Ana Eylem 2: Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar ve Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek Eğitimi

Ankara’da 19-23 Nisan 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan eğitim aşağıdaki eylemlere yönelik olacaktır:

  1. ANA EYLEM 2: YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ  EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK ALANLARINDAKİ STRATEJİK ORTAKLIKLAR
  2. ANA EYLEM 3: POLİTİKA REFORMUNA DESTEK

 

Yenilikçi deneyimlerin kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal seviyede veya Avrupa seviyesinde geliştirilmesi, transferi ve/veya uygulanması amacı ile oluşturulan stratejik ortaklıklar eylemi ve Avrupa 2020 Stratejisinin, Eğitim ve Öğretimde Avrupa İşbirliği Stratejik  Çerçevesinin (ET2020) ve Avrupa Gençlik Stratejisinin amaçlarına ulaşmayı hedefleyenPolitika reformuna destek eylemi  bu eğitim aracılığı ile gençlik alanındaki aktif aktörlerle detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Konaklama ve yeme-içme masrafları Ulusal Ajans tarafından karşılanacaktır. Yolculuk masrafları karşılanmamaktadır.

Sorularınız için : ocarikci@ua.gov.tr

Programa başvurmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Son başvuru tarihi: 07 Nisan 2014 saat 16:00’dır.

Başvuru linki. 

  • Tarihler: 19 – 23 Nis, 2014