Ankara Lise Öğrencileri Arası Göster Kendini Fotoğraf Yarışması

Fotoğraf Yarışması
Lise Öğrencileri Fotoğraf Yarışması

Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından, 28 Mart – 28 Nisan 2022 tarihleri arasında başvuru yapılabilen, Ankara ilindeki İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı liseleri kapsayan “Göster Kendini Fotoğraf Yarışması” düzenlenecektir. Öğrencilerin gönüllük esasına dayalı ve herhangi bir ücret ödenmeksizin katılabileceği yarışmada ilk üç sıraya girecek öğrencilere çeşitli ödüller takdim edilecek olup, sergilenmeye layık görülen 50 (elli) eserin sahibi de düzenlenecek Sergide eserleriyle yer alacak, teşekkür belgesi takdim edilecektir.

Yarışmada öğrencilerden, kendi kuşakları olan Z kuşağını, kişisel perspektiflerini kullanarak, sanatsal bir bakış açısıyla fotoğraf karelerine yansıtmaları beklenmektedir. Fotoğraflar şartnamedeki hususlara uygun bir şekilde, cep telefonu ile çekilecektir. Katılım; bu web sitesindeki Başvuru sekmesine fotoğrafların yüklenmesi ile gerçekleştirilecektir. Ayrıntılar için lütfen “Şartname” sekmesini tıklayınız.

YARIŞMA TAKVİMİ

Kompozisyonların Gönderilmesi İçin Son Katılım Tarihi: 28 Nisan 2022

Eserlerin Değerlendirilmesi: 29 Nisan 2022

Ödül Alanların Açıklanması: 29 Nisan 2022

Ödül Töreni ve Fotoğraf Sergisi Açılışı: 13 Mayıs, Cuma,

Saat: 14.00, Yer: Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs

YARIŞMA KONUSU: “Göster Kendini” Z Kuşağı

Yarışma aracılığıyla; en fazla tartışılan jenerasyon olarak karşımıza çıkan Z kuşağının bizzat kendi mensupları olan lise gençlerinin gözünden, objektifinden, şahsi perspektiflerini aktarmaları ya da bu nesle dahil olan kişileri, kendileri için önem taşıyan nesneleri, olayları nasıl değerlendirdiklerini yansıtmaları, öznel bakış açılarını en geniş ölçekte Dünya ile paylaşmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Çankaya Üniversitesi olarak küresel ölçekte en büyük ve kapsamlı Üniversite sıralaması olan ‘Times Higher Education’da Dünya üniversiteleri sıralamasında üst üste üç yıldır Türk eğitim kurumlarının 1.si ve ilk 500 arasına ülkemiz ölçeğinde giren tek üniversite olarak, 25. Kuruluş Yıldönümümüz vesilesiyle düzenlendiğimiz yarışmamız aracılığıyla sizlerle buluşmaktan heyecan duyuyoruz. Dijital yerliler adlandırmasıyla da tanınan, Z kuşağının mensupları olarak, hayata bakışınızı fotoğrafın görsel dili aracılığıyla topluma anlatacağınız, ait olduğunuz jenerasyonun hayallerini, endişelerini, umut ve beklentilerini yansıtacağınız fotoğraflarınızı mutlulukla bekliyoruz.

GÖSTER KENDİNİ ANKARA LİSELER ARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN KONUSU: Fotoğraf yarışmasının konusu Z kuşağını ele almaktadır. Yarışmaya katılım sağlayacak öğrencilerin de dâhil oldukları, Z kuşağını odak noktasına alan, katılımcıların kişisel perspektifleri üzerinden; jenerasyonlarını, bu nesle dâhil olan kişileri, kendileri için önem taşıyan nesneleri, olayları nasıl değerlendirdiklerini gösteren, öznel bakış açılarını yansıtan fotoğraflar ile yarışmaya katılım sağlanacaktır.

YARIŞMANIN AMACI: Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü olarak, salt akademik üretim ve eğitimle sınırlı kalmayarak, geniş bir yelpazede seyreden sosyal sorumluluk bilincimizle, Ankara’daki lise öğrencilerine yönelik bir fotoğraf yarışması düzenlemekteyiz. Yarışma, Z kuşağına dâhil gençlerin kendi kuşaklarını; sanatsal bakış açılarının, yaratıcı zekâlarının yansımasıyla anlatmalarını amaçlamaktadır. Ülke gündeminde sıklıkla yer alan Z kuşağı, dijital dünyanın içine doğan nesilleri ifade etmektedir. Erken yaşlardan itibaren iletişim teknolojilerini kullanan, dijital yerliler olarak da adlandırılan Z kuşağının, hayata bakışı diğer kuşaklardan farklılık arz etmektedir. “Göster Kendini” başlıklı yarışmamızda; sıklıkla akademisyenler, sivil toplum kuruluşları vb. uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerin yanısıra, Z kuşağı mensuplarının bizzat kendilerinin, kendilerini fotoğrafın görsel dili aracılığıyla topluma anlattığı, iletişim temelli bir yaklaşımı, öne çıkartmak amaçlanmaktadır.

YARIŞMA ORGANİZASYONU: Yarışma Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından organize edilmektedir.

ORGANİZASYON KOMİTESİ: Prof. Dr. Zeynep KARAHAN USLU, Dr. Nefise ŞİRZAD, Dr. Deniz BAYRAKTAROĞLU, Arş. Gör. Oben Hüseyin SAZANER

SEKRETARYA: Sinem YAVUZ: (0312) 233 1252

KATILIM KOŞULLARI: Ankara ili genelindeki hazırlık sınıfları dâhil lise öğrencileri yarışmaya katılabilir.

Katılım formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
Yarışmaya Ankara’da bulunan tüm lise öğrencileri gönüllülük esasına bağlı herhangi bir ücret ödemeksizin katılabilir.
Yarışma şartnamesi ve katılım formu https://gosterkendini.cankaya.edu.tr adresinden indirilebilir.
Yarışmaya her öğrenci en az 1 (bir), en fazla 7 (yedi) fotoğrafla katılabilir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve yasal tüm sorumluluklarını üstlendiğini (gerekli izinlerin alınması vb.) kabul ve beyan eder.
Yarışma ile ilgili bilgiler https://gosterkendini.cankaya.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
Katılımcılar https://gosterkendini.cankaya.edu.tr adresindeki ilgili sekmede bulunan “Başvuru Formunu” eksiksiz doldurduktan sonra aynı sayfadaki linki kullanarak fotoğrafik eserlerini yükleyeceklerdir.
Yarışma ile ilgili bilgilerin yer aldığı internet sayfasında yer alan “Başvuru Formu” içindeki “KVKK Aydınlatma Metni”, KVKK Açık Rıza Onayı” ve “Veli İzin Formu”nun doldurulması zorunludur.
Başvuru sahibi öğrenci ve velisi yarışma kapsamında kuruma aktarılan kişisel verilerle ilgili olarak KVKK metinlerini okuduklarını ve bilgi sahibi olduklarını kabul ederler.
Fotoğrafların 28 Nisan 2022, Perşembe tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Ödül alan katılımcılardan, söz konusu kabul ve beyanların aleyhine davrandığı tespit edilen olduğu takdirde, ilgili ödül ve diğer kazanımlar geri alınır.
Seçici kurul ve düzenleme kurulunda yer alan kişilerin yakınları yarışmaya katılamaz.
ESER KOŞULLARI:

Fotoğraflar cep telefonu ile çekilecektir.
Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait herhangi bir kişisel bilgi, imza ya da logo bulunmamalıdır.
Fotoğrafların kenarlarında boşluk ya da paspartu kullanılmamalıdır.
Fotoğraf boyutu minimum 12 megapiksel (4256 x 2848 piksel) olmalıdır.
Fotoğraflar jpeg formatında ve dosyaların boyutları 6 MB’den az, 15 MB’den fazla olmamalıdır.
Panoramik fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Daha önce ödül almış ya da herhangi bir mecrada yayınlanmış fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler üzerinde her türlü tasarruf hakkına (Broşür, afiş, katalog vb.) sahip olacaktır.
Ödül almasa dahi sergilenmeye layık görülen 50 (elli) eserin sahibine yarışmaya katılım ve katkılarından ötürü teşekkür belgesi takdim edilecektir.
YARIŞMA TAKVİMİ:

Başvuru tarihleri: 28 Mart-28 Nisan 2022

Eserlerin Değerlendirilmesi: 29 Nisan 2022

Sonuçların İlanı: 29 Nisan 2022

Ödül Töreni ve Fotoğraf Sergisi Açılışı: 13 Mayıs 2022

FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ:

Yarışmaya katılacak fotoğraflar katılım formu ile birlikte https://gosterkendini.cankaya.edu.tr adresine iletilecektir. Dijital olarak gönderilecek fotoğraflarda dosya isminde; katılımcının adı, soyadı ve fotoğraf numarası yer almalıdır (Örnek: Ali_Öztürk_1).
Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
Katılımcıların gönderecekleri e-postalar ad, soyad, lise ve sınıf bilgisi, telefon, adres vb. bilgileri içermelidir.
Yarışma sonuçları https://gosterkendini.cankaya.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
SEÇİCİ KURUL:

Prof. Dr. Zeynep KARAHAN USLU (Seçici Kurul Başkanı/Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Barış KONOR (Görüntü Yönetmeni, Ç.Ü. HİR Bölümü part-time öğretim üyesi)
Dilek UYAR (Fotoğraf sanatçısı)
Erhan US (Kavramsal sanatçı)
İbrahim ZAMAN (Fotoğraf sanatçısı)
Zafer KOZANOĞLU (Kültürel Dönüşüm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)
Yunus TOPAL (Fotoğraf sanatçısı)

ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü HP Laptop
İkincilik Ödülü Samsung Cep Telefonu
Üçüncülük Ödülü Samsung Tablet Bilgisayar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

‘GÖSTER KENDİNİ ANKARA LİSELER ARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI’