Anaokulu, ilkokul ve Ortaokul Öğrencileri arası Ulusal Resim Yarışması

Resim Yarışması
Öğrenci Resim Yarışması

Anaokulu, ilkokul ve Ortaokul Öğrencileri arası Ulusal Resim Yarışması

Yarışma, BIC Grubu şirketlerinin çalışanları ve bu Yarışmanın tasarlanması, organizasyonu, gerçekleştirilmesi veya yönetimi ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi olan kişiler ve yakınları (eşleri, üstsoyları ve altsoyları) hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yasal olarak ikamet eden 4-14 yaş arasındaki öğrencilere (bundan böyle “Katılımcılar” olarak anılacaktır) açıktır.

Yarışmanın 4-14 yaş gurubu öğrencilere yönelik oluğundan mevzuat gereği ergin olmayan kişilerin yarışmaya başvurması ve başvurularının işleme alınabilmesi için yasal temsilci/ebeveynin/velinin rızasının alınmış olması gerekmektedir. Yarışmaya başvuru yapan kişi başvuruyu teslim etmekle birlikte gereken rızanın alındığını beyan/taahhüt etmektedir.

Her iki ebeveynin de ebeveynlik haklarına sahip olması durumunda her ikisinin de imzası gerekmektedir.

2. BIC, katılımcıların Yarışmaya katılma şartlarına sahip olduklarını/katılmaya hak kazandıklarını kanıtlamalarını talep etme hakkını saklı tutar.

BIC, özellikle yasal temsilci/ebeveynin/velinin yarışmaya katılım için yazılı rızasını ve kişisel verilerin işlenmesine açık rıza beyanı alındığının ve yarışma kurallarını kabulünün kanıtını her an talep etme hakkını saklı tutar.

3. Yarışmanın bitiş tarihi geçtikten sonra teslim edilen başvurular, Yarışma Şartnamesinde ve Yarışma Şartları ve Kurallarında düzenlenen kurallara aykırı başvurular, eksik veya yanlış bilgi içeren veya sahte/taklit içeren başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru geçersiz sayılacaktır.

4. Katılımcılar, yarışmaya katıldıkları sırada gönderdikleri içeriklerin herhangi bir şekilde üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet hukuk vediğer mevzuattan doğacak hak, yükümlülük ve kısıtlamalara aykırılık teşkil etmeyeceğini, sahte/taklit veya üçüncü şahısların haklarını ihlal eden içerik barındıran başvurulardan doğacak her türlü maddi, manevi, cezai ve idari sorumluluğun münhasırankendilerine ait olduğunubu nedenle BIC’in uğrayacağı her türlü zarar veziyanı tazmin ile yükümlü olduklarını kabul ederler.

5. BIC, önceden bilgi vermeksizin her zaman dürüstlük kuralına aykırı bir tutum sergileyen ya da hileli davranışla veya başka bir biçimde Yarışmanın gidişatını bozacak davranışlar sergileyen Katılımcıyı, yarışmadan diskalifiye etme hakkını saklı tutar.

6. Yarışmanın temasına uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmaz.

BAŞVURU
1. Yarışma başvurusunun aşağıda tarif edildiği şekilde yapılması gerekmektedir:

Yarışma aşağıda belirtildiği şekilde yaş grupları için ayrı kategorilerde değerlendirilecektir.

4-6 yaş (Anaokulu)
www.bickids.com.tr üzerindeki hayvan temalı yarışma maskelerinin çıktısını alıp boyayın

6-10 yaş (İlkokul)
KONU: “En yakın hayvan dostunuz’’
Sahip olduğun veya sahiplenmek istediğin ya da unutamadığın en yakın hayvan dostun/dostların ile ilgili resminizi yapın.

11-14 yaş (Ortaokul)
KONU: “En yakın hayvan dostunuz’’
Sahip olduğun veya sahiplenmek istediğin ya da unutamadığın en yakın hayvan dostun/dostların ile ilgili resminizi yapın.

Çalışma Pastel Boya, Keçeli kalem, Mum Boya, Kuru Boya, Sulu Boya, Guaj Boya, Renkli veya Metalik Permanent Markör ile 35×50 cm boyutunda resim kağıdı üzerine veya beyaz veya renkli karton üzerine çalışılabilecektir (Paspartu zorunlu değildir).
Yukarıda tarif edilen şekilde hazırlanan çalışmanın (resim veya maske) fotoğrafını tam karşıdan, düzgün bir şekilde ve resmin tamamı görünecek şekilde çekilerek bickids.com.tr web sitesindeki yarışma ile ilgili alana yüklenecektir.
Çalışma ile birlikte eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış
“Velinin Yarışmaya Katılım İzni Formu”,
“Velinin Kişisel Verilerin İşlenmesi Açık Rıza Beyanı Formu” ve
“Öğretmenin Kişisel Verilerin İşlenmesi Açık Rıza Beyanı Forumu”
aynı yöntemle web sitesine yüklenmesi gerekmektedir.

Ergin olmayan kişi adına öğretmen imzası geçerli değildir, formları temsilci/ebeveynin/velinin imzalaması gerekmektedir.

Öğretmen Katılımcı velisinin imzaladığı formları çalışma ile birlikte web sitesine yükleyecektir.

Yüklenecek fotoğrafın boyutu en fazla 10MB olmalıdır.
Katılımcının (ve izin/rıza beyanı kapsamında velisinin) Ad, Soyad, Doğum Yılı, Okul, Sınıf, Okul Adresi ve Resim, Sınıf ya da Danışman Öğretmenin Adı, Soyad, mail adresi bilgileri için yer alan formu doldurulmalıdır.
Öğretmen, öğrencinin bulunduğu okulda görev alıyor olmalıdır. Resim kurslarından gelecek başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvurular en geç 30 Nisan 2020 (saat 23:59) kadar tamamlanmış olması gerekmektedir
Her bir kategori için sona kalan 50 çalışmanın BIC’in, BIC Pazarlama Ltd. Şti. Sahrayıcedit Mahallesi Halk Sokak Golden Plaza No:31 B Blok Kat:2 D:4-5 Kadıköy-İstanbul adresine, posta/kargo yoluyla gönderilmesi veya elden teslim edilmesi talep edilecektir.

2. Yarışmaya katılım sınırlıdır, bir öğrenci sadece bir resim ile çalışmaya katılabilir.

ÖDÜLLER
1. Yarışma kapsamında dağıtılacak ödüller:

ÖDÜLLER (4-6 yaş)

ödüller

ÖDÜLLER (6-10 yaş)

ödüller

ÖDÜLLER (11-14 yaş)

ödüller

2. Çalışmalar jüri tarafınca değerlendirilerek Kazananlar belirlenecektir. Kazananları belirlerken jüri değerlendirmelerini İlgili yaş grubuna göre yapacak olup renklerin kullanımı ve yaratıcılık başta olmak üzere çeşitli kriterleri dikkate alacaktır. Çalışmaların özgün olması temel koşuldur.

3. Dereceye giren eser sahipleri www.bickids.com.tr web sitesinde duyurulacaktır. Ödüller kişiseldir ve başkasına devredilemez. Kazanılan ödüller, kazanan kişi ve öğretmenlerinin katılacağı ve organizasyonun yapılacağı yerin adresi kazananlara bildirileceği bir törende kendilerine takdim edilecektir. Törene katlamayan Kazananların ödüller BIC yetkilileri tarafından en geç 18.06.2020 tarihine kadar okullarına ulaştırılacaktır.

4. Herhangi bir sebeple herhangi bir şekilde BIC’e iade edilen ödül kazanan(lar) tarafından kabul edilmemiş/ terkedilmiş sayılacaktır. Bu durumda Kazanan BIC’e karşı herhangi bir hak ileri süremez.

5. Kazanılan ödüller değerleri karşılığı nakit, ürün veya hizmet şeklinde talep edilemez.

6. BIC, lüzum görmesi durumunda, dilediği zaman, ödülleri eşdeğer başka ödüllerle ikame etme hakkını saklı tutar. BIC’in bu yetkisi taraflarca kabul edilmektedir.

7. BIC, katılımcı tarafından verilen kimlik ve iletişim bilgilerinde hata veya eksiklik bulunması sebebiyle veya başka herhangi bir sebeple Kazanan(lar) ile iletişime geçememesi durumunda yedek kazanan(lar) belirleme hakkına sahiptir. Katılımcı yarışma sonuçlandıktan ve bu şekilde yedek kazanan belirlenerek ödülün takdim edilmesinden sonra BIC’e karşı herhangi bir hak ileri süremez.

8. Katılımcı(ların) aldığı ödüllerin tabi olduğu vergi, yasal yükümlülük ve sair harcamalar Katılımcı(lara) aittir.

https://resimyarismasi.bickids.com.tr/basvuru-formu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here