ANKARA LİSELER ARASI MATEMATİK GÜNLERİ

Amacımız
Bu yarışmada bilimsel bir aktivite çerçevesinde, okullar arası etkileşimi arttırmak ve öğrencileri kaynaştırmak, öğrencilere matematiğin farklı yönlerini keyifli bir yarışma ortamı içerisinde göstermek ve yeni bakış açıları kazandırmak amaçlanmaktadır.

Yarışma Kapsamı
Yarışmamız 05 Mayıs 2012 tarihinde düzenlenecek olup, gün içerisinde yapılacak olan çeşitli yarışmalar sonrasında bireysel olarak birinci, ikinci, üçüncü; ve okul olarak birinci, ikinci ve üçüncü belirlenecektir. Yapılacak olan yarışmalar hakkında bilgi yarışma günü verilecektir.

Yarışma değerlendirmesinde, TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Matematik Zümresi öğretmenleri yetkilidir.

Sınava katılacak öğrencilerin nüfus cüzdanlarını ve fotoğraflı öğrenci belgesini yanlarında getirmeleri zorunludur. Kimlik tespiti yapılmayan öğrenci sınava alınmayacaktır.

Ödüller
Grup olarak Birinci, İkinci ve Üçüncü olan Okullara, PLAKET

Bireysel olrak Birinci, İkinci ve Üçüncü olanlara da KATILIM BELGESİ
Katılım Koşulları
2011-2012 akademik yılında 10.sınıf ve 11.sınıf öğrencileri bu yarışmaya katılma hakkına sahiptirler.Yarışmaya katılan öğrencilerin hepsi 11.sınıf müfredatının sonuna kadar yarışmada sorumlu olacaklardır.

Yarışmaya Ankara ilinde bulunan bütün ortaöğretim kurumları katılabilirler. Okullar dışında kalan özel ve resmi etüt merkezleri, bilim merkezleri ve dershanelerden gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Her okuldan 3 asil öğrenci ve 1 yedek öğrenci olmak üzere toplam 4 öğrenci katılabilecektir. Asil üyelerin yarışmaya gelememesi durumunda  başvuru formunda belirtilen yedek üye dışında bir öğrencinin yarışmaya katılması mümkün olmayacaktır.

Katılımcıların yarışma günü olan 5 Mayıs 2012 Cumartesi günü TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi danışma bölümünde saat 09:00’da kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

KILIK-KIYAFET:  Tüm katılımcıların, 16/7/1982-82/5105 numaralı BAKANLAR KURULU KARARI İLE 25.10.1982/17849  numaralı RESMİ GAZETE’de yayınlanan ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’ e uymaları gerekmektedir.

Sempozyuma katılan tüm öğrenciler, okulumuz öğrencileri tarafından karşılanacaklardır. Sempozyum süresince her öğrencimiz, bir konuk öğrenciden sorumlu olacaktır. Konuk öğrencilerin her türlü isteklerini ve sıkıntılarını kendilerine iletmelerini rica ederiz.

Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi
Başvurular adresinde bulunan başvuru formu doldurularak kabul edilecektir. Son başvuru tarihi 10 Mart 2012 olup bu tarihten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Özel okullar için başvuru ücreti, 50 TL’dir. Devlet okullarının katılımcılarından ücret talep edilmeyecektir.

10 Mart 2012 tarihine kadar aşağıda belirtilen hesaba yatırılması ve makbuzda katılımcı okulun adı ile “Matematik Yarışması” ibaresinin bulunması ve fatura bilgilerinin fax ile  gönderilmesi gerekmektedir.

HESAP NO:  TED ANKARA KOLEJİ VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HESABI GARANTİ BANKASI
KIZILAY ŞUBESİ HESAP NO: 082-6685192 IBAN TR: 900006200008200006685192
İletişim

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi

Santral
586 90 00 / 1110
Faks
598 90 70

Web : matematik.tedankara.k12.tr
E-Mail : cunal@tedankara.k12.tr