“Ankara” 2. Fotoğraf Yarışması

Ankara Kalkınma Ajansı
“Ankara” 2. Fotoğraf Yarışması 2015
Şartnamesi

Yarışmanın Adı: “Ankara” 2. Fotoğraf Yarışması 2015

Gerekçe:
Şehirlerin vermek istedikleri mesajları hızlı ve güçlü güçlü bir şekilde insanlara ulaştırması gerekmektedir.
İnsanların görsel mesajları daha kolay algıladığı günümüz dünyasında; Ankara’nın kalkınma, üretme dinamiklerinin ve tüm alt bileşenlerinde sahip olduğu potansiyelin tanıtılması, dolayısıyla yeni yatırımların özendirilmesini hedeflenmektedir.
Ankara; üniversitelerin, teknoparkların, Organize Sanayi Bölgeleri’nin, Kültür ve Sanat Merkezlerinin oldukça yoğun olduğu ve beşeri sermayesi en güçlü kentimizdir. Savunma sanayii, yazılım, elektronik ve medikal sektörlerinde Türkiye’de başta gelmektedir. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık alanında da bölgede öne çıkan ürünleriyle de dikkat çekmektedir. Temel hedefimiz; Ankara’ya kültür ve tarih tarafından bakarak; Ankara’nın kültürel ve tarihi çeşitliliğini yansıtan fotoğrafların ortaya çıkartılması olacaktır.
Yarışmada ödül kazanan fotoğraf(lar), Ajans tarafından Ankara’nın tanıtımında kullanılacaktır. Bu kapsamda CD/DVD, sosyal medya vb platformlarda yaygın erişime sunulacaktır.

Yarışmanın Amacı:
– İnsanların görsel mesajları daha kolay algıladığı günümüz dünyasında Ankara’nın Kültürünü ve Tarihini Yansıtan Yöresel Değerler bölge, ülke ve dünya genelinde, tüm potansiyel kitlelere erişiminin sağlanması;
– Ankara’nın kültür ve tarihini yansıtan yöresel değerlerin tanıtılması;
– Ankara içi turizmin canlandırılması;
– Yerli ve yabancı turistlerin Ankara’nın tarihi, kültürel, geleneksel değerlerini tanımalarını, yaşatmalarını ve kayıt altına almalarının sağlanması;
– Yarışmacıların ilgili alanda elde ettikleri birikimlerini özgün bir biçimde sunmalarını sağlayarak, üretkenliklerinin desteklenmesini sağlanması;
– Tüm kesimlerin Ankara’nın değerlerinin farkına varmasıdır.

Kurallar:
– Katılım ücretsizdir.
– Yarışma Dijital (Sayısal) Renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.
– Yarışma Seçici Kurul Üyeleri ve TFSF temsilcisi dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.
– Daha önce Ankara Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödül ve sergileme alan eserler ile bunların kadraj farklılığıyla oluşturulmuş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
– Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
– Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül ve sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
– Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
– Olası sorun ve ihtilafların çözümünde TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ile TFSF YK ve Düzenleyici Kurum kararları geçerlidir.

Yayın-Telif (Kullanım) Hakkı:
– Yarışmada ödül alan, satın alınan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran Ankara Kalkınma Ajansı ile eserin sahibine aittir. Bu eserler ve Dijital/Sayısal kayıtları Ankara Kalkınma Ajansı’nın arşivinde kalacaktır
– Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Ankara Kalkınma Ajansı’na izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
– Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması durumunda Ankara Kalkınma Ajansı’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.
– Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler Ankara Kalkınma Ajansı tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Ankara Kalkınma Ajansı bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın yukarıda bahsi geçen mecralarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
– Yarışma sonucu Ankara Kalkınma Ajansı’nın www.ankaraka.org.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr , http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde duyurulacaktır.
– Yarışmada ödül alan eserler www.ankaraka.org.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr , http://tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2015’te kurumumuza ait sayfalarda yer alacaktır.
– Yarışmada başarılı olmaya hak kazanmış eserlerden oluşan Ankara Fotoğrafları Kataloğu hazırlanacaktır.
– Ayrıca, Ankara Kalkınma Ajansı uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, 100 TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
– Ankara Kalkınma Ajansı, gerekli gördüğü durumlarda katılımcıdan fotoğrafların asıl dosyalarını isteyebilir.
– Yarışmanın düzenleyicisi ve yürütücüsü Ankara Kalkınma Ajansı’dır.
– Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler.

Yapıtların Gönderilmesi:
– Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemine göre yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta/kargo/kurye, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
– Yarışma, http://www.tfsfonayliyarismalar.org linkindeki üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
– İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
– Daha önce üye olanlar mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler.
– Yarışmaya katılmak için yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Yarışmacılar en çok 4 (dört) adet Sayısal Renkli fotoğraf ile yarışmaya katılabilirler.
– Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, logo, isim, imza vb işaretler olmamalıdır.
– Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası; jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi ve 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.

Dosyaların İsimlendirilmesi:
– Dosya ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Türkçe ç, ğ, ı, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır.
– Ülke kodu (Türkiye > TR) ve ölüm tanımlaması yapan karakter (Dijital (Sayısal) Renkli > C) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
– 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için TR).
– 2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya oeyil gibi).
– 3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital (Sayısal) Renkli (Color) fotoğraf için C kodu yazılmalıdır).
– 4.adım: Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
– 5.adım: Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz”ın “Ankara’nın Çankayası” adlı 1 no’lu fotoğrafı için “TRomeryC1_ankaranin_cankayasi” veya aynı kişinin “Güven Parkı” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomeryC2_guven_parki” gibi.
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde [email protected] adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Ankara Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul: (Ada göre alfabetik sırasıyla):
Arif ŞAYIK Ankara Kalkınma Ajansı / Genel Sekreter
Gökhan CANLI Ankara Kalkınma Ajansı / Kurumsal İletişim Birimi Bşk
Hakan OLGUN Fotoğraf Sanatçısı
Sami TÜRKAY Fotoğraf Sanatçısı
Tekin ERTUĞ Araştırmacı, Yazar, Fotoğraf Sanatçısı
(Seçici Kurul en az 3 kişi ile toplanır.)

Ankara Kalkınma Ajansı Temsilcisi : S. Aybars ERDEMLİ
TFSF Temsilcisi : Ömer GEMİCİ

Yarışma Takvimi:
Yarışma Başlangıç Tarihi : 25 Nisan 2015
Son Katılım Tarihi : 25 Ekim 2015 Pazar saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 02 Kasım 2015 Pazartesi
Sonuç Bildirim Tarihi : 05 Kasım 2015 Perşembe
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : 20 Kasım 2015 Cuma

Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir eser öngörülmediği takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan eserler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.

Ödüller:
Birincilik 5000.- TL + Plaket
İkincilik 3000.- TL + Plaket
Üçüncülük 2000.- TL + Plaket
Mansiyon (3 adet) 500.- TL + Plaket
Sergileme (En fazla 35 adet) 100.- TL
Dereceye giren tüm katılımcılara Başarı Belgesi verilecektir.

Düzenleyici Kurum İletişim Bilgileri:
Ankara Kalkınma Ajansı
Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11
06460 Çankaya / ANKARA

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından TFSF 2015/052 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin