekleştirilecektir. Yarışmanın eleme sınavı 26 Şubat 2016 tarihinde yapılacaktır ve katılan okullar arasında en iyi dereceyi alan 8 okulun ekibi finale katılmaya hak kazanacaktır.

Final yarışması 03 Mart 2016 günü izleyici huzurunda gerçekleştirilecektir.
Finaller 03 Mart 2016 günü saat 10:30’dan başlayarak atilimtv.atilim.edu.tr adresinden izlenebilecektir.
Yarışmaya (elemeler dahil) katılacak ekiplerin beraberlerinde hesap makinelerini de getirmeleri gerekmektedir.

Yarışmada derceye giren okul ekip öğrencilerine Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük madalyaları, okullarına plaket, ayrıca (sırasıyla) Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük hediyeleri verilecektir.

Yarışma verilen kokteyl ile son bulacaktır.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ARASI
KİMYA YARIŞMASI

YARIŞMA YÖNERGESİ

GENEL:
Atılım Üniversitesi, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü tarafından düzenlenen Ortaöğretim Kurumları Arası KİMYA YARIŞMASI ortaöğretimin 11. sınıfının ikinci döneminin sonuna kadar olan konuları kapsar.
Yarışmaya Ankara il sınırları içinde bulunan tüm ortaöğretim kurumları katılabilir.
Yarışmaya okullar üç öğrenci ile katılabilirler. Okulları temsilen bir danışman öğretmen (Kimya öğretmeni) yarışma ekibine eşlik eder.

Yarışma ekibini oluşturan öğrencilerin ve danışman öğretmenin isimleri başvuru formunda belirtilir.
Bir öğrenci Matematik, Fizik ve Kimya yarışmalarından yalnızca bir tanesinin ekibinde yer alabilir. Örneğin, Kimya yarışması ekibinde yer alan bir öğrenci Matematik ya da Fizik yarışmasına katılamaz.
Başvurular ilan edilecek tarihler arasında, yarışma internet sitesinde ) yer alacak başvuru formunun doldurulması yoluyla yapılır.
Yarışma eleme ve final olmak üzere iki aşamadan oluşur. Eleme sınavı sonucunda ilk sekiz sırayı alan okullar finalde yarışmaya hak kazanır.
Final sınavına herhangi bir sebeple katılamayan öğrencilerin yerine yedek öğrenci sınava giremez. Bu durumdaki okullar finale eksik öğrenci ile katılır.
Final sınavı sonucunda dereceye giren okulların öğrencilerine ve danışman öğretmenlerine ödüller verilecektir.
Yarışma hakkındaki tüm duyurular yarışmanın internet sayfasında ) ve Atılım Üniversitesi ana internet sayfasında (http://atilim.edu.tr/yarisma) ilan edilecektir.

1. AŞAMA: ELEME SINAVI
Eleme sınavı 26 Şubat 2016 Cuma günü saat 10:30’da, yarışmanın internet sayfasında önceden ilan edilecek bina ve salonda gerçekleştirilecektir.
Eleme sınavında, ekiplere Kimya branşından 10 soru/problem sorulur. Cevaplama süresi 60 dakikadır.
Bütün ekipler kendilerine aynı anda verilen soruların hepsini, her biri tek bir cevap kağıdında olmak üzere, tüm detayları ile beraber çözerler.
Ekiplerin verdiği cevaplar jüri tarafından üç gün içinde değerlendirilir ve ilk 8 (sekiz) sırayı alan ekipler yukarıda belirtilen internet sayfalarında ilan edilir. Değerlendirme sonucu ekiplerin/okulların sıralanması, sorulan toplam 10 sorudan alınan en yüksek puan üzerinden yapılır.
Eleme sınavı sonucunda ilk 8 (sekiz) sırayı alan ekipler final turunda yarışmaya hak kazanırlar.

2. AŞAMA: FİNAL SINAVI
Final sınavı 03 Mart 2016 Perşembe günü saat 10:30’da, ilan edilecek bina ve salonda izleyici huzurunda gerçekleştirilecektir. Ayrıca atilimtv.atilim.edu.tr adresinden canlı yayınlanacaktır.
Bu aşamada ekiplere Kimya branşından toplam 10 soru/problem yöneltilir. Soruları, yarışmacılar masalardaki ekranlarda, izleyiciler de perdede görebilecektir.
Her soru için verilen yanıtlama süresi 3 dakikadır; yanıtlama süresinin bitimine 10 saniye kaldığında, sesli bir uyarı verilir.
Ekipler cevaplarını, süre bitmeden önce, o soru için hazırlanmış olan cevap kağıdına yazarlar. Ekiplerden, çözümlerinin detayları olmaksızın, tek bir cevap beklenir.
Süre bitiminde cevap kağıtları kaldırılır ve her ekibin sözcüleri tarafından yüksek sesle okunur. Cevabın olmadığı durumlarda “cevap yok” denilir.
Her bir sorunun puanı (p), o soruya doğru cevap veren ekiplerin sayısına (n) göre, aşağıdaki gibi hesaplanır:
p = 18 – n
Yarışma sonunda puan eşitliği olursa, eşit puanlı ekiplere, üç tane yedek soru/problem sorulur. Yedek sorular eşitlik bozulana kadar yöneltilir. Üç yedek soru sonunda eşitliğin bozulmaması durumunda, eşit puana sahip ekiplerin derecelendirilmesinde eleme sınavı sonuçları göz önünde bulundurulacaktır.

Başvuru

Başvuru Başlangıç Tarihi 26 Ekim 2015
Başvuru Bitiş Tarihi 30 Aralık 2015
Eleme Sınavı 26 Şubat 2016
Final Sınavı 03 Mart 2016

İletişim
Atılım Üniversitesi Ankara İli Ortaöğretim Kurumları Arası Kimya Yarışması
Tel: (0312) 586 8304 [A.Cihaner] // (0312) 586 8846 [H.Kayi]
Fax: (0312) 586 8090-91
e-posta: ky@atilim.edu.tr
Adres: Atılım Üniversitesi, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü, Kızılcaşar Mahallesi, İncek/ANKARA