Anamur Atatepe Sosyal Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Yarışmanın Türü ve Şekli

“Anamur Atatepe Sosyal Merkezi ve Çevresi Mimari Proje Yarışması” Anamur Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine göre “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal, tek kademeli, mimari proje yarışması olarak ilan edilmiştir.

Yarışmanın Konusu ve Yeri

Yarışmanın konusu eski adı “Top Beleni” bugünkü adı “Atatepe” olan ve kent merkezinin hemen kuzeyinde bulunan 152 rakımlı tepede bir sosyal merkez tasarlanması ve çevresinin düzenlenmesidir.
Yarışmaya konu olan yer, Mersin ili, Anamur ilçesi sınırlarında yer almaktadır. Söz konusu alan j.mp/atatepe adresinden görülebilir. Yarışma alanı yaklaşık 22.396 m²’dir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
•TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
•Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.
•Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
•Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
•Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
•Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
•Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

Yarışma Takvimi
•Yarışmanın ilanı: 18 Eylül 2014
•Soru sormak için son gün: 10 Ekim 2014
•Soruların yanıtlarının ilanı: 17 Ekim 2014
•Projelerin son teslim tarihi: 19 Aralık 2014
•Posta ile gönderilenlerin kabulü için son gün: 23 Aralık 2014
•Jüri çalışması başlangıcı: 26 Aralık 2014
•Kolokyum tarihi: 10 Ocak 2015, saat 14:00

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri
•Mehmet Türe, Anamur Belediye Başkanı
•Kemal Dündar, Anamur Belediyesi Plan ve Proje Müdürü
•Sinan Burat, Yrd. Doç.Dr. Peyzaj Mimarı
•Fatih Yılmaz, Şehir Plancısı
•Ömer Yılmaz, Mimar

Asli Jüri Üyeleri
•Hasan Şener, Prof. Dr. Mimar (Jüri Başkanı)
•Fatma Cânâ Bilsel, Prof. Dr. Mimar
•Müyesser Ebru Erdönmez, Doç. Dr. Mimar
•Özcan Uygur, Yüksek Mimar
•Kamil Körhasanoğulları, İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri
•Meltem Uçar, Yrd. Doç.Dr. Mimar
•Eser Yağçı, Dr. Mimar
•Suat Kurt, İnşaat mühendisi

Raportörler
•Fadime Güngör, Mimar
•Ahmet Kaya, Şehir Plancısı

Raportör Yardımcıları
•Buket Limon, İç mimar
•Bilgenur Mersin, Mimar
•Fatih Acar, Şehir Plancısı

Ödüller

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.
•1. Ödül: 20.000 TL
•2. Ödül: 15.000 TL
•3. Ödül: 12.500 TL
•1. Mansiyon: 7.500 TL
•2. Mansiyon: 7.500 TL
•3. Mansiyon: 7.500 TL
•4. Mansiyon: 7.500 TL
•5. Mansiyon: 7.500 TL

Ödül ve mansiyonlar sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.

Şartname ve Eklerini Temini

Yarışma şartnamesi ve www.anamur.bel.tr internet adresinden dijital olarak indirilebilecektir. Şartname bedeli 20TL’dır. (Yirmi Türk Lirası)
Başvurular 18 Aralık 2014 günü, saat 17:00’de sona erecektir.

Yer Görme

Yer görme zorunlu değildir.

Yarışmayı Açan İdarenin Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum: Anamur Belediyesi
Adres: Anamur Belediyesi, Anamur, Mersin
Telefon: 0 324 814 11 15
Faks: 0 324 814 20 20
E-posta: atatepe@anamur.bel.tr
Web: www.anamur.bel.tr