ANKARA ÇOCUK DOSTU ŞEHİR KISA FİLM FESTİVALİ

Ankara Çocuk Dostu Şehir Projesi kapsamında; çocukların hakları konusundaki farkındalıklarını artırmalarını ve akranlarının da bu konuda sinema sanatı aracılığı ile bilgilenmelerini; duygu ve düşüncelerini sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak; ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla; İlimize bağlı resmi ve özel örgün ortaöğretim (lise) öğrencilerine yönelik olarak “Ankara Çocuk Dostu Şehir Kısa Film Festivali” düzenlenmiştir.

ANKARA VALİLİĞİ

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA ÇOCUK DOSTU ŞEHİR KISA FİLM FESTİVALİ

ŞARTNAMESİ

GENEL HEDEF: Ortaöğretim öğrencilerinin “Çocuk Hakları” konusundaki farkındalıklarını sinema sanatı aracılığı ile ifade edebilmelerini sağlamayı, sinema konusundaki bilgilerini arttırmayı ve yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

HEDEF KİTLE:

Ankara İlinde ve İlçelerinde bulunan tüm resmî ve özel, örgün ortaöğretim kurumlarında (liselerinde) öğrenim gören tüm öğrenciler. (14-18 Yaş – 9., 10., 11. ve 12. Sınıflar)

KONUSU: Festival filmlerinin konusu “Çocuk Hakları” ana başlığı altında;

Çocuk katılımının sağlanması,
Çocuğun eğitim hakkı,
Çocuğun sağlık hakkı
olacaktır.

TÜRÜ: Kısa Film

PROJENİN AMAÇLARI: Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile yürütülen Çocuk Dostu Şehir Projesinin amacı Ankara’yı; Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni temel alan ve çocuk haklarını yaşama geçirmeye özen gösteren, çocukların mutluluğu temeline dayanan, çocukların ihtiyaç, öncelik ve beklentilerini kamu birimlerindeki planlamaların ve uygulamalarının ayrılmaz bir parçası haline getiren bir anlayışla yönetilen, çocuk odaklı politikalar üretme kararlılığında olan bir yönetim sürecinin oluşturulmasına yönelik temel ilkelerin belirlenmesine katkı sağlayan bir şehre dönüştürmektir. Bu kapsamında düzenlenen Kısa Film Festivali ile Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin yaratıcı, araştırmacı, esnek, entelektüel merak sahibi, yenilikçi ve ekip çalışması yapabilecek niteliklerde yetiştirilmeleri için;

Çocuk hakları konusundaki farkındalıklarını artırmalarını ve akranlarının da bu konuda sinema sanatı aracılığı ile bilgilendirilmelerini sağlamak,
Kısa film yapımını özendirmek,
Kendini geliştirmesine katkıda bulunmak,
Sinema sektörünü tanımalarını ve ilişkilerini artırmalarını sağlamak,
Estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,
Kültürel değerlerine ve çevreye karşı duyarlı birer birey olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,
Sanat aracılığı ile istenmeyen davranışlardan uzaklaştırmak,
Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımların sağlanması,
Ortaöğretim öğrencilerinin kısa film üretim sürecine katkıda bulunurken bir yandan da kendilerinden yaşça büyük (18 Yaş Üstü) yönetmenlerin Çocuk Hakları ile ilgili ürettikleri kısa filmleri izlemeleri amaçlanmıştır.

PROJENİN SONUÇLARI:

Ankara’da çocuğa yönelik mevcut durumun olumlu yönde değiştirilmesi, çocuğun kendini şehrin bir bireyi olarak algılaması ve aktif katılım sağlanması, Ankara’daki kurum ve kuruluşlardaki bireylerin çocuğa yönelik hak temelli bakış açısını kazanması veAnkara’daki kurum ve kuruluşlardaki bireylerde Çocuk Dostu Şehir farkındalığı gelişmesi,
Kısa Film ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etmeleri için kısa filmlerin çekilmesi,
Kısa filmlerin çekiminde okul desteği ve katılımının arttırılması,
Üretilen filmlerin gelecek kuşaklara aktarılması için ödüllendirilmesi,
Çocuk Hakları konusunda; kendilerinden yaşça büyük (18 Yaş Üstü) yönetmenlerin ürettikleri filmleri izleyerek kendilerini geliştirmeleri.
PROJENİN FAALİYETLERİ:

Ankara İlinde bulunan tüm resmî ve özel ortaöğretim (örgün eğitim) öğrencilerinin katılacağı, Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile yürütülen Çocuk Dostu Şehir Projesi kapsamında düzenlenen “Ankara Çocuk Dostu Şehir Kısa Film Festivali”nin organize edilmesi ve okullara duyurulması,

Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî ve özel, örgün ortaöğretim kurumlarında (liselerinde) öğrenim gören öğrencilerin (14-18 Yaş – 9., 10., 11. ve 12. Sınıflar) “Çocuk Yönetmenler” bölümü için kendi kısa filmlerini çekmeleri,
“Çocuk Yönetmenler” bölümü için kısa filmlerin okullar tarafından Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi’ne teslim edilmesi veya kargo ile gönderilmesi,
Ankara’da yaşayan ve “Çocuk Hakları” ile ilgili film (kısa metrajlı ve uzun metrajlı) çeken 18 yaş üstü yönetmenlerin “Yetişkinlerden Çocuk Hakları” bölümü için kısa filmlerini Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi’ne elden teslim edilmesi veya kargo ile gönderilmesi,
Festivale gönderilen “Yetişkinlerden Çocuk Hakları” kısa filmlerinin Seçiciler Kurulu(Jüri) tarafından değerlendirilerek gösterim için seçilmesi,
Ayrıca Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî ve özel, örgün ortaöğretim kurumlarında (liselerinde) öğrenim gören yönetmenlerin “Çocuk Yönetmenler” bölümü için verilen üç konuda çektikleri öğrenci filmlerinin Ön Değerlendirme Kurulu ve Seçiciler Kurulu tarafından ödüllerinin belirlenmesi
“Çocuk Yönetmenler” bölümünde ödül alan eserlerin; Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı uygun salonu olan okullarda; öğrencilerimiz ve velilerinden oluşan seyirci kitlesi ile buluşturulması ve Ödül Töreni düzenlenmesi.
“Yetişkinlerden Çocuk Hakları” bölümünde gösterime değer bulunan kısa filmlerinin öğrencilerimiz ve velilerinden oluşan seyirci kitlesi ile buluşturulması.
Ankara’da yaşayan ve “Çocuk Hakları” ile ilgili film (kısa metrajlı) çeken 18 yaş üstü yönetmenlerin filmlerinin lise öğrencileri tarafından izlenmesi.

ZAMANI: Etkinliğin başlangıcı-bitişi: Şubat 2016 – Aralık 2016

TAKVİM:

Şubat 2016 Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nden Festival onayının alınması
Şubat 2016 Festival afişlerinin basılması
Şubat 2016 Örgün Ortaöğretim Kurumlarına Festival duyurusunun yapılması ve afişlerin gönderilmesi
20 Mayıs 2016 Filmlerin Festival Komitesine gönderilmesi için son tarih
Haziran – Temmuz -Ağustos 2016 Filmlerin Ön Değerlendirme Kurulu ve Seçiciler Kurulu tarafından değerlendirilmesi
23 Eylül 2016 Yarışma Sonuçlarının(Lise Öğrencileri için-Ödüller) ve Yetişkin Filmlerinin Gösterime Değer Bulunanların açıklanması
Ekim 2016 FESTİVAL
Kasım-Aralık 2016 Katılım Belgelerinin gönderilmesi

KATILIM KOŞULLARI:

Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile yürütülen Çocuk Dostu Şehir Projesi kapsamında düzenlenen “Ankara Çocuk Dostu Şehir Kısa Film Festivali” Ankara İlinde ve İlçelerinde bulunan tüm resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında (liselerinde) 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören tüm öğrencilerin kısa filmleri ve yetişkinlerin aşağıda belirtilen konulardaki kısa filmleri ile katılımına açıktır.

Ankara Çocuk Dostu Şehir Kısa Film Festivali; “Çocuk Yönetmenler” ve “Yetişkinlerden Çocuk Hakları” olmak üzere 2 bölümde düzenlenmektedir.
“Çocuk Yönetmenler” bölümüne katılan filmler Ön Değerlendirme Kurulu ve Seçiciler Kurulu(Jüri) tarafından değerlendirilerek ödüllendirilecektir. “Yetişkinlerden Çocuk Hakları” bölümüne katılan filmler Ön Değerlendirme Kurulu ve Seçiciler Kurulu(Jüri) tarafından değerlendirilerek öğrenciler tarafından izlenip/izlenmeyeceğine karar verilecektir.
Ankara Çocuk Dostu Şehir Kısa Film Festivali; “Çocuk Yönetmenler” bölümüne 14-18 arası yönetmenlerin aşağıda belirtilen konulardaki Kurmaca, Belgesel, Animasyon türlerindeki filmleri; “Yetişkinlerden Çocuk Hakları” bölümüne 18 Yaş Üstü Yönetmenlerin “Çocuk Hakları” konusundaki Kurmaca, Belgesel, Animasyon türlerindeki filmleri katılabilir.
Yarışmaya gönderilen kısa filmler; Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifadesini bulan Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerine ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine uygun olmalıdır.
“Çocuk Yönetmenler” (14-18) yaş yönetmenlerin filmleri için kısa filmin konusu: “Çocuk Hakları” başlığı altında 3 farklı konudan biri filmde anlatılabilir.
KONU: 1. Çocuk Katılımının Sağlanması,

KONU: 2. Çocuğun Eğitim Hakkı,

KONU: 3. Çocuğun Sağlık Hakkı

3 ayrı konuda çekilip gönderilen filmler Ön Değerlendirme Kurulu ve Seçiciler Kurulu (Jüri) tarafından ayrı ayrı değerlendirilecektir.

“Yetişkinlerden Çocuk Hakları” bölümüne konusu “Çocuk Hakları” olan filmler katılabilir.

Kısa filmin süresi en fazla 12 dakika olmalıdır.
Kısa film orijinal bir senaryoya dayanmalıdır, tek bir konsept işlemeli, konsepti taşıyan bir hikâye olmalıdır. Hikâyede önemli olan, karakter gelişiminden ziyade bir fikri en çarpıcı ve algılanabilecek şekilde aktarmaktır. Görüntü ve kurgu başta gelen anlatım öğeleridir. Video, animasyon ve/veya başka serbest bir teknik kullanılarak hazırlanmalıdır. Grafik ve animasyon kullanılabilir. Gösterime uygun resim ve ses kalitesi taşıması zorunludur.
Yaratıcılığı ve öykü anlatımını zorlayan, insanlar ve tutkularının büyük bir beceri ile anlatıldığı filmler ve aynı zamanda daha kavramsal düşünceler, izleyicileri bir miktar zorlayacak ve onları çekecek fikirler olmalıdır. Kısa filmin amacı, gençlerle bütünleşerek onları şaşırtmaları ve heyecanlanmalarını sağlamaktır.
Başvuru yalnızca filmin yönetmeni tarafından yapılabilir.
YAPILMASI GEREKENLER:

Festivale katılacak olan filmler;

Çocuk Yönetmenler (14-18 Yaş Örgün Ortaöğretim Öğrencisi) ve

“Yetişkinlerden Çocuk Hakları” bölümleri için;

Türkçe dışında başka bir dil kullanılmışsa Türkçe altyazılı olarak
Filmler 3 ayrı kopya halinde DVD’de data olarak; HD (1920×1080 çözünürlükte) olmalı, MPeg olarak H264 olarak gönderilmeli,
Ekteki Başvuru Formu ile birlikte gönderilmeli,
Festival Komitesine (Danışma ve Değerlendirme Komisyonuna) sunulmak üzere gönderilen eserlerin üzerindeki etiketlerde;
Filmin Adı,
Süresi,
Yönetmeni, Yapımcı, Senarist, Kameraman isimleri,
Okul Adı, (Çocuk Yönetmenler bölümü için)
İlçe Adının (Çocuk Yönetmenler bölümü için) belirtilmesi gerekmektedir.
Festival Jürisine gönderilen filmde kullanılan vetelif hakkı olan materyal ve müzikler izin alınarak kullanılmış olmalıdır. Telifle ilgili tüm konulardan filmin yapımcı/yönetmeni sorumludur.
Festivale katılan filmlerin ticarî olmayan her türlü gösterimde kullanım hakkı Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi’ne aittir. Yarışma sonucunda çeşitli ödüller verilecektir.
Festivale 2015 ve 2016 yıllarında çekilmiş filmler katılabilir.
Festivale katılan filmler, Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak olan Seçiciler Kurulu(Jüri) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda “Yetişkinlerden Çocuk Hakları” bölümü için gösterim hakkı verilen ve “Çocuk Yönetmenler” bölümü için ödüllendirilen filmler 23 Eylül 2016 tarihinde web sitemizden ilan edilecektir.
Çocuk Yönetmenler bölümü için; Filmin yönetmeni, senaristi, kurgu elemanı, sesçi, ışıkçı, kameramanı, set elemanları öğrenci olmalıdır. Oyuncuların öğrenci olma zorunluluğu yoktur.
Çocuk Yönetmenler bölümü için; Festivale katılan yönetmen/öğrenciler ve okullar festival Başvuru Formunu eksiksiz doldurmalıdır.
“Yetişkinlerden Çocuk Hakları” bölümü için Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
Tüm başvurulara yönetmenin özgeçmişi, 2 adet fotoğrafı, filmden iki fotoğraf (yüksek çözünürlükte) ve öğrenci belgesi (Çocuk Yönetmenler bölümü) eklenmelidir. Ayrıca her film için 3 adet Başvuru Formu, 3 kopya filmle birlikte gönderilmelidir.
Festivale gönderilen tüm eserlerin Seçiciler Kurulu(Jüri) tarafından uygun bulunması zorunludur.
Festivale gönderilen filmler iade edilmez.
Festivale katılım başvurusu için son tarih, 20 Mayıs 2016 Cuma akşamı saat: 17.00’ye kadardır. Eserler; Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi’nin aşağıda belirtilen adresine gönderilecektir.
Festival Şartnamesine ve Katılım Koşullarına uymayan filmler yarışma ve gösterim dışı kalacaktır.
FESTİVAL ÖN DEĞERLENDİRME KURULU:

Gülçin UYSAL / Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi Proje Koordinatörü

Ferda AYVAZ / Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi/Festival Sorumlusu / Proje Uzmanı

Cemre TATLI / / Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi / Proje Uzmanı

Hakkı TOY / Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi / Proje Uzmanı

Ali Murat KARA / Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi / Proje Uzmanı

Derya ATALAN // Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi / Proje Uzmanı

Gülendam AKGÜL / Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi/ Proje Uzmanı

FESTİVAL JÜRİSİ (SEÇİCİLER KURULU)

Gülçin UYSAL / Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi Proje Koordinatörü

………/ Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü

Enver ÖZÜSTÜN/Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi

Burçin KALKIN KIZILDAŞ / Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi

Dr. Zafer Devrim TOSUN / Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi/Proje Uzmanı

Ferda AYVAZ / Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi/Festival Sorumlusu – Proje Uzmanı

FESTİVAL KOMİTESİ (DANIŞMA VE DEĞERLENDİRME KOMİTESİ)

Gülçin UYSAL / Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi Proje Koordinatörü

Dr.Zafer Devrim TOSUN / Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi / Proje Uzmanı

Ferda AYVAZ / Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi / Proje Uzmanı

Ali Murat KARA / Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi / Proje Uzmanı

Hakkı TOY / Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi / Proje Uzmanı

Cemre TATLI / / Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi / Proje Uzmanı

Derya ATALAN // Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi / Proje Uzmanı

Gülendam AKGÜL / Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi/ Proje Uzmanı

SON BAŞVURU TARİHİ: 20 MAYIS 2016 CUMA

ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI: Çocuk Hakları başlığı altında;

KONU: Çocuk Katılımının Sağlanması
Birincilik Ödülü: VİDEO KAMERA

İkincilik Ödülü: VİDEO KAMERA

Üçüncülük Ödülü: VİDEO KAMERA

KONU: Çocuğun Eğitim Hakkı
Birincilik Ödülü: VİDEO KAMERA

İkincilik Ödülü: VİDEO KAMERA

Üçüncülük Ödülü: VİDEO KAMERA

KONU: Çocuğun Sağlık Hakkı
Birincilik Ödülü: VİDEO KAMERA

İkincilik Ödülü: VİDEO KAMERA

Üçüncülük Ödülü: VİDEO KAMERA

FESTİVAL VE ÖDÜL TÖRENİ: EKİM 2016– ANKARA

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER:

Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ek Bina

Çocuk Dostu Şehir Birimi

Gazi Mahallesi, Abant Sokak 15 / A

06500 YENİMAHALLE / ANKARA

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Gülçin UYSAL / Çocuk Dostu Şehir Birimi Proje Koordinatörü

Ferda AYVAZ / Festival Sorumlusu

0 312 2126185 / 141 (Mesai Saatleri)

0 532 3841699

cdsankara@gmail.com

Erol BOZKURT

Ankara Millî Eğitim Müdürü

Başvuru Formu

ANKARA VALİLİĞİ

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA ÇOCUK DOSTU ŞEHİR KISA FİLM FESTİVALİ

BAŞVURU FORMU

(“ÇOCUK YÖNETMENLER” BÖLÜMÜ İÇİN)

FİLMİN ADI:

YÖNETMENİN ADI SOYADI:

OKULUNUN ADI:

OKUL TEL: E-POSTA:

ADRES:

POSTA KODU: İLÇE / İL ADI:

YARIŞMACI (YÖNETMEN) TEL: E-POSTA:

FİLMİN SÜRESİ:

SENARİST: KAMERAMAN:

KURGU: SES/IŞIK:

OYUNCULAR:

FİLMİN KONUSU:

FİLMİN TÜRÜ:

NOT: Yönetmenin Öğrenci Belgesi, Özgeçmişi ve 2 adet fotoğrafı Başvuru Formu’na eklenecektir.

Başvuruda bulunanlar, ANKARA ÇOCUK DOSTU ŞEHİR KISA FİLM FESTİVALİ

tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Katıldığım eserin yasal olarak belirtilmemiş özelliklerinden doğacak hukuki sorumluluklarını kabul ediyorum.

Başvuranın(Yönetmen) Adı Soyadı: Okul Müdürünün Adı Soyadı:

Tarih: Tarih:

İmza: İmza:

ANKARA VALİLİĞİ

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA ÇOCUK DOSTU ŞEHİR KISA FİLM FESTİVALİ

BAŞVURU FORMU

(“YETİŞKİNLERDEN ÇOCUK HAKLARI” BÖLÜMÜ İÇİN)

FİLMİN ADI:

YÖNETMENİN ADI SOYADI:

YARIŞMACI (YÖNETMEN) TEL: E-POSTA:

ADRES:

POSTA KODU: İLÇE / İL ADI:

FİLMİN SÜRESİ:

SENARİST:

KAMERAMAN:

KURGU: SES/IŞIK:

OYUNCULAR:

FİLMİN KONUSU:

FİLMİN TÜRÜ:

NOT: Yönetmenin Öğrenci Belgesi, Özgeçmişi ve 2 adet fotoğrafı Başvuru Formu’na eklenecektir.

Başvuruda bulunanlar, “ANKARA ÇOCUK DOSTU ŞEHİR KISA FİLM FESTİVALİ”nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Katıldığım eserin yasal olarak belirtilmemiş özelliklerinden doğacak hukuki sorumluluklarını kabul ediyorum.

Başvuranın(Yönetmen) Adı Soyadı:

Tarih:

İmza: