ANKARA HATIRASI FOTOĞRAF YARIŞMASI

Ankara kentinin fiziki yapısında yer alan modern ve tarihi dokunun gençlerimiz tarafından algılanması,sosyal hayatın bir uzantısı olarak gelişen mekanların kentle iç içe varlığını görmeye ve göstermeye teşvik etmek için…..
 
 
Haberin Ayrıntısı:

Lise ve dengi okullarımızda öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği fotoğraf yarışmasının 2.sini 2.ANKARA HATIRASI  fotoğraf yarışması olarak düzenlenecektir.

Eserler 09 Aralık 2011 tarihi saat 15.00 a kadar Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formu