Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı İlanı

T.C. Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı İlanı

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne “12.12.2006 tarih 26374 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 02.06.2007 tarihinde yayımlanan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen Lisansüstü Programlarına öğrenci alınacaktır.

 

Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2012-2013 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

Program Anabilim Dalı ALES Taban Puanı ve Türü ÜDS-KPDS Puanı Kontenjan Açıklama/MüracaatŞartı
Yüksek Lisans İlköğretim Matematik Eğitimi 55/Sayısal 5 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programından Mezun Olmak.
Yüksek Lisans Biyoloji 55/Sayısal 11 Biyoloji veya Biyoloji Öğretmenliği Lisans Mezunu olmak
Yüksek Lisans Fizik 55/Sayısal 10+2* Fizik veya Fizik Öğretmenliği  Lisans Mezunu adaylar ile, (*) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik veya Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu adaylar başvurabilir.
Yüksek Lisans Matematik 55/Sayısal 7 Matematik veya Matematik Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak.
Doktora Fen Bilgisi Eğitimi 55/Sayısal 55 2 Fen Bilgisi Eğitiminde Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

Yüksek Lisans Programı Başvuru Şartları ve Değerlendirme

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisans diplomasına ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlardan en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puan almış olmalıdır. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmışolması gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ilgili ALES puan değerinin %60’ı, lisans not ortalamasının (100’lük sisteme göre) %20’si, yazılı sınav notunun %20’si alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir.

 

Yüksek Lisans Programına Başvurudaİstenecek Belgeler

1.Lisans diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (Başvuru sırasında belgelerin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir). Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için diploma ya da mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur,

2.100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalamasıbelirtilmiş Lisans not dökümü (transkript) belgesinin üniversiteleri tarafından onaylanmış ya da noter tasdikli sureti,

3.ALES Sonuç Belgesi aslı veya aslının ibraz edilmesi koşuluyla fotokopisi (ALES’in geçerlilik süresi üç (3) yıldır),

4.Aslının ibraz edilmesi koşuluyla Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5.Başvuru Formu (“www.amasya.edu.tr” adresinden alınacaktır)

6.Herhangi bir yerde çalışıyor ise, kurumundan alacaklarılisansüstü eğitim yapmasında sakınca görülmediğine ilişkin belge,

7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi aslı veya aslının ibraz edilmesi koşuluyla fotokopisi,

8.Dosya ücreti olarak 50 TL’nin Halk Bankası Amasya Şubesi (300) 6000008 (IBAN: TR91 0001 2009 3000 0006 0000 08) hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu,

9.Yukarıda istenilen belgelerden her hangi birinin eksik olmasıhalinde kesinlikle başvuru alınmaz.

 

Başvurular, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüneşahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve eksik evraklı başvurular dikkate alınmayacaktır.

Kesin kayıt sırasında başvuruda istenen belgelerin asılları veya tasdikli suretleri istenecektir.

 

Doktora Programı Başvuru Koşulları veDeğerlendirme Esasları

1- Doktora için başvuran adayların ÜDS-KPDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puanı almaları gerekmektedir,

2- Doktora Programı giriş puanı değerlendirmesinde ilgili ALES puanının sayısal değerinin %60’ı, lisans not ortalamasının (100’lük sisteme göre) %10’u, yüksek lisans not ortalamasının (100’lük sisteme göre) %10’u, yazılı sınav notunun %20’si alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir.

Doktora Programına Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.Başvuru Formu (“www.amasya.edu.tr” adresinden alınacaktır) doldurularak çıktısı alınacaktır. Kayıt işleminin tamamlanabilmesi için başvuru formunun fotoğraf yapıştırıldıktan sonra aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikteenstitüye bizzatveyanoterden vekaletyoluyla bir başkası tarafından da teslim edilebilir.

2. Yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,

3.Yüksek lisans tez özeti,

4.Yüksek lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgenin (transkript) fotokopisi,

5.ALES sonuç belgesinin fotokopisi,

6.ÜDS, KPDS veya dengi bir sınavdan Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği

7.Herhangi bir yerde çalışıyor ise, kurumundan alacaklarılisansüstü eğitim yapmasında sakınca görülmediğine ilişkin belge,

8.Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi aslı veya aslının ibraz edilmesi koşuluyla fotokopisi,

9.Dosya ücreti olarak 50 TL’nin Halk Bankası Amasya Şubesi (300) 6000008 (IBAN: TR91 0001 2009 3000 0006 0000 08) hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu,

10.Yukarıda istenilen belgelerden her hangi birinin eksik olmasıhalinde kesinlikle başvuru alınmaz.

 

Kesin kayıt sırasında başvuruda istenen belgelerin asılları veya tasdikli suretleri istenecektir.

Lisansüstü Programlara Başvuru Tarihleri ve Sınavları

Tarih Açıklama
07.01.2013-21.01.2013 Başvuruların Kabulü
22.01.2013 Yazılı Sınava Alınacak Adayların İlanı
24.01.2013 Yazılı Sınav
25.01.2013 Sonuçların Açıklanması
28-29.01.2013 Kayıt Tarihleri
31.01.2013-01.02.2013 Kayıt Yaptırmayan Adayların Yerine Yedeklerin Kayıt Yaptırma Tarihleri
11.02.2013 Öğrenimin Başlama Tarihi

 

 

İletişim: Enstitü Sekreteri Ömer  KURUÇAY

Amasya Üniversitesi, Rektörlük Binası

Fen Bilimleri Enstitüsü, 05100 AMASYA

Tel: (0358) 260 00 47 / 2137-2141

Fax: (0358) 260 00 48

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin