Ankara Japonca Sunum Yarışması

Ankara Japonca Sunum Yarışması düzenlenecek!
Her yıl düzenlediğimiz Japonca Konuşma Yarışması, bu yıl da sağlık önlemleri kapsamında formatı değiştirilerek çevrimiçi olarak gerçekleşecektir. Başvuru tarihleri 15 Ekim – 17 Kasım olarak belirlenen yarışma, 12 Aralık tarihinde internet üzerinden yapılacaktır.

Başvurularınızı kultur.basvuru@an.mofa.go.jp adresine göndermeniz gerekmektedir. Sosyal medya hesaplarımıza yazılan mesajlar dikkate alınmayacaktır.

Ankara Japonca Konuşma Yarışması Düzenleme Komitesi tarafından, yeni korona virüsünün yayılmasının önlenmesi ile katılımcıların sağlığı ve güvenliği düşünülerek, her yıl düzenlenen “Ankara Japonca Konuşma Yarışması” yerine detayları aşağıda belirtilen “Ankara Japonca Sunum Yarışması 2021″ düzenlenecektir.

1. Tarih
12 Aralık 2021 (Pazar) Öğlen
(Yarışmanın başlama ve bitiş saatleri daha sonra duyurulacaktır.)

2. Katılım Yöntemi
Bu yarışma bir video konferans sistemi olan “Zoom” üzerinden düzenlenecektir.
(Japonya Büyükelçiliği’ne ait Facebook sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanması planlanmaktadır.)
Sunum programları (PowerPoint, Keynote vb.) kullanılacaktır.

3. Katılım Şartları
Katılımcının aşağıdaki şartların tamamını sağlaması gerekmektedir.
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak; Türkiye’de ikamet ediyor olmak ve 15 yaşını doldurmuş olmak. (Liselerde eğitim gören 15 yaşının içinde olanlar da katılabilir.)
(2) Ana dili Japonca olanlar başvuramaz.
(3) Bugüne kadar görevi gereği veya günlük yaşamda iletişim dili olarak çoğunlukla Japonca kullananlar başvuramaz.
(4) Japonya’da toplam 3 aydan fazla bulunmamış olmak.
(5) Daha önce Ankara, İstanbul ve İzmir’de düzenlenen Japonca Konuşma/Sunum Yarışmalarında birincilik ödülü almamış olmak.
(6) Kamera ve mikrofonu bulunan bir bilgisayar temin edebilmek; sunum programı ve Zoom kullanabilmek; yeterli çevrim hızına sahip internet bağlantısına sahip olmak.
Öğrenci olmayanlar da katılabilir. Toplumun her kesiminden katılım teşvik edilmektedir.

4. Başvuru Yöntemi
(1) Başvuru ve danışma için iletişim bilgileri:
Japonya Büyükelçiliği Kültür ve Halka İlişkiler Bölümü   
  E-posta: kultur.basvuru@an.mofa.go.jp
(2) Son Başvuru Tarihi: 17 Kasım 2021 (Çarşamba)
(3) Başvuru Yöntemi
Aşağıda belirtilen belgeleri e-posta ekinde gönderiniz. (Konu kısmına “(1) Ankara Japonca Sunum Yarışması Başvurusu 2021 (2) Katılımcının adı – soyadı” mutlaka yazılmalıdır.)
(Örnek: “(1) Ankara Japonca Sunum Yarışması Başvurusu 2021 (2) Ayse-Hatice-Yilmaz)
Yukarıda belirtilen e-posta adresinin “9” MB sınırı vardır. TÜM EKLERLERLE BİRLİKTE TOPLAMDA 9 MB’den büyük e-postalar alınamaz.
Başvuru dosyaları, PDF biçiminde e-posta eki olmalıdır. Google Drive, vb. farklı linklerle gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.
Gelen e-postalara 1 veya 2 iş günü içerisinde (Büyükelçiliğin mesai günlerinde) Büyükelçilik tarafından alındı mesajı gönderilecektir. Alındı mesajı gönderilmeyen başvurular kabul edilmiş sayılmaz. Tarafınıza alındı mesajı gönderilmemesi durumunda Japonya Büyükelçiliği Kültür Bölümü ile yalnız e-posta yoluyla temasa geçmeniz rica olunur.
Başvuru Formu: Başvuru Formuna 1 adet vesikalık fotoğraf (3,5cm×4,5cm) yapıştırılmalı, form PDF formatında gönderilmelidir.
Link vasıtasıyla veya PDF dışında bir formatta gönderilen dosyalar kabul edilememektedir. Lütfen dikkat ediniz.
Sunum (PDF Dosyası): Hazırlayacağınız PowerPoint sunumunuzu PDF dosyası olarak gönderiniz.
Sunum Metni (Word Dosyası): Romaji – latin harfleri ile yazılan metin kabul edilmez. Metin bilgisayarda yazılacaksa aşağıdaki yazı tipi ve boyutu seçilmelidir:
Japonca: MS_Mincho, Yazı Boyutu: 10.5
Türkçe: Century (Gövde), Yazı Boyutu: 10.5
※Sunum metninin Türkçe çevirisini de ekleyiniz.
※Sunum metni daha önce yayınlanmamış özgün içeriğe sahip olmalıdır. Sunum metninin önceden yayınlanmış olduğu veya özgün olmadığının anlaşılması durumunda; verilen taahhüdün gerçekle çelişmesi durumunda, verilmiş olan ödül, Düzenleme Komitesinin takdirine göre geri alınabilir.

5. Ön İnceleme
Yarışma programına göre, A ve B gurubu yarışmacılarının toplam sayısı yaklaşık 14 kişi olacaktır. Başvuruların daha fazla olması durumunda, sunum metinleri Düzenleme Komitesi tarafından değerlendirilerek ön eleme yapılacaktır. 26 Kasım 2021 (Cuma) günü tüm başvuranlara e-posta ile yanıt verilecektir.

6. Gruplandırma
Katılımcılar aşağıdaki 2 gruba ayrılarak değerlendirilecektir. Hangi gruba dâhil olacağınıza karar vermekte güçlük çekerseniz Düzenleme Komitesi’ne danışınız.

A Grubu: Japonca bilgisi başlangıç düzeyindeki yarışmacılara yönelik
Aşağıda verilen B Grubu şartlarını taşımayan kişiler bu grupta değerlendirilir.

B Grubu: Japonca bilgisi orta ve daha ileri düzeydeki yarışmacılara yönelik
Aşağıda verilen iki şarttan bir veya daha fazlasını taşıyan kişiler bu grupta değerlendirilir.
(1) Üniversitelerin Japonya ve Japonca ile ilgili anabilim dalında 2 yıldan daha uzun süredir (hazırlık eğitimi dâhil) lisans düzeyinde eğitim görmekte olan/görmüş öğrenciler veya buradan mezun olanlar; ya da üniversite dışındaki eğitim kurumlarında 500 saati aşkın Japonca eğitimi almış kişiler.
(2) Japonca Yeterlik Sınavı N3 ve daha üzeri düzeyde sınava girmiş olanlar (Sınavda başarılı olmasa dahi)
※Eğitim süresi hesaplanırken ders saati sayısı değil, saat cinsinden süre hesaplanmalıdır. Ayrıca burada kastedilen eğitim süresi, başvuranın yalnız katıldığı derslerin süresi değil, müfredatta o ders için belirlenen eğitim süresidir. (Yani aday derse devamsızlık yaptığı saatleri eksiltmeyecektir.)
※ Üniversitede seçmeli ders olarak Japonca eğitimi alanlar, Japonca kurslarına devam edenler, lise öğrencileri ve kendi kendine öğrenenler hâlihazırda başlangıç düzeyi eğitimini başarıyla tamamlamışlarsa B Grubu’na kabul edilirler. (Başlangıç düzeyi eğitimini başarıyla tamamlama durumuna karar verirken Düzenleme Komitesi’ne danışınız.)
※Katılımcının kasıtlı olarak kendi Japonca seviyesinin altındaki gruba başvurduğu anlaşılırsa, katılma hakkını kaybedecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca, ödül kazanmış olsa dahi ödülü geri alınabilir.

7. Konu
A Grubu: “Türkiye’ye gelenlere mutlaka ne yapmalarını tavsiye edersiniz?”
B Grubu: “Japonya’da, Türkiye’ye özgü en çok neyin viral olmasını istersiniz?”

※Mümkün olduğunca tek bir unsura odaklanmanızı öneririz.

8. Değerlendirme Esasları
(1) Sunum Süresi
En az 3 dakika, en fazla 4,5 dakika olmalıdır. Ardından soru-cevap süresi 1 dakikadır.
(Sunum süresinin 3 dakikadan az veya 4,5 dakikadan fazla olması puan kaybettirecektir.)
(2) Jüri
Japonya Büyükelçiliği, Ankara Japon Topluluğu, Japonca eğitimi ile ilgili kişilerden oluşturulacak jüri komitesi tarafından değerlendirme yapılacaktır.
(3) Ön inceleme Kriterleri
Konu (Dinleyicilerle paylaşılmaya uygun mu?)
İçerik (Dinleyicilerin ilgisini çeken ifadeler, açıklamalar başarıyla oluşturulmuş mu?)
Kompozisyon (Tutarlı ve kanıtlarla ikna edici bir akış var mı?)
(4) Sunum Yarışmasının Değerlendirme Kriterleri
Konu (Dinleyicilerle paylaşılmaya uygun mu?)
İçerik (Dinleyicilerin ilgisini çeken ifadeler, açıklamalar başarıyla oluşturulmuş mu?)
Kompozisyon (Tutarlı ve kanıtlarla ikna edici bir akış var mı?)
Dil (Kelime ve dilbilgisi doğru kullanılıyor mu?)
Konuşma (Telaffuz, tonlama, yüz ifadesi ve hareketler uygun mu?)
Soru-Cevap (Soruların anlaşılması ve doğru cevaplanması)

9. Sunum Slaytları
Sunum slaytlarınızı hazırlarken lütfen sunum metninizin anahtar sözcüklerine ve önemli hususlara maddeler halinde yer veriniz. Konuşma metni olduğu gibi yerleştirilirse değerlendirmeye alınmayacaktır.
Slaytlarınızda kullanacağınız bilgi ve görsellerin telif hakkına tabi olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Kaynağı açıkça belirterek kullanınız.

10. Ödüller
A ve B olmak üzere her iki grupta birinci olanlara Japonya’ya seyahat ödülü, ikinci olanlara iPad Pro, üçüncü olanlara Japonca eğitim kitapları armağan edilecektir. Kazananlara ödüllerinin daha sonra kargo ile gönderilmesi planlanmaktadır.

11. İnternet Yayını ve YouTube’a Yüklenmesi
Yarışma internet ortamında canlı yayınlanacaktır.
Daha sonra yarışma görüntülerinin YouTube’a yüklenmesi planlanmaktadır. Internet canlı yayınında veya YouTube’a yüklenecek görüntülerde yer almak istemeyenler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

12. Çevrimiçi Yarışma İle İlgili Önemli Uyarı

Bu yarışma, video konferans sistemi Zoom kullanılarak çevrimiçi düzenleneceğinden dolayı, beklenmedik bir durumla karşılaşılması halinde, (örneğin ekranın donması, bağlantıda kopma, ses duyulmaması gibi) yarışmadan çekilmenizi istemek zorunda kalabiliriz. Bu konuda anlayışınızı rica ederiz.