ANKARA ATATÜRK LİSESİ BİLİM ŞENLİĞİ

Okulumuz öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen “Bilim Şenliği”, bu yıl 125. kuruluş yıldönümümüz nedeni ile özel bir anlamla 2 Mayıs 2011 Pazartesi günü başlıyor.

ŞENLİK PROGRAMI

2 Mayıs Pazartesi:

Bilim Sergisi Açılışı(10:10)

Uzm.Yusuf Durmuş
“Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri”(10:30)

ODTÜ Fizik Gösteri Topluluğu

Dr.Özgür Çakmak(ODTÜ)(12:30)
“Nanoteknolojide Görünmezlik”

3 Mayıs Salı:

Prof.Dr.Mehmet Öz(H.Ü. Tarih Bölümü)(10:00)

Prof.Dr.Sevda Müftüoğlu(H.Ü. Tıp Fakültesi Histoloji Bölümü)
“Kök Hücre”(12:30)

4 Mayıs Çarşamba:

Prof.Dr.Adil Denizli(H.Ü.Fen Fak. Kimya Bölümü)(10:00)
“Polimerlerle Yeni Ufuklara Yolculuk”

ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu

Doç.Dr.Ergi Deniz Özsoy(H.Ü Fen Fak.Biyoloji Bölümü)
“Dünden Bugüne Canlılar”(12:30)

5 Mayıs Perşembe:

Prof.Dr.Turhan Menteş(H.Ü Fen Fak. İstatistik Böl.)
“Bilişim Çağının Neresindeyiz”(10:00)
Prof.Dr.Zekiye Suludere(Gazi Ünv.Fen Fak.Biyoloji Böl.)
“Mikroskop ve Biyolojik Uygulamalar”(12:30)

ODTÜ Kimya Gösteri Grubu

6 Mayıs Cuma:

Biyolog Cüneyt Elma(Ank.Ünv.Adli Tıp)(10:00)
“DNA-Parmak İzi”

Prof.Dr.Tanıl Ergenç
Asist.Mehmet Turan
Asist.Feriha Atalan
(Atılım Ünv.Matematik Böl.)(12:30)
“Kriptoloji-Şifre Çözümü”