ANA SINIFLAR ARASI 5.İSTANBUL RONT YARIŞMASI

Ront, müzik eşliğinde koreografi ve beden dilini kullanarak, herhangi bir düşünce veya duygunun hareketli ve şarkı söylenerek oynandığı bir oyun türüdür. Bu çok hareketli oyun, sanatsal yetenekleri geliştirdiği gibi, oyun ihtiyaçlarına da cevap vermektedir. Bu yarışma, sanat dili ile çocuklarımıza kişisel gelişme ve ifade özgürlüğü sağlamakla birlikte topluma uyumlu olmayı ve özgüven kazandırır. Çocukların duygusal, sosyal, fiziksel ve psiko motor gelişimlerini destekler.

 •Bireysel olarak, anasınıfı öğrencilerinin yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlaması ve yetişkin denetimi olmadığı durumlarda gerektiği gibi davranmasını sağlamak.

•Hayal güçlerinin geliştirilmesine, sanatsal özelliklerinin farkına varabilmelerine ve kendilerini ifade edebilmelerine katkıda bulunmak.
•Sosyal olarak; Gruba uyum, grupla birlikte hareket etme becerisini kazandırma ve kurumlar arası kaynaşmayı sağlamak.