ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI RESİM YARIŞMASI

iklim değişikliği

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
ÇİĞLİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ” KONULU ÖDÜLLÜ RESİM YARIŞMASI

KATILIM ŞARTLARI:
1. Yarışmaya katılacak Çiğli İlçesindeki öğrencilerin resimleri altı kategoride
değerlendirilmeye alınacaktır.
Bu bağlamda;
1. Kategori : 5 yaş Ana sınıfı / Anaokulu öğrencileri
2. Kategori : 1,2. sınıf öğrencileri (ilkokul),
3. Kategori : 3,4. sınıf öğrencileri (ilkokul),
4. Kategori : 5,6. sınıf öğrencileri (ortaokul),
5. Kategori : 7,8. sınıf öğrencileri (ortaokul),
6. Kategori : 9,10,11,12. sınıf öğrencileri, (lise)
bu yarışmaya katılabileceklerdir.

2. Resimler 35×50 cm boyutlarındaki resim kâğıdı veya fon kartonu üzerine; kuru kalem boya, pastel boya, suluboya veya guaj boya tekniği kullanılarak yapılmalıdır. Bunların haricindeki, ölçü ve tekniklerle yapılacak olan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Resimlerin arka sağ üst yüzüne, öğrenci adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, okulun açık adresi, ulaşılabilecek okul ve ev telefonları ile resim öğretmeninin adı soyadı mutlaka yazılacaktır.

4. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yardım alınmamış resim veya resimleri ile katılmalıdır.

5. Her öğrenci 1 (bir) adet resim ile yarışmaya katılacaktır.

6. Yarışmaya katılacak okullar her kategoride en fazla 15 (onbeş) adet resim ile yarışmaya katılacaktır.

7. Resimler, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek, okulun resim öğretmeni veya idare görevlisi tarafından elden teslim edilmelidir.

8. Resimlerin son teslim tarihi ve saati: 03 Ocak 2020 Cuma günü saat:16.30 olup, belirtilen tarihe kadar teslim edilmeyen resimler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

9. Resimler; Anadolu Caddesi, No:951 Kat:3 Belediye İş Merkezi’nde bulunan ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

BASARI ÖDÜLLERİ:
Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer resimler 14-15 Ocak 2020 tarihlerinde Belediyemizin ikinci katındaki Fakir BAYKURT Konferans Salonunun önündeki fuaye alanında sergilenecektir.
Ödül töreni 14 Ocak 2020 Salı günü, 14.00-16.00 saatleri arasında Belediyemiz Fakir BAYKURT Konferans Salonu’nda yapılacaktır.

Başarı ödülü olarak 1. Kategoridekilere (5 yaş anaokulu/anasınıfı);
• Birinciye : Akıl ve Zeka Oyunları Seti
• İkinciye : Akıl ve Zeka Oyunları Seti,
• Üçüncüye : Akıl ve Zeka Oyunları Seti,

Başarı ödülü olarak 2. Kategoridekilere (İlkokul 1.ve 2. Sınıflar);
• Birinciye : Tablet
• İkinciye : Akıl ve Zeka Oyunları Seti,
• Üçüncüye : 250 TL’lık kırtasiye hediye çeki,

Başarı ödülü olarak 3. Kategoridekilere (İlkokul 3. ve 4. Sınıflar);
• Birinciye : Tablet
• İkinciye : Akıl ve Zeka Oyunları Seti,
• Üçüncüye : 250 TL’lık kırtasiye hediye çeki,

Başarı ödülü olarak 4. Kategoridekilere (Ortaokul 5. ve 6. Sınıflar );
• Birinciye : Tablet
• İkinciye : Akıl ve Zeka Oyunları Seti,
• Üçüncüye : 250 TL’lık kırtasiye hediye çeki,

Başarı ödülü olarak 5. Kategoridekilere (Ortaokul 6.ve 7. Sınıflar);
• Birinciye : Tablet
• İkinciye : Akıl ve Zeka Oyunları Seti,
• Üçüncüye : 250 TL’lık kırtasiye hediye çeki,

Başarı ödülü olarak 6. Kategoridekilere (lise);
• Birinciye : Tablet
• İkinciye : Akıl ve Zeka Oyunları Seti,
• Üçüncüye : 250 TL’lık kırtasiye hediye çeki,
sahiplerine tören ile verilecektir.

Ayrıca yarışmaya katılım sağlayan tüm resim sahiplerine Belediyemiz tarafından KATILIM BELGESİ verilecektir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri, dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

RESİMLERİN İADESİ:
Tüm resimler ve belgeler; 14 Ocak 2020 tarihinden itibaren 15 gün içinde, okul idarelerine teslim edilecektir. Teslim alınmayan resimler hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir.