Anadolu Film Festivali Senaryo Yarışması

Anadolu Film Festivali, senaristlere ve senarist adaylarına destek olmak, senaryo yazımını özendirmek, sinemamızda senaryo yazımı çıtasını nitelik açıdan yükseltmek, nicelik açıdan üretimin çoğalmasını teşvik etmek amaçlı, Uzun Metraj ve Kısa Metraj Film dallarında Senaryo Yarışması düzenlemiştir.

Senaryo yarışmasının bu yılki teması; HOŞGÖRÜ/SÜZLÜK tür.

Senaryo yazarlarından beklenilen, toplumsal alandaki hoşgörüsüzlük algı ve davranışlarından, bireysel alandaki kişisel hoşgörüsüzlük temellerine kadar geniş bir yelpazede düşünerek, sosyo-ekonomik durumlardan, ırksal, kimliksel durumlara kadar hoşgörüsüzlük kavramının kendini gösterdiği ve insanların ya da toplumların birbirleriyle iletişiminde kopukluk yarattığı durumları senaryolaştırmalarıdır.

Gönderilecek senaryolardan beklentimiz, bağımsız sinema anlayışına uygun olmasıdır.

KATILIM ŞARTLARI

-Yarışma uluslararasıdır ve Türkçe senaryo yazabilen herkese açıktır.

-Yarışmada yaş, eğitim, din ayırımı yoktur.

-Yarışmaya katılacak eserler senaryo formatına uygun yazılmalıdır. Yalnızca özet, sinopsis, film öyküsü ya da geliştirim senaryosu olarak gönderilen eserler değerlendirmeye alınmazlar.

-Yarışmaya gönderilen senaryoların telif hakkının alınmış olarak gönderilmesi önerilir. Senaryolar gönderildikleri andan itibaren Anatolian Film Festivali’nin güvencesi altındadır. Gönderilen senaryolar maildeki saat ve tarihle kaydedilir festival mail adresinde saklanacaktır. Daha sonra herhangi bir telif hakkı sorunu oluştuğu takdirde Festival yöneticileri şahit ve taraf olarak gösterilebilecektir.

-Katılan tüm eserlerin sinopsisleri ve senaryoları festival internet sayfasında yayınlanır.

-Yarışmaya gönderilen senaryoların, ticari amaç gözetmeksizin çoğaltılması, basılı, yazılı, elektronik, dijital iletişim ortamlarında yer alması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Ticari bir durum olduğunda Eser Sahiplerine ödeme yapılır.

-Yarışmaya katılan eserlerin telif, maddi ve manevi hakları eseri yazana aittir. Ödül kazanan eser sahipleri, senaryolarının film çekim haklarını 1 yıllığına Festival Yönetimi’ne devretmiş olur. Yalnızca ödül kazanan senaryoların film yapım hakkı Festivale ait olacaktır.

-Festival Yönetimi, ödül kazanan eserleri ve yayın telifi ödediği senaryoları kültürel ve eğitsel amaçlarla ücret ödemeden her yerde ve her zaman değerlendirebilir.

-Ödül alan eserlerin film yapılması halinde, “Anadolu Film Festivali Senaryo Yarışması’nda Ödül almıştır” ibaresine yer verilmesi uygundur.

-Yarışmaya katılan senaryolar özgün olmalıdır. Yazar eserin kendisine ait olduğunu başvuru formunu gönderdiği andan itibaren beyan etmiş sayılır. Eserin kendisine ait olmadığı, herhangi bir eserden yararlandığı, uyarlama olduğu anlaşıldığında verilen ödül geri alınır. Yarışmaya katılan senaryolarda intihal ve uyarlama olması ve bunun yarışma süresince veya yarışmadan sonra anlaşılması durumunda yarışmadan diskalifiye edilir. Böyle bir durum olması halinde Festival yönetiminin yazar hakkında dava açma hakkı saklıdır.

-Yarışmada seçilen 10 eser, “Kısa Film Senaryo Kitabı” olarak basılacaktır. Eseri kitapta yer alanlara kitap telif hakkı ödenecektir.

-Senaryo Yarışması için başvurular online yapılacaktır. Başvuru formu, sinopsis ve senaryo mail yoluyla gönderilecektir. Postayla gönderilen eserler kabul edilmezler.

-Yarışmaya her dalda bir senaryo ile başvuru yapılabilir.

-Festival çalışanları ve Sinematek Derneği üyeleri yarışmaya katılamazlar.

-Festival yönetimi bu şartname üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

-Başvuru yapan eser sahipleri yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

BAŞVURU ŞEKLİ

-Senaryolar, Yeşilçam (Fransız) formatına uygun olmalı, 12 punto ile ve sayfa kenarlarından 2,5 cm. boşluk bırakılarak ve word dosyası şeklinde yazılmalıdır. Word dosyası ya da .pdf olarak gönderilmelidir.

-Uzun metraj film senaryosu başvurusu için; -başvuru formu, 1-5 sayfa arasında sinopsis ve 90 -110 dakika film olabilecek şekilde senaryo gönderilecektir.

-Kısa metraj film senaryosu başvurusu için; -başvuru formu, 1 sayfa sinopsis ve 15 dakika film olabilecek şekilde senaryo mail olarak gönderilecektir.

-Yarışmaya katılacak eserler başvuru formu doldurularak e-posta yoluyla gönderilmelidir.

-Bir katılımcı yarışmaya en çok 1 senaryo gönderebilir.

-Başka bir yarışmada ödül alan eserler bu yarışmaya katılamaz.

-Yarışmaya tek kişi ya da bir grup tarafından hazırlanan senaryolar katılabilir. Eser grup tarafından hazırlanmışsa, yarışmaya katılmak için grup üyelerinin yazılı izni alınmalıdır. Ödül, müracaatı yapan kişiye verilir. Ödülün paylaşımından doğacak sorunlardan Festival Yönetimi sorumlu değildir.

-Gönderilen her proje içinde şunlar yer alacaktır; Sinopsis, Senaryo ve Başvuru Formu.

-Başvuru kabul edildiğinde Festival Yönetiminin onayı gönderilir.

DEĞERLENDİRME

-Yarışmaya katılan eserler, jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir.

-Jürinin değerlendirme ölçütü; konuya uygunluk, süreye uygunluk, yaratıcılık ve özgünlüktür.

-Yarışmaya katılacak eserler Türkçe olmalı ve senaryo formatında yazılmalıdır.

-Sadece, özet, sinopsis / film öyküsü ya da treatment olarak gönderilen, temaya uygun olmayan eserler değerlendirme dışı bırakılır.

-Uyarlama senaryolar değerlendirmeye alınmaz.

-Jürinin kararı kesindir.

TAKVİM

Katılımcıların yarışma için oluşturdukları senaryoları en geç 16 Ekim 2011 tarihine kadar [email protected], adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bu tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma sonuçları 14 Kasım 2011 tarihinde bir basın toplantısıyla açıklanacak, yazılı, sesli, elektronik ve dijital medyada duyurulacaktır.

Ödül alan eser sahipleri ödül törenine davet edilecektir.

 

Son Katılım Tarihi:               16 Ekim 2011

Sonuçların Açıklanması:      14 Kasım 2011

Ödül Töreni:                         20 Kasım 2011

 

ÖDÜLLER

Uzun Metraj Senaryo Yarışması’nda tek bir ödül verilecektir.

Kısa Metraj Senaryo Yarışmasında üç ödül (1.lik, 2.lik ve 3.lük) verilecektir.

(Ödüller Sinematek Derneği tarafından ödenecektir.)

Ödül alan kişilere ayrıca Altın Keçi heykeli / plaket verilir.

Her dalda ödül alanlara Sinematek Derneği Eğitim Ödülü verilir.

Başka kurum ve kuruluşlar da ödül verebilir.

Yarışma jürisi, ödülleri istediği gibi dağıtma hakkına sahiptir.

 

Uzun Metraj Senaryo Yarışması ödülü: 3000- TL

 

Kısa Metraj Senaryo Yarışması birincilik: 1000- TL

Kısa Metraj Senaryo Yarışması ikincilik: 500- TL

Kısa Metraj Senaryo Yarışması üçüncülük: 250- TL

Uzun metraj film senaryosu alanında birinci olan senaryonun film yapım ve kitaplaştırma hakkı 1 yıllığına Festival Yönetimine ait olacaktır. Senaryo filme alındığında eser sahibine ödülün iki katı telif ücreti daha ödenir.

Uzun Metraj Senaryo Yarışmasına gönderilen ve başarılı bulunan 10 senaryoya Anatolian Film Festivali Senaryo Yarışması başarı ve teşekkür belgesi verilecektir.

Kısa metraj film senaryosu alanında ödül alan senaryoların film yapım ve kitaplaştırma hakkı 1 yıllığına Festival Yönetimine ait olacaktır. Senaryo filme alındığında eser sahibine telif ücreti olarak ödül tutarı kadar telif ücreti daha ödenir.

Kısa Metraj Senaryo Yarışmasına gönderilen ve başarılı bulunan 10 senaryoya Anatolian Film Festivali Senaryo Yarışması başarı ve teşekkür belgesi verilecektir.

JÜRİ

Anadolu Film Festivali Senaryo Yarışması Jürisi, Sinematek Derneği Senaryo ve Dramatik Yazarlık Atölyesi eğitmenlerinden oluşmaktadır.

Tanıl Arayancan / Senarist, Eğitmen

Seval Bozkurt / Senarist, Eğitmen

Bülent Ekuklu / Senarist, Eğitmen

Eyüphan Erkul / Senarist, Yazar

C. Murat Özcan / Görüntü Yönetmeni

Koray Yeltekin / Senarist, Eğitmen

Yücel Ünlü / Yönetmen / Sinematek Derneği Bşk.

İLETİŞİM

Senaryo ve başvuru formlarının gönderileceği mail adresi: [email protected]