Amfi Tiyatro ve Çevre Strüktürü Ulusal Öğrenci Mimari Proje Fikir Yarışması

IŞIK ÜNİVERSİTESİ
AMFİ TİYATRO VE ÇEVRE STRÜKTÜRÜ
ULUSAL
ÖĞRENCİ MİMARİ PROJE FİKİR YARIŞMASI

KATILIM KOŞULLARI

Yarışmanın Konusu ve Amacı: Anadolu “Antik Tiyatro” yapı geleneğinin en gelişmiş örnekleri ile doludur. Antik tiyatro kültürü bir anlamda Anadolu’nun zengin mimari kültürünün bir simgesi olmuştur. Bu gerçekten hareket eden IŞIK ÜNİVERSİTESİ yeşil dokunun, Karadeniz ile birleştiği yerleşkesinde ANTİK TİYATRO kültürünü yeniden yaşatmak, yeni yorumlar katmak amacıyla Türkiye’de ve KKTC’de Mimarlık Fakültelerinde öğrenciler arasında ulusal düzeyde bir “Amfi-tiyatro” yarışması açmıştır.

Bu yarışmanın birkaç temel amacı vardır. Öncelikle bugün ülkemizde Mimarlık Fakültesi bünyesinde eğitim gören gençlerin yarışma kültürünü genç yaşta yaşamaları amaçlanmıştır. Ayrıca; Anadolu’nun zengin mimari kültürünü yeniden yorumlayarak IŞIK ÜNİVERSİTESİ ŞİLE YERLEŞKESİNE önemli bir yapıt kazandırmak ve bu görevi gençlere vermek amaçlanmıştır.

Yarışmaya Katılım Esasları

Türkiye’de ve KKTC’de eğitim gören ve lisans eğitimine kayıtlı,
• Mimarlık Fakülteleri,
• Sanat-Tasarım Fakülteleri,
• Mimarlık-Tasarım Fakülteleri,
• Mimarlık-Mühendislik Fakülteleri,
• Güzel Sanatlar Fakülteleri,
Mimarlık Lisans öğrencileri tek ya da ekip olarak bu yarışmaya katılabilirler.
Ekiplerde; ekip temsilcisi Mimarlık Bölümü öğrencisi olmak üzere;
• Kentsel Tasarım,
• Endüstri Ürünleri Tasarımı,
• İç Mimarlık,
• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,
• İnşaat Mühendisliği,
• Grafik Tasarımı öğrencileri ekip içinde yer alabilirler.

Anadolu’nun zengin mimari mirasına sahip olarak yetişen gençlerimizden;
• Tarihe,
• Doğaya ve çevreye,
saygılı bir çözüm üretirken, yeni malzeme, yapım ve tasarım teknolojilerini kullanmaları ve yorumlamaları istenmektedir.

Proje ekibi içinde bir İnşaat Mühendisliği öğrencisinin bulunması yararlı olacaktır.

Yarışmanın Konum ve Yeri: Verilen dokümanlarda IŞIK ÜNİVERSİTESİ ŞİLE KAMPÜSÜ’NDE belirtilen alandır.

Yer Görme: Yarışmaya katılanların yer görme zorunluluğu yoktur. Ancak jüri yarışmaya gireceklerin yer görmesini tavsiye etmektedir. Yer görmeye gelecek öğrenciler önceden yarışma raportörüne başvurdukları takdirde kendileri o gün kampüste misafir edileceklerdir.

Yarışmacılara Verilecek Bilgi Belgeler:
1. Yarışma katılım koşulları,
2. İklim verileri,
3. 1/1000 Ölçekli plankote
4. 1/500 Vaziyet planı
5. Uydu görselleri
6. Arsa görselleri
7. Wetransfer yükleme yönergesi
Belgelerin tümü www.isikun.edu.tr/mimari2015 web adresinden indirilebilir.

Yarışmacılardan İstenenler:
Her yarışmacı fikirlerini, mekânsal ve strüktürel önerilerini yansıtan tasarımlarını anlatmakta serbesttir. Yarışmacılar fikirlerini paftalar üzerinde görsellere ek olarak sözel açıklamalar da kullanabilirler. Paftalar dışında ayrıca bir rapor istenmemektedir.

Ancak;
• Vaziyet planı 1/1000,
• Planlar,
• Kesitler (en az bir adet),
• Bir siluet/uzatan görünüm teslim edilmesi gerekmektedir.
• Proje sahipleri önerdikleri strüktürel yapıyı anlatan üç boyutlu modelleri sunmakta serbesttirler.
Bu istekler yanında her türlü serbest el çizimi, bilgisayar anlatımı, canlandırma ve render’ı sunmakta serbest oldukları gibi dijital tasarımın çeşitli olanaklarını kullanabilirler. Renk kullanımı yanında maket teslimi de yarışmacılara bırakılmıştır. Maket olarak, çalışma maketleri veya projenin gelişimini gösteren maket fotoğrafları sunulabilir.

Projeler istenilirse A1 formatında, foto-blok yapılmış biçimde teslim edilecek, en fazla 3 adet A1 pafta dik olarak kullanılacaktır. Her paftanın üstüne yarışmanın adı, sağ üst köşeye 1×4 cm. ölçüsünde 5 harf veya sayıdan oluşan rumuz yazılacaktır. Her üç paftanın sağ alt köşesine asılma şeması çizilecektir. Paftalarda özellikle vaziyet planı ve planların bulunduğu paftalarda kuzey işareti bulunacaktır.
Yarışmaya girenler projelerini isterlerse elektronik ortamda da teslim edebilirler, bu durumda projeler en fazla 3 adet A1 pafta ölçüsünde organize edilerek PDF formatında 300 dpi ve toplamda max. 200 MB olacak şekilde kaydedilerek, mimari2015@isikun.edu.tr adresine son teslim tarihi ve saatinden önce wetransfer aracılığı ile gönderilmek zorundadır.
Dijital ortamda dosya gönderecek katılımcılar, “Wetransfer” (https://www.wetransfer.com/) aracılığı ile “Wetransfer Yükleme Yönergesi”ndeki (http://www.isikun.edu.tr/i/content/8755_1_Wetransfer-Yukleme-Yonergesi.pdf) kriterleri eksiksiz olarak tamamlayarak ulaştırabilirler.

Bu şekilde gönderecek olanlara elektronik ortamda teslim alındı mesajı yollanacaktır.
Not: e-mail yolu ile gönderilecek projeler dikkate alınmayacaktır.

Yarışmaya gireceklere verilecek belgeler yarışma web sitesinden indirilebilecektir. Katılımcılar projelerini kendi tercih edecekleri formatta (Basılmış veya dijital) teslim edebilirler.

Kimlik Zarfı: Öğrenciler projeyi teslim ederken üzerinde rumuzlarının yazıldığı bir zarf içine açık kimliklerini, öğrenci olduklarını gösteren belgeyi, proje ekibini ve açık adreslerini bir liste halinde vermek zorundadırlar. Kimlik zarfı olmayan yarışmacılar yarışma dışı kalacaktır. Elektronik ortamda teslim edecekler kimlik zarfında sunulması istenen bilgileri rumuzlarını belirterek yine elektronik ortamda teslim edeceklerdir.

Yarışmaya her ekip ya da kişi tek bir proje ile katılabilir. Her ekipte en az bir mimarlık öğrencisi olmak üzere tasarımın farklı alanlarında eğitim görenler ve İnşaat Mühendisliği öğrencileri bulunabilir. Ekip listesinde bir mimarlık öğrencisi ekip temsilcisi olarak belirtilecektir.

YARIŞMA JÜRİSİ:

Danışman Jüri Üyeleri
• Prof. Dr. Şirin Tekinay, Rektör
• Prof. Dr. Yorgo Istefanopulos, Rektör Danışmanı, Dekan V.
• Aziz Genç, Genel Sekreter

Asli Jüri Üyeleri
• Yrd. Doç. Dr.Özgür Bingöl, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
• Doç. Dr. Murat Çetin, Kadir Has Üniversitesi
• Prof. Dr. Zafer Ertürk, Işık Üniversitesi
• Prof. Dr. Faruk Karadoğan, Kültür /Işık Üniversitesi
• Prof. Dr. Yavuz Koşaner, Işık Üniversitesi
• Nevzat Sayın, Serbest Mimar
• Prof. Dr. Sinan Mert Şener, İstanbul Teknik Üniversitesi

Yedek Jüri Üyeleri
• Doç. Dr. Emel Birer, İstanbul Kültür Üniversitesi
• Doç. Dr. Banu Garip, İstanbul Teknik Üniversitesi
• Yrd.Doç. Dr. Elif Süyük Makaklı, Işık Üniversitesi
• Prof. Dr. Adnan Uzun, Işık Üniversitesi

Raportörler
• Metin Korfalı, Işık Üniversitesi(metin.korfali@isikun.edu.tr)
• Tunca Güzeloğlu, Işık Üniversitesi
• Serengül Seçmen, Işık Üniversitesi

Yarışma Takvimi:
– Proje yarışmasının açılması ve duyurulması: 10 Ağustos 2015
– Projelerin Teslimi: 8 Aralık 2015
– Soru Sorma: 04 Aralık 2015 tarihine kadar jüriye soru sorulabilir. Sorular her ayın başında toplu olarak yanıtlanacak ve web sayfasından duyurulacaktır.
– Jüri toplanma tarihi, jüri çalışması ve sonuçlar IŞIK ÜNİVERSİTESİ web sayfasından duyurulacaktır.
– Kolokyum ve Ödül töreni Işık Üniversitesi Konferans ve Kongre Salonu’nda yapılacaktır. Bu toplantıya derece alanların üniversiteleri davet edilecektir.

İhtiyaç Program:
Alan büyüklüğüne uygun kapasitede mekânlar yarışmacılar tarafından belirlenecektir.
• En az 1000 Kişilik “Açık Amfi,”
• Tiyatro, konser, folklor, festival vb. fonksiyonlar için gerekli büyüklükte sahne ve sahne arkası tesisleri,
• İhtiyaçlar doğrultusunda ıslak hacim kadın/erkek ve özürlü/engelli WC’leri.
• Yapının uygun yönünde giriş ve fuayeyi kaplayan/örten bir strüktür. (Bu strüktür hafif malzeme ile örtülebilir. )
• Giriş Meydanı/Fuaye,
• Protokol Girişi,
• Fuaye, açık bir “kahve” ve oturma alanları düşünülecektir.

Yarışmacılardan, giriş ve fuayeyi bir meydan niteliğinde çözmeleri ve bu meydanın günün her saatinde öğrencilerin yoğun kullanımına, toplantı, sokak dinletisi vb. gibi işlevlere olanak verecek biçimde düzenlemeleri beklenmektedir. Eğer istenirse uygun alanların bitkilendirilmesi ve bir yansıtma havuzunun kullanılması düşünülebilir. Bu alanın ve amfi-tiyatronun üniversite yerleşkesinin bir sosyal odak noktası olması için gerekli düzenlemeler, öneriler geliştirilmelidir.
Projelerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları:
Dijital ortamda teslim yapmayacak olanlar, BASILI proje paftalarını en geç 08 Aralık 2015 günü saat 17.00’de IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meşrutiyet Köyü Üniversite Sok. No. 2 Şile/İSTANBUL adresine elden veya kargo ile teslim edilecektir. Kargo ile gönderilen projeler aynı gün (08 Aralık 2015) kargoya teslim edilmelidir. Kargo teslim belgesinde projelerin kargoya teslim edildiği gün ve saat belirtilmelidir. Geç teslim ve kargoda oluşabilecek eksiklik ve hasarlardan raportörlük sorumlu tutulmayacaktır.
Dijital ortamda teslim yapacak katılımcılar, projelerini A1 pafta ölçüsünde organize edilmiş PDF formatında 300 dpi ve toplamda max. 200 MB olarak mimari2015@isikun.edu.tr adresine, “Wetransfer”(https://www.wetransfer.com/)
aracılığı ile son teslim tarihi ve saatinden önce göndermek zorundadır
Rumuz ve Ambalaj Esasları:
Rumuz: 5 harf veya sayıdan oluşan, 1 x 4 cm. ebadında olup, her paftanın, kimlik ve adres zarflarının ve ambalajların sağ üst köşesine yazılacaktır. Ambalajlar üzerine projenin rumuzu ile “IŞIK ÜNİVERSİTESİ AMFİ TİYATRO VE ÇEVRE STRÜKTÜRÜ ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ PROJE FİKİR YARIŞMASI” ibaresi ve “IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meşrutiyet Köyü Üniversite Sok. No. 2 Şile/İSTANBUL” adresi yazılacaktır.

Ödüller:
1. ÖDÜL (Net): 5,000,00 TL
2. ÖDÜL (Net): 3,000,00 TL
3. ÖDÜL (Net): 2,000,00 TL
Ayrıca derce alan ve koşullara uyan tüm eserler yarışma kitabında yer alacak ve ARKİTEKT dergisi tarafından basılacaktır.
Yarışma koşullarına uygun proje teslim eden ekip ve ekip elemanları ARKİTEKT dergisine bir yıllık abonelikleri yapılacaktır.

Projelerin Geri Verilme Konusu:
Teslim edilen projeler yarışmacılara geri verilmeyecek, Işık Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yayınlanmak ve daha sonra sergilenmek üzere kullanılacaktır.

Yarışmadan Çıkarma:
Aşağıdaki şartlara uymayan yarışma projeleri jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışma dışı bırakılacaktır.
• Yarışmaya Katılma Esaslarına uymayan,
• Herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten bir işaret bulunan eserler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek kaydı ile yarışmadan çıkartılacaktır. Proje nüshaları üzerinde yarışmacının kimliğini belli edecek tarzda işaret bulunamaz.

Telif Hakları:
Teslim edilen tüm projelerin tüm hakları ödül kazansın kazanmasın, IŞIK ÜNİVERSİTESİ ’ne devredilmiş sayılır. Katılımcılar eserlerinin telif haklarını Işık Üniversitesi’ne devrettiklerini kabul ederler. IŞIK ÜNİVERSİTESİ tüm eserleri yayınlamak ve sergilemek hakkına sahiptir. Bu eserlerden, ileride yapılması düşünülen proje çalışmalarında eser sahibinin adı verilerek yararlanılabilir. Eser sahibi bu noktada başka bir bedel talep edemez.

http://www.isikun.edu.tr/mimari2015

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here