AMASIA : Başarılı Öğrenciler İçin Jeoloji Kursu – I

AMASIA : Başarılı Öğrenciler İçin Jeoloji Kursu – I
3 – 9 Eylül 2016
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

Maden Yatakları
Hidrojeoloji
Yapısal Jeoloji
Petroloji
Jeolojik Harita Bilgisi
Mühendislik Jeolojisi
Sedimantoloji / Stratigrafi
Türkiye Jeolojisi
Petrografi
Plaka Tektoniği
Jeokimya
Arazi Çalışması ( 2 Gün )

Bugünkü kıtalar, günümüzden yaklaşık 300 milyon yıl önce birarada bulunuyor ve Pangea adı verilen süperkıtayı oluşturuyordu. Geçen 300 milyon yıllık süreçte Pangea süperkıtası parçalandı ve her bir parça bugünkü konumlarına sürüklendi. Kıtalar sabit olmayıp, günümüzde de hareketlerine devam etmekte, birbirlerine yaklaşıp çarpışarak Himalayalar gibi dağ kuşaklarını oluşturmakta veya Kızıldeniz bölgesinde olduğu gibi birbirlerinden uzaklaşarak yeni okyanusların açılmasına neden olmaktadırlar. Kıtaların hareketleri üzerine çalışan bilim adamlarına göre Amerika ve Asya kıtaları günümüzde birbirlerine doğru yaklaşmakta ve milyonlarca yıl sonra aralarındaki Pasifik Okyanusu’nun kapanması ile bu iki kıta yanyana gelerek, geleceğin süperkıtası AMASIA’ yı oluşturacaktır.

Ülkemizin de yer bilimleri alanında geleceği olan başarılı öğrencilerimizi biraraya getirmek, onları ödüllendirmek adına planlanan ve geleceğin süperkıtası AMASIA’nın ismini verdiğimiz etkinliğin ilki Üniversitemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü evsahipliğinde 3-9 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Etkinlikte, Türkiye’deki aktif Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinin her birinden, üçüncü sınıf sonu itibariyle en yüksek ortalamaya sahip iki öğrenci (toplamda yaklaşık 50 öğrenci) tüm yol, konaklama ve iaşe bedelleri sponsorlar tarafından karşılanarak Üniversitemizde 7 gün süreyle konuk edilecektir. Misafirimiz olacak olan başarılı öğrenciler 7 günlük sürenin ilk 5 gününde Üniversitemiz ve Türkiye’nin değişik üniversitelerinin Jeoloji Mühendisliği Bölümleri kadrosunda yer alan bilim insanlarından teorik dersler alacak, kalan 2 günlük süreçte de Doğu Karadeniz Dağları’na yapılacak saha gezisi ile aldıkları teorik dersleri pratiğe dönüştüreceklerdir.

Etkinlik Yürütücüleri
Doç. Dr. Yener EYÜBOĞLU Email: eyupoglu@ktu.edu.tr
Doç. Dr. Hakan ERSOY Email: ersoy@ktu.edu.tr