Anı Heykelciği Tasarım Yarışması

PORTAKAL ÇİÇEĞİ ULUSLARARASI PLASTİK SANATLAR KOLONİSİ

ANI HEYKELCİĞİ TASARIM YARIŞMASI

Konu:

Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi’ni simgeleyecek “ANI HEYKELCİĞİ TASARIMI”.

Amaç:

8-28 Haziran 2012 tarihleri arasında 4. gerçekleşecek olan Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar kolonisi, temel misyonu olarak sanata verdiği desteğin yanı sıra sanatçılar arası, kültürel etkileşime ve paylaşıma olanak sağlamaktadır. Sanatın ve doğanın bütünleştiği ortamın yaşamsal izlerini taşıyan sanat ürünlerini, düzenlediği sergilerle izleyici ortamına taşıyarak, sanatçı ve izleyici arasındaki bağın oluşumuna katkı sağlamaktadır. Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi, sanat öğrencisinden akademisyene ve profesyonel sanatçılarına kadar çok geniş uluslararası bir sanatçı katılımına sahiptir. Bu bağlamda, genç sanatçı adaylarının tanıtım, kariyer ve eğitimlerine destek olmak ve ülkemizin sanat alanındaki gelişimine katkı sağlamak amacıyla, her yıl koloni katılımcılarına verilmek üzere PORTAKAL ÇİÇEĞİ ULUSLARARASI PLASTİK SANATLAR KOLONİSİ’ni simgeleyecek ANI HEYKELCİĞİ YARIŞMASI düzenlenmektedir.

Kapsamı:

Yarışma, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri öğrencileri arasında olacaktır. Tasarımlar üç boyutlu heykel formatında tasarlanacaktır.

Yarışma Koşulları:

 1. Yarışma, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri öğrencileri arasında yapılacaktır.
 2. Katılımcılar yalnızca daha önceden başka bir yarışmada sergilenmemiş özgün bir tasarımla yarışmaya katılabilirler.
 3. Tasarımlar, yarışmacının kendi belirleyeceği malzemeden yüksekliği30 cm. geçmeyecek şekilde üç boyutlu ve gerçek boyutlarında olmalıdır.
 4. Katılımcının, yarışmaya verdiği orijinal boyutlardaki maketin hangi malzeme veya malzemeler kullanılarak üretileceğini başvurularda belirtmesi gerekmektedir.
 5. Ödül kazanan eserin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları Portakal Çiçeği Uluslararası Sanat Kolonisi aittir.
 6. Yarışmaya katılan tüm tasarımlar, Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi’ne ait olacaktır ve geri iadesi yapılmayacaktır.
 7. Tasarımcılar,  yarışmaya başvurmak için öncelikle http://www.portakalcicegi.org  adresine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Eserlerin adrese tesliminde, eser ile birlikte eserin bir adet fotoğrafını ve eser bilgilerini belirtilen adrese ulaştırılması gerekmektedir. Posta ve kargodan kaynaklanacak tüm olumsuzluklar yarışmacıya aittir.
 8. Yarışmaya katılan tüm tasarımlar, 7-21 Nisan 2012 Tarihleri arasında Portakal Çiçeği Rezidans Sanat Galerisi’nde sergilenecektir. (Aziziye Mahallesi Pak Sokak No:1 Portakal Çiçeği Vadisi Aşağı Ayrancı Çankaya/Ankara )
 9. Yarışmaya katılan öğrenciler şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.

 

Değerlendirme jürisi:

 

Ahmet ŞAHİN

Koloni Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Adnan TURANİ

Sanatçı / Sanat Tarihçisi

Anar EYNİ

Konya Selçuk Üni. Heykel Bölümü Öğr. Gör.

Prof. Dr. Gazanfer BAYRAM 

Koloni Başkanı

Makedonya Cumhuriyeti’nde sanat ve kültür alanındaki en yüksek sivil ödül olan 11. Ekim Ödülü (2004) verildi. 2006’da Makedonya Ressamlar Birliği tarafından sanatçıya en büyük mesleki ödül olan Nereski majstori Ödülü verildi DLUM (Makedonya Ressamlar Birliği) üyesi. Ravenna’da (İtalya) Uluslararası Modern Mozaik Birliği AIMC (Associacione Internazionale Mosaicisti Contemporanei) üyesi. S.E.C. (Societe Europeenne de culture), Venedik’te (İtalya) Avrupa Kültür Birliği, Roma’da “Mosaico oggi” üyesi

Prof. Mümtaz DEMİRKALP

Hacettepe Üni. GSF Heykel Bölümü Öğr. Üyesi

Neslihan ÖZGENÇ

Yardımcı Doç. / Sakarya Üniversitesi GSF

Prof. Dr. Nilay BÜYÜKİŞLEYEN

(Marmara Üni. GSTMF Heykel Bölüm Başkanı)

 

Prof. Nilgün BİLGE

Dekan / Sakarya Üniversitesi GSF

Sevil DOLMACI  

Öğretim Görevlisi / Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman Saim TEKCAN

İlk özel müzenin (İMOGA) kurucusu / Yeditepe Üni. ve Işık Üni. GSF Kurucu Dekanı /

Işık Üniversitesi GSTMF Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Zahit BÜYÜKİŞLEYEN

Yeditepe Üni. GSTMF Plastik San. Bölüm Başkanı

( Jüri sıralaması alfabetik sıraya göre yapılmıştır)

ÖDÜLLER:

 

 • BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:       5.000 TL ve 4. Portakal Çiçeği Uluslararası Sanat Kolonisi sanatçısı olmak
 • İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:         3.000 TL
 • ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ:   2.000 TL
 • JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: 4. Portakal Çiçeği Uluslararası Sanat Kolonisi sanatçısı olmak

(Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.)

 

Ödül Töreni:

7 Nisan 2012

Saat: 17: 00

Portakal Çiçeği Rezidans Sanat Galerisi’nde sergi açılışı öncesinde yapılacaktır.

Aziziye Mahallesi Pak Sokak No:1 Portakal Çiçeği Vadisi Aşağı Ayrancı Çankaya/Ankara 

 

 

 

 

Başvuru Tarihleri ve Adresi:

 

Başvuru ve Teslim Tarihi:   30  Eylül – 31 Aralık 2011

Başvuru Adresi: http://www.portakalcicegi.org  adresinden yapılacaktır,

 

 

 

Eserlerin Teslim Adresi:

Hakan KÖRPİ

Portakal Çiçeği    Farabi Sokak 12/6 Çankaya-ANKARA.

 

Telefon:  0 312 468 28 32
Faks:       0 312 467 82 62

 

Değerlendirme                      : 11 / Ocak / 2012

Sonuçların ilan tarihi           : 28 / Ocak / 2012

Sergi Tarihi                           : 7 / 21 Nisan 2012

Portakal Çiçeği Rezidans Sanat Galerisi

Koktey : 19.00  ( Ödül töreni sonrası sergi açılışı yapılacaktır )

Aziziye Mahallesi Pak Sokak No:1 Portakal Çiçeği Vadisi Aşağı Ayrancı Çankaya/Ankara

Konular hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve tüm sorularınız için

Genel Koordinatör Hakan Körpi ile iletişime geçebilirsiniz: [email protected]