Altıncı Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu

Bugüne kadar 100’den fazla Üniversite ve 30 farklı ülkeden akademisyenlerin katkıları ile başarılı organizasyonlar gerçekleştirildikten sonra, altıncısı yapılacak organizasyonda dünya genelindeki mühendis ve temel bilim insanlarının uluslararası düzeyde karşılıklı deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya gelmeleri beklenmektedir.

Altıncı Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (ISITES2018), tarihi ve turistik bir yer olan Alanya/Antalya Wome Deluxe Otel’de, Akademik Platform, Sakarya Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliği ile 09-11 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Biz, bilim dünyasının tüm akademisyenlerini, bu sempozyumun bir parçası olmaya ve dünyanın en heyecan verici yerlerini görerek çok özel deneyime sahip olmaları için davet ediyoruz.

Amaç & Kapsam

ISTES2018 sempozyumu; dünyanın her bir tarafından Mühendislik ve temel bilimler alanında çalışan bilim insanlarının disiplinler arası çağdaş düzeyde bilimsel aktivitelerini paylaşabileceği ve tartışabileceği uluslararası sevide bir ortam oluşturarak üniversiteler ve bilim adamları arasında güçlü bir iş birliğinin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Günümüzde bütüncül yaklaşım aşamaları içinde bilginin yorumlanması büyük önem kazanmıştır. Bu itibarla bu sempozyum; bilimsel metotların kapsamı dahilinde bilim alanlarının farklı boyutları ve özelliklerinin incelenmesi ile gerçekleştirilen nesneye dayalı çözümleme olarak bilinen bilimsel bulguların güvenilir ve gerçekçi bir şekilde yorumlanmasında büyük bir fırsat olarak görülmektedir.

Sempozyumun, içeriği ve kapsamı ile geniş perspektifli yaklaşım ve çözüm metotlarının temel bilimler ve mühendislik konularına da uygulanarak katılımcıların gelecekte yapacakları bilimsel aktivite, araştırma ve projelerine katkıda bulunacağı aşikârdır.

http://www.isites.info/Default.aspx