Anadolu Vakfı Bursu

Anadolu Vakfı Bursu

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çalışkan, yetenekli, ancak maddi imkanı olmayan başarılı Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir. Buna ilaveten: Tıp Fakültelerimizin 5inci ve 6ıncı sınıflarındaki öğrencilerle üniversitelerimizin Sağlık Yüksek Okulları 3üncü ve 4üncü sınıflarındaki öğrencilere mezuniyetlerinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanemizde maaşlı görev alma koşulu ile (iki misli) burs ücreti ile öğrenim yardımı yapmaktayız. BURSİYER ADAYI OLMAK İÇİN ŞARTLARIMIZ : • TC Vatandaşı olmak, • Maddi imkanı olmamak, •Başarılı olmak, • Devlet Üniversitesinde okumak, (Özel Üniversiteler ve Açık Öğretim hariç)

Not: Özel Üniversitelerde okuyan öğrenciler burslular dahil Anadolu Vakfi bursiyer adayı olamaz.

BURS BAŞVURULARI :  Burs başvuruları 1-30 Eylül arasında posta yoluyla yapılır.  Posta adresimiz: Umut Sokak No.12 içerenköy 34752 Ataşehir- İstanbul

BURS BAŞVURULARINDA GÖNDERİLECEK EVRAKLAR: • Üniversiteyi yeni kazananlar için ÖSYM sonuç belgesi fotokopisi • Üniversitede okuyan ara sınıflar için öğrenci belgesi ve transkript •Özgeçmişinizi anlatan, iletişim bilgilerinizi içeren (adres ve telefon) detaylı mektup • Nüfus cüzdanı fotokopisi • 1 adet vesikalık fotoğraf

BURSİYERLERİN SEÇİMİ : Bursiyer adayları yukarıda istenen belgeler doğrultusunda burs komisyonu tarafından Kasım ayı içinde mevcut kontenjana göre seçilirler. Seçilen adaylara Anadolu Vakfı tarafından burs formu gönderilir. Bu formları doğru, okunaklı ve eksiksiz bir şekilde doldurup imzalayarak ve okuduğu Üniversitenin öğrenci işlerinden onaylattıktan sonra resimli ve onaylı öğrenci belgesi ile birlikte tekrar evraklar eline geçtikten en geç 15 gün içinde Anadolu Vakfı’na getirir veya posta yolu ile gönderirler. Kesin bursiyer listesi Aralık ayının 15’inden sonra gene bu sitede yayınlanacaktır.

BURS ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ : Öğrenci Bursları 9 ay süreli olup, ayda 250,-TL. olarak 3’er aylık dönemler halinde (Ocak, Nisan, Ekim aylarında) peşin ödenmektedir. Burs ücretleri her yıl gözden geçirilmektedir.

İstanbul’da okuyan öğrenciler Anadolu Vakfı’na gelerek burs paralarını alacaklardır.

İstanbul dışında okuyan öğrenciler bulundukları illerde Vakıflar Bankasında açtıracakları hesaba ödemeler yapılacaktır.

BURSUN KESİLMESİ HALLERİ : •Anadolu Vakfı bursu başarılı öğrencilere öğrenimleri bitene kadar verilir •Başka Kurum, Vakıf ve Derneklerden burs alanlar,(karşılıklı veya karşılıksız) • Her dönem sonunda transklibini göndermeyenler, •Disiplin cezası alanlar, •Burs almaya uygun olmadığı tespit edilenler •Yanlış beyanda bulunanların bursları kesilir.