AMASYA ÜNİVERSİTESİ FARABİ BAŞVURULARI

2011–2012 Eğitim Öğretim yılı Güz/Güz+Bahar Dönemlerinde Farabi

Değişim Programından yararlanmak isteyen öğrencilerin 25.03.2011 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda yer alan Aday  Öğrenci Başvuru belgesini doldurarak nüfus cüzdanı fotokopisi ile Uluslararası İlişkiler Birimine başvurmaları gerekmektedir.

· Aday Öğrenci Başvuru Formu ( 2 adet),
· Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1adet)

Bahar döneminde yapılan başvurular bir sonraki akademik yılın güz dönemi veya güz ve bahar dönemleri için geçerlidir.
Hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler Farabi Değişim Programına başvuramazlar
Bu programdan yaralanmak isteyen önlisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalaması en az 2.0 olmalıdır.

Bu programdan yararlanan öğrenci, gittiği üniversitede, en az kendi birimindeki kadar kredi karşılığı ders almak zorundadır. Daha fazla ders alabilir.

Öğrenci kendi döneminin derslerini alabileceği gibi, alttan ve üstten de ders alabilir.

Ayrıntılı bilgi için:

Uluslararası İlişkiler Birimi:

Tel: (358) 252 71 91

E-Mail: uib.erasmus@amasya.edu.tr