Anadolu Vakfı Bursu 2014 – 2015

BURS BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Yeni Bursiyerler

Burs başvuruları her yıl 01 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında Anadolu Vakfı’nın internet sitesi olan www.anadoluvakfi.org.tr adresinden form doldurmak sureti ile online olarak yapılır.
Başvuruda bulunacak olan adayların form doldurabilmeleri için öncelikle sisteme üye olmaları gerekmektedir.
Bursiyer adayları
Ad – Soyad,
TC Kimlik Numarası ve E-posta adresleri
ile sisteme üye olduklarında kendilerine e-posta yolu ile gönderilen şifreyi kullanarak sisteme giriş yaparlar ve burs formunu eksiksiz doldurarak başvuru işlemini tamamlarlar.
Başvuru tamamlandığında sistem otomatik olarak bursiyer adayına “Başvurunuz başarı ile gerçekleşmiştir” mesajını ve sürecin devamı hakkında kısa bilgi verir
Adaylar başvuru formlarına, başvuru süresince ulaşabilirler ve bu süre zarfında gerek duydukları taktirde bilgilerinde güncelleme yapabilirler.
Burs başvuru süresi sona erdiğinde adaylar bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapamazlar.
Sistem, Üniversite Giriş Yerleşme Puan Başarı sırasına göre başvuru yapmış olan tüm adayları elektronik olarak sıralar.
Mevcut listeden yine başarı sırasına göre elektronik olarak meslek dalı kontenjanlarına bursiyer adayları yerleştirilir.
Kontenjan Listeleri, Burs Komitesine sunularak adaylar maddi desteğe duydukları ihtiyaç açısından değerlendirilirler.
Önce “başarı” kritine göre elektronik olarak oluşturulan liste Burs Komitesi’nde “ihtiyaç” kriterine göre de değerlendirildikten sonra son şeklini almış olur.
İlgili burs kontenjanına giren bursiyer adaylarına bilgilendirme maili gönderilir ve bursiyer adayları bu mail ile süreç hakkında bilgilendirilerek kendilerinden aşağıda sıralanan belgeler talep edilir:

Nüfus Cüzdan fotokopisi
Nüfus Kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
İkametgah belgesi
Cumhuriyet Savcılığı’ndan sabıka kaydı belgesi
Gelir beyanı ile ilgili olarak
Çalışan ebeveynlerin ayrı ayrı maaşlarını gösteren işyerinden onaylı bordro / bordrolar,
Ebeveynlerin serbest meslek sahibi, esnaf veya çiftçi olması halinde vergi levhası / levhaları
Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge,
Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge
Ailenin oturduğu ev kira ise kira kontratı
Öğrenci belgesi
Bursiyer adayları istenilen belgelerin tamamını bir seferde belirlenmiş olan tarihe kadar Anadolu Vakfı’na posta ile göndermek ile yükümlüdür. Belgeleri eksik gelen başvurular işleme alınmaz ve öngörülen sürede belgelerin tamamı Anadolu Vakfı’na ulaşmadığı takdirde bursiyer adaylığından çıkarılır.
Bursiyer adaylarının belgeleri başvurularındaki beyanları ile karşılaştırılır. Değerlendirmeye esas oluşturan beyana aykırı bilgiler incelenir ve gerekli görülen durumlarda aday süreç dışına çıkartılır ve burs verilmez.
Sonuçlar, Anadolu Vakfının internet sitesinde duyurulur.

AMAÇ VE KAPSAM Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, akademik olarak başarılı ve yetenekli, aynı zamanda maddi imkanı yetersiz olan Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir.

GENEL ŞARTLAR
Anadolu Vakfı Burslarından faydalanacak tüm öğrencilerin öğrenimini tamamlayabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olması ve belirlenen kriterler çerçevesinde akademik olarak başarılı olması gereklidir.
Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir. Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim Programları kapsam dışındadır.
Burslardan faydalanmak için T.C. vatandaşı olmak gereklidir.
Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Genel Müdür tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.
Kişi ve kuruluşlardan gelen burs istekleri Burs Komitesi’nde değerlendirilir ve yanıtlanır.
Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır. Disiplin cezası alma ve yanlış beyan bursun sona erdirilmesine neden olur.
Aksi belirtilmedikçe, burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
“Şartlı Burs Bağışları” kapsamındaki burslar için burs bağışı yapan gerçek ya da tüzel kişi tarafından talep edilen bağış şartları Anadolu Vakfı Senedi’ne ve Vakfın amaç ve hedeflerine uygunluk açısından Burs Komitesi tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulu onayına sunulur. Bursiyerler ile ilgili özel şartlar talep edilmemişse, bu Yönetmelik’teki tüm hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar için de geçerlidir.
Meslek dalı kontenjanları ve burs miktarları öğretim yılı başlamadan belirlenir ve www.anadoluvakfi.com.tr adresinden duyurulur.

BURS MİKTARI VE ÖDEMESİ
1. Bursiyer seçilen adaylarımız, Hesap Açım Sözleşmesini eksiksiz imzalayarak (adres teyit belgesi ve kimlik fotokopisi ile birlikte), ayrıca kendilerinden bursiyer olabilmeleri için talep edilen tüm belgeler ile beraber, kargo ile Anadolu Vakfı adresine eksiksiz göndermek durumundadırlar.

Sözleşmesi ve evrakları eksiksiz ulaşan bursiyer adaylarımız için Abank (Alternatif Bank) nezdinde açılacak hesaba burs paraları yatırılacak olup, kendilerine iletilecek atm kartı ile tüm ATM noktalarından burslarını masrafsız alacaklardır.

Nakit çekme, eft/havale gibi tüm işlemleri ATM noktalarından masrafsız yapılabileceği gibi, internet bankacılığıyla yine herhangi bir ücret ödemeden para transferinde bulunulabilecektir.

2. Burs ödemeleri aylık yapılacak olup 9 aylık süreç, Ocak-Haziran ve Ekim-Aralık dönemlerini kapsayacaktır

3. İlgili dönemde ödeme yapılabilmesi için bursiyerin gerekli bilgi ve belge güncellemelerini yapmış olması şartı aranır. Eksik ve güncel olmayan bilgi ve belgeler burs ödemesinin durdurulmasına yol açar.

Not: Posta ile yapılan gönderilerde doğan gecikmeden dolayı Anadolu Vakfı sorumluluk kabul etmemektedir.

BURS BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ Yeni Bursiyerler

Burs başvuruları her yıl 01 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında Anadolu Vakfı’nın internet sitesi olan www.anadoluvakfi.org.tr adresinden form doldurmak sureti ile online olarak yapılır.
Başvuruda bulunacak olan adayların form doldurabilmeleri için öncelikle sisteme üye olmaları gerekmektedir.
Bursiyer adayları
Ad – Soyad,
TC Kimlik Numarası ve E-posta adresleri
ile sisteme üye olduklarında kendilerine e-posta yolu ile gönderilen şifreyi kullanarak sisteme giriş yaparlar ve burs formunu eksiksiz doldurarak başvuru işlemini tamamlarlar.
Başvuru tamamlandığında sistem otomatik olarak bursiyer adayına “Başvurunuz başarı ile gerçekleşmiştir” mesajını ve sürecin devamı hakkında kısa bilgi verir
Adaylar başvuru formlarına, başvuru süresince ulaşabilirler ve bu süre zarfında gerek duydukları taktirde bilgilerinde güncelleme yapabilirler.
Burs başvuru süresi sona erdiğinde adaylar bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapamazlar.
Sistem, Üniversite Giriş Yerleşme Puan Başarı sırasına göre başvuru yapmış olan tüm adayları elektronik olarak sıralar.
Mevcut listeden yine başarı sırasına göre elektronik olarak meslek dalı kontenjanlarına bursiyer adayları yerleştirilir.
Kontenjan Listeleri, Burs Komitesine sunularak adaylar maddi desteğe duydukları ihtiyaç açısından değerlendirilirler.
Önce “başarı” kritine göre elektronik olarak oluşturulan liste Burs Komitesi’nde “ihtiyaç” kriterine göre de değerlendirildikten sonra son şeklini almış olur.
İlgili burs kontenjanına giren bursiyer adaylarına bilgilendirme maili gönderilir ve bursiyer adayları bu mail ile süreç hakkında bilgilendirilerek kendilerinden aşağıda sıralanan belgeler talep edilir:

Nüfus Cüzdan fotokopisi
Nüfus Kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
İkametgah belgesi
Cumhuriyet Savcılığı’ndan sabıka kaydı belgesi
Gelir beyanı ile ilgili olarak
Çalışan ebeveynlerin ayrı ayrı maaşlarını gösteren işyerinden onaylı bordro / bordrolar,
Ebeveynlerin serbest meslek sahibi, esnaf veya çiftçi olması halinde vergi levhası / levhaları
Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge,
Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge
Ailenin oturduğu ev kira ise kira kontratı
Öğrenci belgesi
Bursiyer adayları istenilen belgelerin tamamını bir seferde belirlenmiş olan tarihe kadar Anadolu Vakfı’na posta ile göndermek ile yükümlüdür. Belgeleri eksik gelen başvurular işleme alınmaz ve öngörülen sürede belgelerin tamamı Anadolu Vakfı’na ulaşmadığı takdirde bursiyer adaylığından çıkarılır.
Bursiyer adaylarının belgeleri başvurularındaki beyanları ile karşılaştırılır. Değerlendirmeye esas oluşturan beyana aykırı bilgiler incelenir ve gerekli görülen durumlarda aday süreç dışına çıkartılır ve burs verilmez.
Sonuçlar, Anadolu Vakfının internet sitesinde duyurulur.

BURS DEVAM KOŞULLARI

Burs süresi bursiyerin kayıtlı olduğu programın normal eğitim süresi kadardır. Eğer varsa Hazırlık sınıfı da en fazla 1 yıl olarak bu süreye eklenir.
Bursiyerin kayıdını dondurması durumunda bursun da ödemesi durdurulur. Bursiyer öğrenimine devam etmeye başladığında burs ödemesi de tekrar başlatılır. Bu süre burs süresine dahil edilmez. Bursun yeniden başlatılabilmesi için ilgili üniversiteden öğrencinin öğrenime devam ettiğine ilişkin resmi bir yazı gereklidir.
Sınıf geçemeyen bir bursiyerin bursu sona erdirilir.
Gerekli güncellemelerin zamanında yapılmaması burs ödemelerinin güncelleme yapılana kadar durdurulmasına neden olur.
Talep edilen bilgilere ilişkin yanlış beyan, talep edilen resmi belgelerin zamanında teslim edilmemesi, disiplin cezası alınması durumlarında burs sona erdirilir. Yanlış beyan dışında bursun kesilmesine neden olan durumun ortadan kalkması Burs Komitesinde bursiyerin durumunun yeniden ele alınmasını ve uygun görülürse bursun tekrar başlatılmasını sağlayabilir.
Bursiyerin bölüm ya da üniversite değiştirmesi durumunda burs durumu Burs Komitesinde yeniden değerlendirmeye alınır. Bir öğrenci bir yüksek öğrenim süresi için burs alabilir.
Öğrenci değişim programı ile yurtdışı eğitim programına (Erasmus vb) giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge ve bilgilerin iletilmesi halinde yurt dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.
Bursiyerin başarı durumu, yıl sonu ortalaması dikkate alınarak Vakıf Yönetimi tarafından değerlendirilir ve başarı gösteremeyen bursiyerlerin bursu kesilir.

İLETİŞİM
Posta Adresi : Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
( Anadolu Endüstri Holding )

Fatih Sultan Mehmet Mah.
Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok
Kat: 16 P.K: 34771
Tepeüstü / Ümraniye
Telefon : (+90) 216 578 85 00
Faks : (+90) 216 573 74 52
E-mail : [email protected]
[email protected]

Alternatifbank Kozyatağı Şube
Hesap No:208138-351
IBAN No: TR640012409043TRY001204112
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

six + seven =