Anadolu Vakfı Bursları

Bursları
Bursları

Anadolu Vakfı Burs

Amaç:
Anadolu Vakfı tarafından akademik ve sosyal açılardan başarılı fakat yeterli maddi olanaklardan yoksun gençlere eğitim ve öğrenimlerini tamamlamak amacı ile verilecek tüm burslara ilişkin şartları belirlemektedir.

Kapsam:

Anadolu Vakfı tarafından sağlanan burslara ilişkin olarak;

a. Burs sürecinin yıllık olarak planlanmasını,

b. Bursiyer seçim kriterlerini ve

c. Seçim sürecini

tanımlar.

Burs planlaması Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen azami bursiyer sayısı üzerinden yapılır ve bütçelenir. Bursiyer sayısı ve bursiyerlere ödenecek aylık burs miktarları yine bu çerçevede belirlenir.

GENEL ŞARTLAR

a. Anadolu Vakfı Burslarından faydalanacak tüm öğrencilerin öğrenimini tamamlayabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olması ve belirlenen kriterler çerçevesinde akademik ve sosyal yetkinlikler açılarından başarılı olması gereklidir.

b. Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir. Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim Programları kapsam dışındadır.

c. Burslardan faydalanmak için T.C. vatandaşı olmak gereklidir.

d. Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Vakıf Yönetimi tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

e. Disiplin cezası alma durumu incelenir ve gerekli görülürse burs kesilir.

f. Bilinçli yanlış beyan bursun sona erdirilmesine neden olur.

g. Aksi belirtilmediği takdirde, burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

Burs Ödemesi

a. Bursiyerler belirtilen bankada kendi isimlerine TL hesabı açtırırlar.

b. Burs ödemeleri 9 ay süresince aylık olarak Ekim-Haziran döneminde yapılır.

c. Her yeni eğitim ve öğretim yılında ilk kez bursiyer seçilen öğrencilere, burs sonuçları Aralık ayının ortasında açıklandığı için, ilk ödeme ilgili yılın Ocak ayı itibariyle gerçekleştirilir. Geri tarihli (Ekim, Kasım, Aralık) ödeme gerçekleştirilmez. Bursiyerliğinin ikinci yılı ilk ödemesi Ekim itibariyle başlatılır ve 9 ay olarak ödenir.

Burs Devam Koşulları

a. Burs süresi bursiyerin kayıtlı olduğu programın normal eğitim süresi kadardır. Sağlık, ailevi vb nedenler ile öğrenim süresinin uzaması durumunda bursiyer, olayı belgeler nitelikteki evraklarla bir ön yazı eşliğinde Vakfa başvurarak burs süresinin uzatılmasını talep edebilir. Vakıf yönetimi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda gerekçeler haklı bulunur ise burs süresi uzatılabilir.

b. Bursiyerin kaydını dondurması halinde, Vakıf yönetimine zamanında bilgi vermesi ve gerekçesini belgelendirmesi durumunda bursun da ödemesi durdurulur. Bursiyer öğrenimine devam etmeye başladığında burs ödemesi de tekrar başlatılır. Dondurulan yıl burs süresine dahil edilmez. Bursun yeniden başlatılabilmesi için ilgili üniversiteden öğrencinin öğrenime devam ettiğine ilişkin resmi bir yazı gereklidir.

c. Yıl sonu ortalaması 2.0 altında olan bir bursiyerin bursu sona erdirilir.

d. Bursiyerin talep edilen bilgilere ilişkin yanlış beyan, talep edilen belgelerin zamanında teslim edilmemesi, disiplin cezası alınması durumlarında burs sona erdirilir. Yanlış beyan dışında bursun kesilmesine neden olan durumun ortadan kalkması bursiyerin durumunun yeniden ele alınmasını ve uygun görülürse bursun tekrar başlatılmasını sağlayabilir.

e. Bursiyerin bölüm ya da üniversite değiştirmesi durumunda burs durumu yeniden değerlendirmeye alınır.

f. Öğrenci değişim programı ile yurtdışı eğitim programına (Erasmus vb) giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge ve bilgilerin iletilmesi halinde yurt dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

http://www.anadoluvakfi.org.tr/form

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

1 × 2 =