ANİMASYON YARIŞMASI 2012

KAPSAM ve AMAÇ: Öğrencilerin, hazırlayacakları animasyonlarla hayal güçlerini geliştirmesini, arkadaşlarıyla yapılan ortak çalışma ile paylaşımı öğrenmelerini, bilgisayarın bir oyun aracı olmaktan çıkarılmasını ve tasarım yeteneğinin gelişmesini sağlamak. 
KATILIM KOŞULLARI:

Yarışmaya 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında ilköğretim 6.7. ve 8. sınıfta okumakta olan öğrenciler katılabilir.
Yarışmaya bireysel olarak veya en çok üç kişiden oluşan gruplarla katılabilir.
Yarışmaya her ilköğretim okulundan en çok üç öğrenci veya üç grup katılabilir.
Yarışmaya her öğrenci bir proje ile katılabilir.
Animasyon Flash, 3D Studio Max vb. program kullanılarak hazırlanacaktır.
Animasyon; en az 3 dakika, en çok 5 dakika uzunluğunda kısa film olarak hazırlanacaktır.
Animasyon; boyutları A5 (14,8 X 21) cm olacaktır.
Yarışmacılar, belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir.
YARIŞMA KONULARI:

Sorumluluk (Dünyaya, doğaya, çevremize, ailemize, akranlarımıza vb.) 
KATILIM:

Okullar, belirledikleri yarışmacılar için ekteki formu doldurarak [email protected] e-posta adresine ya da katılım adresine posta yolu ile ulaştıracaklardır.
Animasyonlar belirtilen katılım adresine cd olarak kargo ile ya da elden teslim edilecektir.
DEĞERLENDİRME:

Animasyonlar, Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında oluşturulacak ön seçici kurul tarafından ön elemeden geçirilecek, ön elemeyi geçen animasyonlar asıl seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.
Asıl Seçici Kurul, ön elemeyi geçen animasyonlar arasından birinci, ikinci, üçüncüyü, jüri özel ödülünü ve mansiyon ödülünü alacak öğrencileri belirleyecektir.
Darüşşafaka İlköğretim Okulu öğrencileri genel değerlendirmeye katılmayacak, aynı koşullarda kendi aralarında yarışacaklardır.
YARIŞMA TAKVİMİ:

Son katılım tarihi 20 Ocak 2012
Animasyon son teslim tarihi 30 Nisan 2012
Yarışma sonuçları 16 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak olan törende açıklanacak ve ödüller sahiplerine verilecektir.
ÖDÜLLER:
BİRİNCİYE                          :Dizüstü Bilgisayar   
İKİNCİYE                             :Dijital Fotoğraf Makinesi   
ÜÇÜNCÜYE                        :Dijital Fotoğraf Makinesi
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ           :MP3 Çalar
MANSİYON                         :MP3 Çalar

KATILIM ADRESİ: Özel Darüşşafaka İlköğretim Okulu / Dördüncü “Animasyon” Yarışması
Darüşşafaka Mah. Maslak/ Sarıyer 34457
Yazışma için: Ali TOKER Bilgisayar Bölüm Başkanı
İletişim için Tel: 0212 286 22 00/244
0535 2748568             [email protected]

Katılım Formu için tıklayınız.