Amasya Belediyesi 7. Ulusal Cavit Öztürk Fotoğraf Yarışması

Amasya Belediyesi
7. Ulusal Cavit Öztürk Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

KONU
Amasya Belediyesi, Türk Fotoğraf Sanatına katkıda bulunmanın yanı sıra Amasya’nın tarihi ve kültürel değerlerini geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan bir yelpazede “Amasya’daki Tarihi Eserlerde Bulunan Hüsn-ü Hat, Kalem İşi ve Kitâbeler” konulu bir fotoğraf yarışması düzenlemiştir.

AMAÇ
Amasya, 8500 yıllık tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, binlerce yılın yıpratamadığı, günümüze miras kalan eserleri ile gezilip görülmesi gereken dünyanın en nadide şehirlerinden biridir. Tarihin her döneminde devleti ve milleti ile barışık, geçmişten kalan güzellikleri geleceğe aktarma çabası içinde bulunmuş, vefakâr, hoşgörülü ve tarihe yön verecek kadar azimli insanların yaşadığı şehirdir. Geçmişten bugünlere ecdadımızın bizlere miras bıraktığı her değerle, gelecek nesillere aktarılmak istenircesine ayrı bir detay ve mana, şehre işlenmiştir. Amasya’da değişik medeniyetlerden Selçuklulardan, beylikler döneminden ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze intikal eden çok önemli insanlık mirasının bulunduğu inkâr edilmez bir gerçektir. Bu kadim medeniyet birikiminin hazineleri camilerde, türbelerde, mezar taşlarında, bedestenlerde ve hanlarda, asırlara meydan okurcasına kendini göstermektedir. Amasya Belediyesi olarak düzenlediğimiz bu yarışmayla şehrimizde bulunan tarihi ibadethane, han, hamam, türbe ve mezarlar gibi yapılardaki hüsn-ü hat, kalem işi ve tarihe ışık tutan kitabelerin farklı yönlerinin fotoğraf sanatı aracılığıyla ön plana çıkarılması en önemli amacımızdır.

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi ile 1. derece yakınları dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır. TFSF kısıtlamalılar listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.

İkinci Bölüm

YARIŞMAYA KATILACAK FOTOĞRAFLARDA ARANACAK NİTELİKLER
1. Yarışma tek kategorilidir: Dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz.
2. Yarışmacılar yarışmaya en çok 4 (dört) adet dijital (sayısal) fotoğrafla katılabilirler.
3. Yarışmaya sunulacak fotoğraflar için herhangi bir teknik sınırlandırma yoktur. Çekilen objenin özelliği bozulmamak koşuluyla fotoğraf düzenleyici program kullanılabilir. Ancak dijital ortamda fotoğraf düzenleyici programlar kullanılarak görsel veya teknik kalitesi belirgin biçimde ana unsuru değiştirilen fotoğraflar, değerlendirme aşamasında elenecektir. Bu konuda jüri üyelerinin takdiri esastır.
4. Yarışmaya daha önce veya bu yarışma ile eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış eserler katılamaz. Daha önce ödül ve sergileme almış ya da aynı eserin kadraj farklılığı ile başkalaştırılmış bölümleriyle yarışmaya katılma kural ihlali sayılır.
5. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
6. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
7. Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nin 14. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
8. Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen Yarışma koşullarına uymayı Kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar Yarışma dışı bırakılır.

Üçüncü Bölüm

FOTOĞRAFLARIN İŞARETLENMESİ VE GÖNDERİLMESİ
1. Fotoğraf dosyaları online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
2. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
3. Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
4. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.
5. Yarışmaya katılacak dijital (sayısal) fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 7-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
6. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
7. Ülke Kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz (Digital) > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
8. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

İsimlendirme:
– Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
– Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya omey veya oeyil gibi).
– Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital> D).
– Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin; “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının ”Vav’ın Tılsımı” adlı 1 no’lu fotoğrafının ismi; “TRomeryD1_vavin_tilsimi” olur.

9. Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
10. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
11. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlardan Amasya Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
12. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nde belirtilen düzenlemeler ile Amasya Belediyesi Yarışma Düzenleme Kurulu ve TFSF YK kararları geçerli olacaktır.

Dördüncü Bölüm

TELİF (KULLANIM) HAKLARI
A- Amasya Belediyesi’nin Hak ve Sorumlulukları:
– Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Amasya Belediyesi’ne ait olacaktır. Amasya Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).
– Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler Amasya Belediyesi tarafından bir “Albüm Kitap” olarak yayınlanacak ve bu kitaptan tüm katılımcılara, TFSF’ye, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na ve fotoğraf sanatı derneklerine birer adet gönderilecektir.

B- Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:
1. Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Amasya Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Amasya Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir.
2. Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
3. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg), kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mbyte’ten az olmayacak şekilde Eser Sahipleri tarafından Amasya Belediyesi’ne teslim edilecektir.
4. Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan eserler Amasya Belediyesi web sitesi http://www.amasya.bel.tr ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve sitelerinde yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2016’da bu yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır. Ayrıca ödül ve sergileme alan eserler Amasya Belediyesi’nce farklı organizasyonlarda sergilenebilecektir.

ÖDÜLLER
Birincilik 2500.- TL
İkincilik 2000.- TL
Üçüncülük 1500.- TL
Mansiyon (3 adet) 500.- TL
Sergileme (35 adetten az olmamak kaydıyla) 100.- TL
Satın Alma (35 adetten az olmamak kaydıyla) 100.- TL

YÜRÜTME
İşbu Şartname hükümlerini Amasya Belediyesi yürütecektir. Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Amasya Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. Ödül bedelleri net sayılardır.

Beşinci Bölüm

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Osman AKBAŞ Amasya Belediye Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Adnan ATAÇ Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) Onur Üyesi
İsmail OKUR Fotoğraf Sanatçısı
Vedat OSMANOĞLU Fotoğraf Sanatçısı
Mustafa SOLUK Fotoğraf Sanatçısı
Hasan VARIŞ Fotoğraf Sanatçısı

TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ
Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır

YARIŞMA TAKVİMİ
Son Katılım Tarihi : 12.04.2016 Salı saat 23.00 (TSI)
Jüri Toplantı Tarihi : 16.04.2016 Cumartesi
Sonuçların Duyurulması : 18.04.2016 Pazartesi
Ödül Töreni ve Sergileme Tarihi : Amasya Belediyesi’nin belirleyeceği bir tarihte yapılacaktır.

SON HÜKÜMLER
1. Yarışma, TFSF tarafından 2016-017 numara ile onaylanmıştır.
2. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
3. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Değerlendirme toplantısı bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan yapılır. Yarışma sonuçlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılarak ilan edilir.
4. Yüklenen fotoğraflardan ödül, sergileme al(a)mayan ve satın alma uygulanmayan fotoğraf dosyaları Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 90 (doksan) gün sonra sistemden silinir. 5. Belirtilen tarihte toplanacak Seçici Kurul üyelerine Amasya Belediyesi tarafından kişi başına mansiyon ücreti tutarında Jüri ücreti ayrıca jüri üyeleri ile TFSF temsilcisinin Ulaşım, Konaklama ve Ağırlama giderleri Amasya Belediyesi tarafından karşılanır (Seçici kurul üyelerine verilecek ücret Belediye temsilcisi olarak seçici kurulda bulunan Başkan Yardımcısı’na verilmez).
6. Seçici Kurul üyeleri ve TFSF temsilcisinin Amasya’da gerçekleştirilecek olan Ödül törenine de katılmak istemeleri halinde ulaşım ve konaklama masrafları Amasya Belediyesi tarafından karşılanır.
7. Yarışmada fotoğraf(lar)ı ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan ilimiz dışındaki yarışmacıların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Ödül almaya hak kazanıp törene iştirak etmek isteyen yarışmacıların Ulaşım, Konaklama ve Ağırlama masrafları Amasya Belediyesi tarafından karşılanacaktır (Yarışmacıların beraberinde getirdikleri misafirlerin masrafları kendilerine ait olacaktır).
8. Ulaşım masrafları için (otobüs) bileti gidiş-dönüş olarak resmi rayiç bedeller dikkate alınacaktır. Konaklamalar Belediyemizin daha önce belirlemiş olduğu yerlerde yapılacaktır.

İLETİŞİM
Yarışma Koordinatörü: Osman TOPAL Amasya Belediyesi 7. Ulusal Cavit ÖZTÜRK Fotoğraf Yarışması
Amasya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amasya Belediyesi Kültür Merkezi Binası 55 Evler Mah. Mehmet Varinli Cad. No: 95-101 05100 AMASYA Tel: 0 358 212 01 27 Santral: 0358 212 01 28 (Dahili: 314) E-posta :yarisma@amasya.bel.tr Web :http://www.amasya.bel.tr