Altındağ Bilim Festivali “Bilimin Aydınlığında Ulucanlar Projesi”

4007 Tübitak Bilim Şenlikleri Destekleme Programı “Bilimin Aydınlığında Ulucanlar Projesi Ankara Ulucanlar Cezaevi’nde düzenlenecektir.

Bu proje ile Altındağ’da bulunan okullarda bilim iletişimi sağlamak, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve aileler arasında bilim dayanışması, bilimsel bakış açısı kazandırmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda farklı bilim dallarında ve farklı yaş gruplarına yönelik atölye/ laboratuvar çalışmaları, sergi, deneysel gösteriler planlanarak; katılımcıların bilimsel olguları fark etmesi, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi hedeflenmektedir.

Proje Yürütücüsü Dr. Meral GÜNGÖR BABAOĞLU, Ankara Üniversitesi Katı Hal Fiziği Anabilim Dalı’nda doktorasını yapmıştır. Daha önce araştırmacı olarak Tübitak projesinde yer almıştır. Doktora süresince uluslararsı konferans düzenleyen ekibin içerisinde görev almıştır. Ayrıca Stem, Scientix , Mascil ve Cern Türk Öğretmen Çalıştayları’na katılarak gözlem deneyim sahibi olup, alanında yetkindir. Şehit Hüseyin Gültekin Bilim ve Sanat Merkezi’nde Fizik Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Elektrik ve elektronik üzerine atölye çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Atölyeler
FİZİK
ASTRONOMİ VE UZAY
KİMYA
BİYOLOJİ
MATEMATİK
BİLİŞİM
TÜRKÇE
İNGİLİZCE
FELSEFE
REHBERLİK
ANASINIFI
MÜZİK
RESİM
KONFERANS

Bilim şenliği giriş ve katılım ücretsizdir.

11-12-13 Ekim 2018 tarihlerinde Bilim Festivalinde saat 9:00 ile 16:00 arası 54 atölye çalışması yapılacaktır.

Atölye Son Başvuru Tarihi: 10 Ekim 2018

Okul, Proje ve Sergi Başvuru Son Tarihi: 10 Ekim 2018

TUBİTAK 4007-ALTINDAĞ BİLİM FESTİVALİ
11-12-13 EKİM 2018
Ulucanlar Cezaevi

Projeyi Yürüten Kurum Şehit Hüseyin Gültekin Bilim ve Sanat Merkezi’dir.