AMASYA KENT MOBİLYALARI TASARIMI FİKİR YARIŞMASI

AMASYA KENT MOBİLYALARI TASARIMI FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 1. Amaç:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın Sözleşme Makamı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın Hibe Faydalanıcısı olduğu TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması Projesi kapsamında düzenlenecek olan Amasya Kent Mobilyaları Tasarımı Fikir Yarışması’nın temel amacı endüstriyel tasarımın yaşamımız içindeki yerini ve önemini anlatabilmek ve bu alana olan ilgiyi artırmaktır. Bunun yanı sıra yarışma, geleceğin ve günümüzün tasarımcılarını yeni malzemelerin getirdiği olanakları ve Amasya ilindeki(kentin kültürel ve tarihi kimliği göz önünde bulundurularak) kamusal mekânların ihtiyaçlarını dikkate alarak; esnek, yeni kullanım senaryoları öneren, çevreye duyarlı, engelli dostu kent mobilyaları  tasarlamaya davet etmektedir.

 

2.Yarışmanın Türü ve Şekli:

Yarışma tür bakımında fikir, şekil bakımında ulusal serbest yarışmadır.

 

3.Yarışmanın Konusu ve Yeri:

Yarışmanın konusu, Amasya’nın tarihi ve kültürel dokusu ile uyumlu kent kimliğini ön plana çıkaracak kent mobilyaları tasarımıdır;

 

 1. İletişim öğeleri:  a) Sokak ismi levhaları,  b) Yönlenme levhaları,  c) Bilgilendirme levhaları  d) Durak levhaları,  e) Reklam panoları
 2. Aydınlatma öğeleri:  a) Yaya yolu aydınlatma,   b) Park aydınlatma,   c) Sınırsal aydınlatma
 3. Servis öğeleri:  a) Kapalı otobüs durakları,  b) Oturma birimleri,   c) Tente/gölge birimleri,  d) Çöp kutuları,  e) Bitki havuzları,   f) Büfeler,   g) Sebiller,   h) Saatler
 4. Sınırlama öğeleri:  a) babalar,   b) trabzanlar,  c) parapetler

 

Bu liste sınırlayıcı olmayıp burada belirtilmeyen ancak kent mobilyaları kapsamına girebilecek diğer unsurlara ilişkin de tasarımlar iletilebilecektir. Her yarışmacı tek bir tasarım ile başvuru yapabilecektir.

 

Yarışma yeri Amasya kent merkezidir. Yeşilırmak vadisi Harşena Dağı eteklerine kurulan Amasya, 8 bin yılın üzerindeki eski tarihi boyunca krallık başkentliği yapmış, bilim adamları, sanatkârlar, şairler yetiştirmiş, şehzadelerin eğitim gördüğü bir belde olmuştur. Kurtuluş savaşının başlangıç temelleri de Amasya’da atılmıştır. Amasya, tarihi ve kültürel zenginlikleri yanı sıra, özellikle Yeşilırmak kıyısına yapılmış Yalıboyu evleri ile dikkat çekmektedir.

 

4.İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler:

 1. İş sahibi idarenin:

Adı: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Adres: Kale Mah. Cumhuriyet Cad. No:8, İlkadım, Samsun.

Tel: 0 362 431 24 00

Fax: 0 362 431 24 09

İrtibat Kişisi: Murat ŞİMŞEK- Proje Amasya Koordinatörü, OKA.

Tel: 0 358 218 80 22

E-posta: murat.simsek@oka.org.tr

İrtibat Kişisi: Selcen Zeynep ÇOLAK, Amasya Belediye Başkanlığı

Tel: 0 358 218 80 22

E-posta: fenisleri@amasya.bel.tr

 

 1. Yarışma sürecinde tüm bilgiler, yukarıdaki adres ve numaralardan görevli proje personeli ile irtibat kurulmak suretiyle temin edilebilir.

 

5.Yarışma Jürisi

Asil Üyeler

Adı-Soyadı Mesleği Kurumu
İsmail Kazan Başkan Yardımcısı Amasya Belediye Başkanlığı
Doç. Dr. Mehmet Asatekin Öğretim Üyesi Bahçeşehir Üni.  Mimar. Fakültesi
Mehmet Refik Toksöz Emekli Öğretim Gör. ODTÜ Mimarlık Fak. Ürün Tas. Böl.
Yrd. Doç. Ali Kılıç Öğretim Üyesi Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fak.
G. Gamze Güven Endüstriyel Tasarımcı Tasarım Üssü Ltd. Şti.

 

Yedek Üyeler

Adı-Soyadı Mesleği Kurumu
Osman Akbaş Başkan Yardımcısı Amasya Belediye Başkanlığı
Doç.Dr. Okan Murat Dede Akademisyen Amasya Üni. Mimarlık Fakültesi
Dr. İnci Olgun Öğretim Üyesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fak.
Emin Balkış Yüksek Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi
Murat Şimşek İnşaat Mühendisi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

 

Raportör

Adı-Soyadı Mesleği Kurumu
Yeşim BİLGEN Mimar Amasya Mimarlar Odası

 

6.Katılım Koşulları:

Yarışmaya Türkiye’de ikamet eden endüstriyel tasarım bölümü öğrencileri veya mezunları bireysel olarak başvurabilir.  Mimarlık, peyzaj mimarlığı ve kent tasarımı bölümleri başta olmak üzere diğer mesleklere mensup kişiler ekip üyeleri arasında en az 1 endüstriyel tasarım bölümü öğrencisi veya mezunu bulunmak kaydı ile başvuru yapabilirler. Her katılımcı veya ekip en fazla 1 adet tasarım sunabilir. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar. Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır;

 1. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 2. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerde bunların 1. Dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 3. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
 4. Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 5. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanların arasında olmamak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

 

 

 1. Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler
 2. Talep edilmesi durumunda katılımcılara yarışma hedef alanı olan Amasya kent merkezi ile ilgili yer gösterme ve rehberlik Amasya Belediye Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

 

 

 

 

 1. Yarışmacılardan İstenecekler (Bilgi, belge, rapor, çizim, model vb.)
 2. Tasarım paftaları, A3 formatında kâğıt ölçüsünde, beyaz zemin üzerinde yer alacaktır. Paftalardaki kent mobilyaları tasarımları farklı açılardan görülecek biçimde, her türlü çizim tekniği kullanılarak çizilmiş ve kullanılacak malzemeye uygun biçimde renklendirilmiş olmalıdır. Katılımcıların, hazırlayacakları tasarımların her birinin ürün haline dönüştürülebilmesi için gerekli açıklayıcı teknik çizim ve çözümlemeleri, malzeme önerileri ve örneklerinin her bir tasarım için 10 sayfayı geçmemek üzere yine A3 formatında beyaz kağıt üzerinde göstermeleri gerekmektedir.
 3. Tasarımın esin kaynağını, çözüm bulduğu ihtiyaç/sorun ile olan ilişkisini, sosyal, çevresel, ekonomik veya estetik unsurlarını vb. içeren açıklama raporu (A4 formatında)
 4. Tasarımlar basılı olarak ve CD içerisinde kapalı büyük bir zarf içerisinde sunulmalıdır.
 5. Kimlik zarfı; yarışmacıların, tasarımların teslim edildiği ambalajın içine tasarım ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde; yazıcı ile “Amasya Kent Mobilyaları Tasarımı Fikir Yarışması kimlik zarfı” ibaresi yazılmış bir zarfın içine,
  • Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten, adı ve soyadını, mezun/öğrenci oldukları okulu ve diploma/öğrenci numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı bir belgeyi koymaları gereklidir.
  • Başvuru sahipleri, öğrenci belgelerinin veya mezuniyet belgelerinin/diplomalarının birer örneğini kimlik zarfı içerisinde sunacaklardır.
  • Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri için sunulacaktır.

 

Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışmaya kabul edilmez.

 

 1. Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar
 1. Yarışmaya katılan her proje için ‘özgünlük’, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması ve hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması şartı aranmaktadır. Jüri tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan OKA sorumlu tutulamaz.
 2. Sunulacak tasarımların Amasya’nın kendine has kent kimliği, tarihi ve kültürel yapısı ile uyumlu şekilde geliştirilmesi gerekmektedir.
 3. Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden tasarım sunumları diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Sunulan proje ile fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi, ödül geri alınır.
 4. Herhangi bir yarışmada derece almış, herhangi bir yerde yayımlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Yarışma sonrası, dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında OKA’ dan hiçbir talepte bulunamazlar.
 6. Yarışmaya katılan tüm kişiler, katılım sırasında katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

 

 1. Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları

 

Sadece dereceye (ilk 3 tasarım) giren tasarımların fikri ve sınaî hakları Amasya Belediye Başkanlığı’na ait olacaktır. Finale kalan diğer projelerin fikri ve sınaî hakları sergileme hakkı saklı kalmak üzere, başvuru sahiplerine ait olacaktır. Amasya Belediye Başkanlığı tarafından uygun görülmesi durumunda dereceye giren tasarımlar arasından 1 tanesi için uygulama ve üretim aşaması ile ilgili çalışmalar yapmak üzere proje sahibi tasarımcı veya ekip ile sözleşme imzalanabilir.

 

 

 1. Yarışma Takvimi
 • Yarışma İlan Tarihi: 22 Mayıs 2017
 • Son Soru Sorma Tarihi: 07 Haziran 2017
 • Yanıtların Gönderilme Tarihi: 19 Haziran 2017
 • Tasarımların Son Teslim Tarihi: 01 Ağustos 2017 Saat 17.00
 • Jüri Tarihi: 08 Ağustos 2017
 • Ödül Töreni, Sergi ve Kolokyum Tarihi: 18 Ağustos 2017

 

 

 

 1. Başvuru Şekli ve Koşulları
 2. Yarışmaya katılmak isteyenlerin başvuru dosyalarını son başvuru tarihi olan 01 Ağustos 2017 Salı günü saat 17.00’ye kadar elden veya kargo yolu ile Amasya Yatırım Destek Ofisi, Dere Mah. İğneci Baba Sk. No:30, Merkez, Amasya adresine ulaştırmış olmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan veya posta, kargo vb. yollarla iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır.
 3. Başvuru formunda belirtilecek bütün bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu başvuru sahibine aittir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 4. Benzeri yarışmalarda finale kalan ve ödül alan projeler ile yapılan başvurular değerlendirme dışı kalacaktır.

 

 

 1. Projelerin Geri Verilmesi

Yarışmadan sonra derece almayan tasarım sahipleri, serginin bitimini müteakip bir (1) ay içerisinde yarışmayı çıkartan idareden tasarımlarını bizzat veya yasal vekilleri tarafından alırlar. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

 

 1. Rumuzlar ve Ambalaj Esasları

Tasarım, proje veya eserler, raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilir. Proje veya eserin tüm paftalarının, raporların her sayfasının sağ üst köşesine, model ve benzeri nesnelerin uygun yerlerine ve ambalajların sağ üst köşesine beş (5) karakterli bir rumuz yazılır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.

 1. Yarışma Sonuçlarının İlan Edilmesi

Jüri tarafından seçilen finalistlerin isimleri , www.oka.org.tr ve www.amasya.bel.tr  internet sitelerinden ilan edilecektir. Ayrıca finalistlere, e-posta yoluyla da bilgi verilecektir.

İlk aşamayı geçemeyen tasarımlar posta yolu ile sahiplerine iade edilecektir. Bu nedenle yarışmacıların iletişim adreslerini doğru olarak yazmaları gerekmektedir.

Finale kalan koleksiyonlar Amasya Belediyesi Kültür Merkezi’nde sergilenecek ve ödüller düzenlenecek olan bir törenle sahiplerine verilecektir.

 1. Ödüller ve Ödeme Şekilleri:

Yarışmacılara verilecek ödüller en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün içinde sahiplerine veya yasal vekillerine banka havalesi yolu ile ödenecektir. Yarışmada başarılı bulunacak projelere verilecek ödüller aşağıdaki gibidir:

Derece Ödül
1.lik 5.000 TL
2.lik 3.000 TL
3.lük 2.000 TL

 

 1. Kolokyum

Yarışma ödül töreninden sonra Amasya Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenecektir.

 

 1. Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli ve Yeri

Tasarımcılar, finale kalan tasarımların, OKA ve Amasya Belediye Başkanlığı tarafından sergilenmesine yönelik kullanım haklarını yarışmaya başvurmakla kabul etmiş sayılırlar.

Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluk yarışmacıya aittir; OKA sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında yarışmacının ödülü iptal edilerek yapılan masrafların iadesi talep edilecektir.

 

 1. Şartname Ekleri
 2. Katılım Tutanağı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK

AMASYA KENT MOBİLYALARI  TASARIMI FİKİR YARIŞMASI KATILIM TUTANAĞI

 

 

TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği’ne istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen AMASYA KENT MOBİLYALARI TASARIMI FİKİR YARIŞMASI şartnamesi ve eklerini okudum, aynen kabul ediyorum.

 

ADI VE SOYADI:

DOĞUM YERİ VE TARİHİ:

TC KİMLİK NO: MESLEĞİ:

MEZUN OLUNAN OKUL / DİPLOMA TARİH /NO:

ODA SİCİL NO:

ADRES TELEFON:

E-POSTA:

BANKA ADI,

ŞUBE KODU,

HESAP NO, IBAN:

TARİH / İMZA: