ANADOLUNUN IŞIĞINDA FOTOĞRAF YARIŞMASI

HÜSNÜ GÜRSEL ULUSAL FOTOĞRAF YARISMASI – 2011
“ ANADOLU’NUN ISIĞINDA – ÜRETİM ”

AMAÇ

Temelinde emeği gerekli kılan üretim, merkezine aldığı insan ile ekonominin en can alıcı unsurunu olusturmaktadır. Milli çıkarlar ve kalkınmada, üretim ve insanın sağladığı kazanç, insan emeğinin ve is gücünün önemini açığa çıkartmaktadır. Yasamsal kalitenin artması ve geleceğin umut vaat etmesi, emeğe duyulan saygı ile ölçülendirilirken, insana bağlı gelisen üretimin de kültürel bir yapılandırılması
kaçınılmazdır. Üretim ve insanı fotoğraflamak emeğe ,bu iliskiye saygı yüklemek anlamını da tasır. Bu amaçla Sanat ve Ekonominin bulusma noktası olarak; insana dair emeğin üretime dönüstüğü süreci kendine sıkça konu edinen uluslararası fotoğraf sanatçısı Hüsnü Gürsel anısına SATSO, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE SAGÜSAD’ın katkılarıyla fotoğraf yarısması düzenlenmektedir.
Değerli sanatçımız; Hüsnü Gürsel’in anısını yasatmak, fotoğraf sanatına katkıda bulanarak ülke ekonomisinin lokomotifi olana Anadolu’ muzun zenginliğini konu alan yarısma; SATSO önderliğinde ana konsepti ile her yıl “Anadolu’nun ısığında” baslığı altında geleneksel yapılacaktır.

Konu: “ANADOLU’ NUN ISIĞINDA – ÜRETİM (Hızla kalkınan Anadolu’muzun tarımda ve sanayide gelismesini tasvir eden fotoğraflar istenmektedir.)
Katılım
1. Yarısma “Renkli Baskı veya Siyah Beyaz Baskı” dalındadır. Fotoğraflarda fotokopi baskılar hariç, her türlü baskı metodu serbest olup, baskılarda; doğrudan fotoğraf ilkelerine bağlı kalarak, geleneksel ya da modern her türlü fotoğraf tekniği özgürce kullanılabilecektir. Konunun belgesel niteliğini bozacak, hakkında süphe yaratacak sekilde yapılan ( nesne ekleme ve çıkarma,…. gibi ) PS (photoshop)
müdahaleler kabul edilmeyecek. Daha önce baska yarısmalarda ödül almıs fotoğraflar bu yarısmaya katılamaz. Katılıp ödül almıs olsa dahi ödülü geri alınır. Baskılar herhangi bir yüzeye yapıstırılmayacaktır. Kenar bosluksuz ve paspartusuz olmalıdır.
2. Yarısmaya her fotoğrafçı en fazla 5 fotoğrafla katılabilir.
3. Baskıların kısa kenarı 18 cm’den küçük, uzun kenarı 40 cm’den büyük olmamalıdır. Yarısmaya gönderilecek eserlerin arka yüzünün sağ alt kösesine ve CD üzerine 6 rakamdan olusan bir rumuz, sıra numarası ve eser adı yazılmalıdır (örnek: 123456 – 1, 123456 – 2 …gibi). CD kayıtlarındaki eserler baskılar ile örtüsecek sekilde adlandırılmalıdır. (Rumuz, sıra numarası ve eser adı) CD’nin okunmaması
durumunda seçici kurul sorumlu tutulamaz. Fotoğrafların baskıya alınmıs son halleri 300 dpi çözünürlükte ve JPEG olarak CD’ye kayıt edilerek gönderilecektir. Fotoğraflar + CD bir zarfa, katılım formu eksiksiz doldurularak ayrı bir zarfa koyularak, iki zarf halinde ve üzerlerinde sadece rumuz yazarak teslim adresine elden ya da kargo ile gönderilecek. Kargo ücreti katılımcıya aittir.
4. Yarısmaya katılım ücretsizdir.
5. Yarısma secici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları dısında tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Jüri, sergilenen eserler içinden SATSO’nun öngöreceği miktarda eserin satın alınabilmesine karar verir.
6. Yarısma düzenleyicisi bir basvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse basvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.
7. Yarısma suresince TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Eserelerin Gönderilmesi : Fotoğraflar postada/kargoda zarar görmeyecek özel bir zarf ya da korunaklı bir ambalaj ile paketlenerek CD ve basvuru formu ile birlikte son teslim tarihine kadar yazısma adresine gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir. Eserlerin yarısma sekreterliğine ulastırılması ile birlikte herhangi bir zarar görmemesi için gereken özen gösterilecek, ancak postada olusabilecek kaybolma, gecikme ya da hasarlardan SATSO sorumlu tutulmayacaktır.

Yayın ve Telif Hakkı:
a) Yarısmada ödül alan ve satın alınan eserlerin, yayın, kullanım ve sergileme hakları eser sahibiyle birlikte SATSO VE SAGÜSAD’ a aittir. Bu eserler ve CD’leri SAGÜSAD arsivinde kalacaktır.
b) Ödül alan eserler ile satın alınan eserler SATSO tarafından takvim, kitap, tanıtım amaçlı brosür, afis, kartpostal, poster, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek kosuluyla kullanabilir.
c) SATSO bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
d) Katılım formunu imzalayan katılımcılar bu sartnamenin tüm kosullarını kabul etmis sayılacaklardır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını olan Almanak–2011 kitabında da kurumumuza ait sayfalarda yer alacaktır.
e)Gönderilen fotoğrafların tamamı yarısmacı tarafından çekilmis olmalıdır. Baskasına ait görüntülerin kısmen ya da tamamen kullanılması durumunda yarısmacının ödülü geri alınarak, ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
f) Ödül alan ya da yayınlanan fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğraflarının çekilmesine ve yarısmaya gönderilmesine, fotoğrafın internet ortamında ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı doğabilecek anlasmazlıkların tüm sorumluluğu yarısmacıya aittir.
g) Yarısmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmis gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her turlu müdahale ve değisiklikleri yapan, ödül almıs fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarısmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kisilerin yarısmalara katılımı TFSF Yarısma ilkeleri
gereğince bir yıl sureyle kısıtlanır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmis kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarısmaya katılamazlar.

Eserlerin İadesi :
Seçilen fotoğraflar dısında kalan eserlerin geri gönderimi yarısmacının katılım formunda belirttiği sekilde ödemeli kargo veya kendilerinin elden alımı ile iade edilecektir. Postadaki aksaklıklar hasar ve kayıplardan SATSO sorumlu tutulamaz. Ayrıca, gönderildiği adreste teslim alınmadığı için geri dönen fotoğraflar iade tarihinden 30 gün sonra TFSF temsilcisi gözetiminde imha edilecektir. Yarısmacılar istedikleri takdirde sartnamede ilgili bölümü isaretleyerek eserlerini SAGÜSAD arsivine bağıslayabilirler.
Katılım formunu imzalayarak bu yarısmaya katılanlar, tüm katılım kosullarını kabul etmis sayılır.

Kısaltmalar:
SATSO : SAKARYA TİCARET VE SANAYİİ ODASI
SAGÜSAD : SAKARYA GÜZEL SANATLAR DERNEĞİ
Basvuru Adresi:
Müjgan ZAMAN
SATSO Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası
Sakarya Mah. No:19 Arifiye/SAKARYA
T: 0264 291 03 00
F: 0264 291 24 24
E: [email protected]
Yarısma Koordinatörü : Müjgan ZAMAN
Jüri:
İbrahim ZAMAN —————— Fotoğraf Sanatçısı
Prof. Barbaros GÜRSEL——- MÜ Gsf Fotoğraf Bölüm Baskan
Servet SEZGİN ——————- Fotoğraf Sanatçısı
Arda OSKAY ———————- SAÜ GSF Öğretim Üyesi
Arzu AÇIKEL ——————– SAGÜSAD Temsilcisi
Emrah GÜLTEKİN————— SATSO Temsilcisi
Jüri en az üç üye ile toplanabilir.
Yarısma Takvimi :
Duyuru 20 Nisan 2011 Çarsamba
Son Teslim Tarihi 10 Ekim 2011 Pazartesi
Jüri Toplantısı 12 Ekim 2011 Çarsamba
Sonuçların Bildirilmesi 14 Ekim 2011 Cuma
Sergi ve Ödül Töreni 26 Ekim 2011 Çarsamba
Geri gönderme 01 Ocak 2012 tarihinden sonra
Ödüller:
1.Lik Ödülü : 3000 TL
2.Lik Ödülü : 2500 TL
3.Lük Ödülü : 2000 TL
3 Adet Mansiyon 1000 x 3 3.000 TL ,,
Özel Ödüller: Değeri 500.-TL den az olmayan özel ödüller verilebilir.
Yarısmamız TFSF 2011/22 patronaj ile desteklenmektedir.
Yarısma süresince TFSF Temsilcisi bulunacaktır.