Ankara BİLSEM

Ankara Bilim Sanat Merkezi

 Ankara Bilim ve Sanat Merkezi ülkemizde üstün yeteneklilerin eğitimi amacıyla kurulan, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklilerin Eğitimi Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan bir kurumdur. Bilsem Yönergesine göre; zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına görü yüksek düzeyde performans gösterdiği uzmanlar tarafından belirlenen IQ puanı 130 ve üzerinde olan öğrencilerin okul saatleri dışında eğitim gördükleri yerlerdir.
 
        İçinde bulunduğu çağın gereklerini yerine getiren, toplumlara liderlik yapan üstün beyinler ve bu beyinlerin eğitilmesi tarih boyunca önemli olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Tarihte tam zamanlı olarak eğitim veren ilk üstün yetenekliler okulu olan Enderunlara sahip bir milletin evlatlarıyız. 1. Murat Hüdavendiğar zamanında başlayıp 1980 yılına kadar yaklaşık 5 asır görev ve misyonunu tamamlamış bir kurumdur Enderunlar. Tıpkı Enderunlarda olduğu gibi BİLSEM’lerin eğitim sistemleri geleceğin liderlerini, bilim adamlarını ve sanatçılarını yetiştirmeye yöneliktir. Tarihi kökenimiz Osmanlı’nın Enderûnları bizim için bir ufuktur. Zamanının en mükemmel üstün yetenekliler kuruluşudur ve 5 asırlık bir tarihi misyonu fazlasıyla yerine getirmiştir. Şimdi ise bilim ve sanat merkezleri Modern Enderûnlar olarak tarih sahnesinde yerini almaya adaydır.

        1800’lü yılların İngiltere’siyle başlayıp Rusya ile devam eden ve günümüzde gelişmiş ülkeleri olarak adlandırılan ABD, Rusya, Kanada, İsrail, Almanya ve Çin gibi ülkeler üstün yeteneklilerin tespiti ve eğitimleri konusunda bir hayli ileridir. Üstün yetenekliler merkezleri Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşundan sonra ilk defa 1956 yılında çıkartılan 6660 Sayılı Kanun sonrasında Ankara’da özel sınıflar ve türdeş yetenek sınıf uygulamaları yapılmış 1964 yılında matematik ve fen bilimleri dallarında üstün yeteneklilerin eğitimi için Ford Vakfıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara Fen Lisesi açılmış ancak bu çalışmaların devamlılığı sağlanamamıştır.

        1993 yılında MEB Özel Eğitim Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Şubesi açılmış hemen sonrasında Ankara’da ilk defa 1994 yılında Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi eğitim faaliyetine başlamıştır. Günümüz itibariyle 61 bilim ve sanat merkezi üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere eğitim vermektedir. Bu okulların kısa adı BİLSEM dir. Bilsemler; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin eğitimi amacıyla açılmış bağımsız özel eğitim kurumlarıdır. Bu merkezlerin amacı; üstün zekalı ve yetenekli öğrencileri erken yaştan itibaren tanılamak, onlara yeteneklerini keşfettirerek bu yetenek alanlarını ilerletmek, liderlik, yaratıcı ve üretici düşünme yeteneklerini ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak şekilde geliştirmek, milli ve manevi değerlerimize bağlı, bireysel yetenekleri doğrultusunda üretken, sorun çözebilen, bilimsel düşünceleriyle, etik ve estetik değerlerimizi birleştiren, teknik buluşlar yapabilen, bununla ilgili projeler üretebilen, kendini sosyal duygusal, akademik ve felsefi yönden gelişterebilen ve kendini gerçekleştirebilen bireyler yetiştirmektir.
        Bilsemler bir okul değildir. Üstün yetenekli öğrencilerin okul dışında bilim-sanat, teknoloji, dil edebiyat, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler alanlarında destek eğitim aldıkları merkezlerdir. Bu merkezlerde öğrencilerin yetenekleri erken yaşta keşfedilerek; olay ve olgular arasında analiz ve sentez yapabilme, eleştirel düşünce, sorgulayıcı düşünce gibi her türlü düşünce becerileri kazandırmak ve geliştirmektir. Bu çerçevede BİLSEM lerde programlar: UYUM,DEP, BYFP, ÖYGP ve PROJE olmak üzere beş bölümden oluşur.Bu programlar:

1- Uyum Programı: Bu programın amacı, öğrencilerin bilim ve sanat merkezlerinin misyonunu ve vizyonunu kavraması, kendisini, arkadaşlarını, merkezin birimlerini ve öğretmenlerini tanımasını, öğretmenin de öğrenciyi tanımasına yardımcı olup bir üst program için öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
2- Destek Eğitim Programı: Öğrencilerin bilimsel ve akademik çalışma yapabilmesi için gerekli asgari bilgi becerileri ve davranış kazanmasına yardımcı olmaktır. Yapılacak etkinlikler modüler yapıda ve aşağıdaki alt program dalları ile ilişkilendirilerek uygulanır.
a) İletişim becerileri
b) Grupla çalışma teknikleri
c) Problem çözme teknikleri
d) Öğrenme yöntemleri
e) Bilimsel çalışma yöntemleri
3- Bireysel Yetenekleri Farkettirici Program: Merkez devam eden öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin keşfedildiği programdır.
4- Özel Yetenekleri Geliştirici Program: Öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerinin farkında olmalarını, kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak disipliner ve disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak herhangi bir disiplinde derinlemesine veya ileri düzeyde bilgi, beceri ve davranış kazandırıldığı programdır.
5- Proje programı: Öğrencilerin kendi istek ve kabiliyetlerine göre lider öğretmen gözetiminde yalnız veya arkadaşlarıyla proje geliştirdiği programdır.

Adres: Büyük Kayaş Mah. Kayaş Cad. 23/D
                                           Mamak / ANKARA
       Telefon: (312) 372 22 42                             
        Faks: (312) 372 20 52 

Ankara Bilim Sanat Merkezi