“Altınbaşak” Tarım Şehirleri Yarışması

Yarışması
Tarım Şehirleri Yarışması

“Altınbaşak” Tarım Şehirleri Yarışması

ALTINBAŞAK TARIM ŞEHİRLERİ YARIŞMASI

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin kuruluş amaçları doğrultusunda bu yıl birincisi yapılacak olan proje yarışması ile tarımsal alanda sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen proje ve uygulamalar ödüllendirilecektir. Bu yarışma ile tarımsal hayatın canlandırılması, tarımsal altyapının iyileştirilmesi, tarıma dayalı ekonominin güçlendirilmesi ve tarımsal kimliğin korunması kaygılarıyla gerçekleştirilen proje ve örnek uygulamaların tanıtılması, yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

2018 Mart ayı içerisinde Konya’da gerçekleştirilecek olan Tarım Şehirleri Yarışması “Altınbaşak” başlığını taşımaktadır. Yarışma 2 ana kategoride düzenlenecektir. Bu kategoriler ‘Türkiye’de Tarımın En’leri’ ve ‘En İyi Proje’ olarak belirlenmiştir. Başvuru büyükşehir belediyelerine açık olup, uygulanmış veya uygulanmakta olan projelerden dereceye girenler jüri tarafından belirlenecektir.

1) Türkiye’de Tarım’ın Enleri Kategorisi

6360 Sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren TÜİK resmi verilerine göre;

a. Bitkisel üretimi ile 2016 yılında ekonomiye katkısı en fazla olan,

b. Hayvansal üretimi ile 2016 yılında ekonomiye katkısı en fazla olan,

c. Tarımsal Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ile 2016 yılında ekonomiye katkısı en fazla olan,

d. Bitkisel üretimi ile kişi başı düşen milli geliri en fazla artıran(2013-2016),

e. Hayvansal üretimi ile kişi başı düşen milli geliri en fazla artıran(2013-2016),

30 Büyükşehir sıralamasında birinciler ödüllendirilecektir.

2) En İyi Proje Kategorisi

Tarımsal Eğitim ve Yayım Faaliyetleri, Tarımsal Destekleme Faaliyetleri, Tarımsal Altyapı Yatırımları, Pazar Oluşturma Faaliyetleri, Tarımsal İnovasyon ve Diğer konularda yarışma şartnamesine göre başvuru yapanlar arasından jüri tarafından seçilen projeler ödüllendirilecektir.

6360 Sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyeleri tarımsal alandaki çalışmalarını “Büyükşehir Belediyelerinde Tarımsal Dönüşüm” ana temalı En İyi Proje yarışmasında en fazla 2’şer projeyle yarışabileceklerdir.

YARIŞMANIN AMACI

Tarımın şehir ekonomilerinde ciddi bir pay tuttuğu gerçeği ile tarım konusunda belediyelerin daha fazla dikkatlerini çekmek ve tarımsal faaliyetleri yaygınlaştırmak, halkta ve tarım alanında çalışanlarda farkındalık oluşturmak için yenilikçi ve girişimci proje/fikir/çözümler üretmelerini sağlamak ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmek ve teşvik etmektir. Ayrıca yerel yönetimlere artan nüfus ile şehirleşme, çölleşme, erozyon ve kuraklık gibi sebeplerle azalan tarım arazileri üzerinde daha verimli tarım yapılabilmesi için vizyon kazandırmayı amaçlamaktadır.

Başvuran projelerde, tarımı ekonominin merkezine koyan şehirlerde tarımla uğraşan kesimlerin yaşam standartlarını ve refah düzeylerini yükseltmesi beklenmektedir.

İyi uygulama örneklerinin diğer şehirlerde tanıtılmasına aracılık etmek, yerel yönetimlerin süreçlerdeki önemini ve başarısını uluslararası kamuoyunda belirgin kılmayı amaçlaması da yarışmanın başka bir boyutudur. Bu sebeple tarım konusunda yerel yönetimlerin rolünü ve kapasitelerini öne çıkarmayı amaçlayan yarışma yerel yönetimlerde tarım kültürünün diğer kentlerde de yayılmasını teşvik edecektir.

Kurumsal anlamda ödülün kurum, çalışanları, üretici ve özel sektör için de motivasyon kaynağı olarak kullanılacağı aşikardır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

1) Büyükşehir belediyelerinin tarımsal hizmetler ve/veya tarımla ilgilenen diğer daire başkanlıkları (kırsal hizmetler dairesi başkanlığı, park ve bahçeler dairesi başkanlığı vb.) katılım sağlayabilir.

2) Söz konusu belediyeler istedikleri herhangi bir veya iki alanda yarışma başvurusu yapabileceklerdir. Bir proje sahibi tarafından birden fazla alanda başvuru yapılması durumunda her alan için ayrı başvuru formu ile başvuru yapılması gerekmektedir.

YARIŞMAYA KATILIM ŞEKLİ

Aday belediyenin Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği internet sayfası üzerinden temin edeceği Proje Katılım Formunu doldurarak [email protected] elektronik posta adresi üzerinden online olarak başvurularını yapması gerekmektedir. Yarışmaya ilişkin güncel duyurular www.agricities.com ve www.konya.bel.tr web siteleri üzerinden takip edilebilecektir.

PROJE BAŞVURU İÇERİĞİ

Tarım Şehirleri Proje Yarışması Başvuru Formunda bulunan alanların doldurulması gerekmektedir.

1. Başvuru Formu: Başvuru Formunda bulunan bölümlere projenin kısa tanımı, hedefleri, yöntemi, ortakları, finansman kaynakları vb. gibi formda istenen bilgileri ilgili kutucukların içine dijital ortamda doldurarak hazırlanmalıdır.

2. Projenin Görselleri: Proje ile ilgili tüm görseller (fotoğraf, şekil, grafik, tablo, video vb.) detaylı, yüksek çözünürlükte ve anlaşılır şekilde yer almalıdır. Hazırlanan bu materyaller doldurulan başvuru formu ile birlikte bir DVD’ye kaydedilerek U.T.Ş.B’ye belirtilen son tarihe kadar posta yolu ile gönderilmelidir.

3. Başvuru metni Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,15 satır aralığı kullanılarak hazırlanmalıdır.

4. Anlatım akıcı, anlaşılır ve tekrardan uzak olmalıdır.

PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Proje başvuruları, Jüri tarafından değerlendirilecektir.

2. Proje başvuruları Jüri tarafından Yenilikçilik, Yaygın Etki (Fayda), ve Uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirilecektir. Bu kriterlere ait açıklamalar aşağıdadır:

a) Yenilikçilik: Yarışmanın en önemli değerlendirme kriterlerinden biri yenilikçilik ve özgünlüktür. Projenin özgün ve yenilikçi olması, var olan problemi farklı ve/veya özgün bir şekilde çözüm sunarak gerçekleştirmesidir.

b) Yaygın Etki (Fayda): Projelerde, ülkemizde tarım konusunda farkındalık ve davranış değişikliği oluşturma sürecine katkı sağlayabilecek, bilgi ve bilinç düzeylerini artırabilecek nitelikte olması gerekmektedir.

c) Uygulanabilirlik: Projenin başarılı olabilmesi için projenin kapsamının iyi belirlenmiş olması, proje adımlarının ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin iyi planlanması ve sorunun tanımlanmasından çözümüne kadar çalışmanın sürdürülebilir olduğunun net bir şekilde ortaya konabilmesi gerekmektedir.

YARIŞMA TAKVİMİ

1. Yarışma için son müracaat tarihi 31.12.2017’dir.

2. Başvuru tarihinden sonra gönderilen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Yarışma sonuçları 2018 Mart ayında gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacaktır.

YARIŞMA SEKRETARYASI

Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan DALGIÇ

Mehmet Okan ÜNSAL

Tel: 0332 248 96 00

E-mail: [email protected]

Adres: Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Ferhuniye Mah. Battal Aziz Sk. No:2 D.2 Selçuklu/Konya

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

seventeen + 20 =