AMBALAJ TASARIM YARIŞMASI

AMBALAJ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1- ORGANİZASYON

Ambalaj Tasarım Yarışması İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve İstanbul Demir Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ortaklığında ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Ekonomi Bakanlığı desteği ile düzenlenmektedir.

2- AMAÇLAR

Yarışmalar;

• Plastik ve Metal ambalaj sektörlerinde yenilikçi fikirleri desteklemek,

• Profesyonel ve Öğrenci tasarımcıların Ambalaj sektörüne olan ilgisini artırmak ve sektörle buluşturmak,

• Ülkemiz ihracatçı firmalarının dünya piyasalarında rekabet gücünü artıracak, katma değeri yüksek ,özgün ve modern ürünlerin tasarlanmasına zemin hazırlamak,

• 2023 İhracat stratejisine paralel çalışma yürütmek,

amacıyla yılda bir kez gerçekleştirilecektir.

3- KİMLER KATILABİLİR

A) Yarışma katılımı için ön şart, T.C. vatandaşı olmak veya – T.C. vatandaşı olmayan kişiler için – T.C. üniversitelerinin B fıkrasında sözü edilen ilgili bölümlerinde öğrenci yada ilgili bölümlerinden mezun olmaktır.

B) Yarışmanın profesyonel kategorisi, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümü, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi bölümleri lisans mezunları ile bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencileri veya mezunlarına ve ETMK üyelerine açıktır.(görsel iletişim tasarımı bölümü dahildir)

C) Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri, güzel sanatlar ve mimarlık fakülteleri bölümlerine kayıtlı lisans öğrencilerine açıktır. (görsel iletişim tasarımı bölümü dahildir)

Ç) Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.

• Yarışmanın grup profesyonel kategorisinde, grup üyelerinden en az bir kişinin B maddesindeki şartları sağlaması gerekmektedir. Ayrıca diğer grup üyelerinin, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri veya güzel sanatlar, mimarlık ve mühendislik fakültesi bölümleri lisans mezunu veya öğrencisi veya bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencisi veya mezunu; veya ETMK üyesi olması gerekmektedir.

• Yarışmanın grup öğrenci kategorisinde, grup üyelerinden en az bir kişinin C maddesindeki şartları sağlaması; ayrıca diğer grup üyelerinin tamamının üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri veya güzel sanatlar, mimarlık, mühendislik fakültesi bölümleri lisans öğrencisi olması gerekmektedir.

*Katılımcılar için yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

4- KATEGORİLER

Yarışma,

• Plastik Ambalaj Kategorisi

• Metal Ambalaj Kategorisi

Olmak üzere iki ana kategoride düzenlenecektir.

Ürünler öncelikle ilgili kategoriye uygunluk, yenilik ve özgünlük, ihracat potansiyeli açısından değerlendirilecektir. Ayrıca tasarımın estetik açıdan yeterli olması kadar öngördüğü işlevleri teknik olarak sağlayabilmesi ve kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılayabilmesi gerekmektedir.

Tasarım önerileri kozmetik, gıda, temizlik ürünleri, aksesuar/mücevher, çeşitli ev ürünleri, sağlık vb. sektörlere yönelik olabilir.

Ayrıca tasarım önerilerinin kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmaması ve çevre dostu ürünler olması beklenmektedir.

Her bir kategoride profesyonel ve öğrenci olmak üzere iki alt kategoride katılım gösterilebilir. Her bir alt kategori için ayrı ayrı ödüllendirme yapılacaktır.

5- TAKVİM

Son Başvuru Tarihi : 09 Ekim 2015 – Cuma

Seçici Kurul Toplantısı : Ekim 2015

Ödül Töreni : Kasım 2015

*Tarihlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde güncel tarihler web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

*Yarışma sonuçları seçici kurul tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde www.ambalajtasarimi.com adresinden ilan edilecektir.

6- ÖDÜLLER

Her kategoride profesyonel ve öğrenci alt kategorilerinde ilk 3 dereceye giren proje sahibi tasarımcılar ödüllendirilecektir. Ayrıca Seçici Kurul uygun bulduğu projeleri Mansiyon ile ödüllendirebilir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle layık proje bulmadığı taktirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.

Profesyonel Kategorisi

• 1.’lik ödülü : 15.000 TL

• 2.’lik ödülü : 10.000 TL

• 3.’lük ödülü : 7.000 TL

Mansiyon : 4.000 TL

Profesyonel Kategoride birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İKMİB ve İDDMİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir.

Öğrenci Kategorisi

• 1.’lik ödülü : 7.000 TL

• 2.’lik ödülü : 5.000 TL

• 3.’lük ödülü : 3.000 TL

Mansiyon : 2.000 TL

Öğrenci Kategorisinde birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup temsilcisi olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İKMİB ve İDDMİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir.

* Para ödülleri derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 1 ay içerisinde taraflara ödenecektir.

**Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.

Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü

2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamıza ayrılacak kontenjana istinaden katılımcı veya katılımcılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) kaynaklarından karşılanacaktır. Anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verecek merci T. C. Ekonomi Bakanlığıdır.

*Seçilecek katılımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir.

**Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen katılımcıların niyetlerini belirten bir yazı ile ödül töreni bitiminden en geç 2 ay içerisinde Genel Sekreterliğimize başvurmaları gerekmektedir.

***Burstan faydalanacak öğrencilerden, İKMİB ve İDDMİB tarafından belirlenecek konulara ilişkin sunum veya rapor talep edilebilecektir.

7- KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Katılımcılar her bir kategoride bireysel veya grup üyesi en fazla 1 proje ile

katılabilirler. (Bir katılımcı en fazla 2 kategoride 1’er eserle, yani toplamda 2 eserle katılabilir)

3. Katılımcılar aynı proje ile birden fazla kategoride katılım gösteremezler.

4. Grup katılımları en fazla 4 kişiden oluşabilir.

5. Öğrenciler Üniversitelerinde geliştirdikleri projeleri ile yarışmaya katılabilirler.

Müfredat kapsamındaki bir projeyle yarışmaya katılan başvuru sahipleri, okul projelerindeki ortaklarından ve öğretim görevlilerinden katılım konusunda onay ve ödül paylaşımı konusunda paylaşım taahhüdü almalıdırlar.

6. Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, 01 Ocak 2012 tarihinden önce düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması ve İMMİB’in geçmiş yıllarda düzenlediği tasarım yarışmalarında yer almamış olması şartları aranmaktadır.

7. Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.

8. İMMİB personeli yarışmaya hiç bir kategoride katılamaz. Seçici kurul asil üyeleri ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları seçici kurul üyesinin görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz. Seçici Kurul üyelerinin çalıştığı kurum, firma veya çalıştığı firmadan bir kişi, veya ortaklık içinde olduğu bir firma veya kişi seçici kurul üyesinin görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz.

9. Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.

8- KATILIM FORMATI

1. Adım (Üye Kayıt) :

Yarışma katılımcılarının, www.ambalajtasarimi.org adresinde yer alan “BAŞVURU VE ÜYELİK” menüsünü seçerek üyelik formunu doldurup kaydetmesi gerekmektedir. Kaydın tamamlanmasının ardından katılımcıya aktivasyon için e-posta gönderilecektir. Katılımcı gelen e-posta içerisindeki linki tıklayarak hesabını aktif hale getirebilir.

Üye olan katılımcı “Kullanıcı Adı” ve “Şifresi” ile sisteme giriş yaparak üyelik profilini yeniden düzenleyebilir. Bu aşamadan sonra yarışmaya katılmak için üyelik profilinin en altında bulunan “YARIŞMAYA KATILACAĞIM” seçeneğini işaretlemek gerekmektedir.

Önemli: Yoğunluk sebebi ile katılımcıların projelerini yüklemeye başlamadan en az bir hafta önce üyelik kayıtlarını gerçekleştirmeleri ve üyeliklerini aktif hale getirmeleri önemle tavsiye edilmektedir. Aksi durumda kayıt ve proje yükleme ile ilgili çıkabilecek problemlerden Genel Sekreterliğimiz sorumlu değildir.

1. Adım (Belge Yükleme):

Katılımcıların üye kayıtlarını gerçekleştirdikten sonra oluşturdukları üyelik hesabına giriş yaparak projelerini yüklemeleri gerekmektedir. Kullanıcı üyelik kaydını gerçekleştirdikten sonra “Yarışmaya Katılacağım” seçeneğini işaretlediğinde karşısına;

• Öğrenci veya Mezuniyet Belgesi

• Fotoğraf

yükleme alanı çıkmaktadır.

Açıklamalar

Öğrenci/Mezuniyet Belgesi: Katılımcının üniversitelerin ilgili bölümlerde eğitimini sürdürdüğünü veya mezun olduklarını kanıtlayan belge. (jpeg formatında)

Fotoğraf: Katılımcıya ait vesikalık digital fotoğraf jpeg formatında, A5 boyutlarında (dikey – 14,8 x 10,5 cm) ve 200(pix/inch) çözünürlüğünde katılımcının adı ve soyadı ile kaydedilmelidir.

1. Adım (Proje Yükleme):

2. adımda istenen belgeler eksiksiz şekilde tamamlandıktan sonra proje yükleme butonu aktif hale gelir. Proje yükleme butonuna tıklandığında sistem arayüzü takip edilerek proje bilgileri girilir ve proje görselleri yüklenir.

Sunum Paftaları: Projenin, en fazla 4 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir.

A) Sunum paftalarında yer alması gereken asgari hususlar aşağıdaki gibidir.

1. Ürünün genel görünüşü, büyüklüğüne ilişkin bilgi – referans

2. Ürünün çözdüğü problem – önerdiği yenilik

3. Kullanım Senaryoları

*Beklenen formatta bir örnek sunum siteye eklenecektir.

B) Paftalara ilişkin beklenen teknik şartlar

• A3 boyutlarında (29,7cm x 42cm- yatay kullanım),

• jpeg formatında,

• 200(pix/inch) çözünürlükte,

• En fazla 3 mb büyüklüğünde olmalıdır.

• Kimlik bilgisi içermemelidir.

Proje Metinleri: Projeyi Türkçe ve İngilizce yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik, katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini açıklayan en fazla 1800 karakterden oluşan ve online başvuruda eklenmesi gereken raporlardır.

Proje Videosu: Projeyi anlatan film veya animasyonlar isteğe bağlı olarak yüklenebilir. Yüklenen videolar değerlendirmeye olumlu etki etmektedir. (Max: 50 mb, avi, mpeg formatında)

UYARILAR

• Katılımcı bütün proje yüklemelerini yaparken yarışma şartnamesini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ederek başvurusunu gerçekleştirebilir.

• Grup katılımlarında projeyi sadece grup lideri olarak katılımcılar arasında belirlenen bir kişi yükleyebilecektir. Diğer üyeler projeyi hesaplarına giriş yaparak görüntüleyebilecektir.

• Katılımcılar için, sistem tarafından her bir başvuruya özel bir rumuz üretilecektir ve proje çizimlerine sistem tarafından eklenecektir.

• Yüklenen proje görsellerinde ve metinlerde yarışmacının kimliğini belirtecek bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

• Proje yüklenmesinin tamamlanması için sağ altta bulunan “Kaydet” tuşuna basılması gerekmektedir.

• Proje yüklemelerinin son saatlere bırakılmaması, başvuruların sisteme doğru şekilde kaydolması için önem arz etmektedir. Proje yüklemeleri 17:00’dan sonra kabul edilmeyecektir.

• Projeye ilişkin maket yada prototip var ise daha sonra teslim alınmak üzere Genel sekreterliğimiz yarışma sekretaryasına teslim edilebilir.

9- SEÇİCİ KURULLAR

Seçici kurullar, iki ayrı kategori için ayrı ayrı oluşturulur ve ilgili kategori için değerlendirme yapar. Her bir ürün grubunda, profesyonel ve öğrenci kategorileri aynı seçici kurul tarafından değerlendirilir.

Seçici Kurullarımız her bir kategori başına en az beş kişiden oluşmakta ve yarıdan fazlası profesyonel tasarımcı olmaktadır.

Seçici Kurullar İKMİB ve İDDMİB tarafından oluşturulacak olup, seçici kurul toplantısından önce web sitemizden açıklanacaktır. İKMİB ve İDDMİB, zorunlu hallerde, seçici kurul üyeliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikler www.ambalajtasarimi.org adresinde yayınlanacaktır.

10- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar aşağıdaki gibidir;

• Tema: Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması

• İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması.

• İhracat Potansiyeli: Tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması, uluslararası pazarda satılabilir olması

• Estetik: Tasarım önerisinin estetik açıdan yeterli olması: görsel bütünlük, çekicilik, duygulara hitap.

• İşlevsellik: Tasarım önerisinin öngördüğü işlevleri teknik olarak sağlayabilmesi ve kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılaması(ergonomi, kullanım kolaylığı, ürün dili).

• Gerçekleştirilebilirlik: Tasarım önerisinin üretime uygun olması ve tasarımın işlevine uygun malzeme seçimi.

• Güvenlik: Tasarım önerisinin kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmaması.

• Sürdürülebilirlik: Tasarım önerisinin; çevreye duyarlı olması, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olması, su, malzeme ve enerjiyi etkin kullanması(üretim ve kullanım esnasında).

Eserlerin özgünlüğüne ilişkin değerlendirme hakkı Seçici Kurula aittir.

11- DİĞER HUSUSLAR

• İMMİB, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında alınan belgelerin asıllarını isteyebilecektir.

• İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB), yarışmaya katılan katılımcılara ait bilgi, resim ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta yayınlama, arşivleme, 3 boyutlu prototipini yaptırma ve sergileme hakkını süresiz sahip olacaktır.

• İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki Birliklere üye firmalar uygun buldukları projeleri satın alabilir. Bu nedenle İMMİB üyesi firmaların ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 1 yıl süreli bir ön alım hakkı olacaktır.

• Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki

• sorumluluklar, yarışmacıya aittir.

• Katılımcılar iş bu şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar.

12- TASARIM HAKLARI

• Ödül kazanan projeler dahil yarışmaya katılan tüm projelerin tasarım hakları proje sahibi tasarımcılara aittir.

• 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 554 sayılı , “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ye göre yarışmaya katılan bütün yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici niteliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hak sahibidirler. İsteyen yarışmacılar, Türk Patent Enstitüsü Hipodrom Caddesi No:115 (06330) Yenimahalle / ANKARA adresine başvurabilir.

13- YARIŞMA SEKRETARYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır.

İMMİB – İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat: 3 / Kimya Şubesi

Yenibosna 34197 İSTANBUL

Tel: 0212 4540960 – 0212 4540704 – 0212 4540886

Faks: 0212 4540046

e-posta: ambalajtasarimi@immib.org.tr