AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Başvurular ilan tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır.
1-İlan edilen Profesör kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, mezuniyet belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 6 nüsha dosyayı ekleyerek aşağıdaki tabloda belirtilen birime teslim etmeleri gerekmektedir.
2-İlan edilen Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, mezuniyet belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 nüsha dosyayı ekleyerek aşağıdaki tabloda belirtilen birime teslim etmeleri gerekmektedir. 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin b fırkasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır.
3-Adayların 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir.
4-Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5-Başvurulan birimlerce yapılacak ön (şekli) incelemeye göre anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayıp, başvuru belgeleri istekleri halinde dilekçe karşılığında kendilerine verilecektir.
6-Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.
İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Profesör ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar;
Dilekçe ve Ekleri
1- Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe
2- Fotoğraf ( 2 adet )
3- Özgeçmiş
4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentlik belgesi profesörlük kadrosuna müracaat eden adaylardan istenecektir. Bütün mezuniyet belgeleri noter onaylı olacaktır. )
5- Yayın listesi
6- Yabancı dil belgesi ( varsa )
7- Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi
8- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi ( Kurum dışından başvuranlardan )
9- Nüfus cüzdanı fotokopisi
Başvuru Dosyası
1- Özgeçmiş
2- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentlik belgesi profesörlük kadrosuna müracaat eden adaylardan istenecektir. Bütün mezuniyet belgeleri noter onaylı olacaktır. )
3- Yayın Listesi

BİRİMİ BÖLÜMÜ

 

ANABİLİM DALI

 

ÜNVANI

 

DERECE

 

ADET

 

AÇIKLAMALAR

 

BAŞVURU BİRİMİ

 

İlahiyat Fakültesi

 

 

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

 

 

 

 

Profesör

 

 

1

 

1

 

Doktora çalışmasını din eğitimi alanında yapmış olmak.

 

 

Personel Daire Başkanlığı

 

 

Fen Edebiyat Fakültesi

 

 

Tarih

 

 

 

 

Profesör

 

 

1

 

1

 

Türkiye’de askeri sanayinin kuruluşu ve gelişimi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

 

 

Fen Edebiyat Fakültesi

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin