Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması

“Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması” Takasbank, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) işbirliği ile lisans ve ön lisans öğrencileri için düzenlenmektedir.

Ödüller
* Toplam 66.000 TL tutar karşılığında (aylık ödüller nakit para, büyük ödüller yatırım fonu varlık dağılımı olarak) ödül verilecektir.

** Yarışmanın sonunda her varlık dağılımı sınıfındaki birincilere 10.000 TL (On bin Türk Lirası) tutarı karşılığında yatırım fonu varlık dağılımı ödülü verilecektir.

*** Yarışmanın sonunda her varlık dağılımı sınıfındaki ikincilerine 7.000 TL (Yedi bin Türk Lirası) tutarı karşılığında yatırım fonu varlık dağılımı ödülü verilecektir.

Yarışma başlangıcından yarışmanın son tarihinden önceki aya kadar, her varlık dağılımı sınıfında ilgili ay itibarıyla ay sonlarında yüzde getirisi en üst sırada olan katılımcılara 1.000 TL (Bin Türk Lirası) tutarı karşılığında nakit ödül verilecektir.

HEDEFLER:
Yatırım fonlarının bireysel yatırımcı için en uygun yatırım aracı olduğunu ortaya koymak
Yatırım fonlarının hayatın her döneminde farklı koşullar ve sınırlamalar dahilinde kullanabileceğini göstermek
Yatırım yaparken amacın her daim en yüksek getiriyi sağlamak değil yatırımcının koşullarına göre makul riskle en uygun getiriyi sağlamak olduğunu ortaya koymak
Yatırım fonu seçiminde hangi kıstasların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmek
Yatırım fonu sınıflarını ve bu fonlara ait temel özellik ve görevleri tanıtmak
Yatırım fonlarının sağladığı çeşitlendirme, uluslararası piyasalara erişim, sürekli işlem yapma zorunluluğundan kaçınma gibi faydaların bilinirliğini artırmak
Yatırım fonlarına ilişkin maliyet ve riskleri yatırımcıya tarafsız ve şeffaf bir şekilde sunmak
Türkiye’de yatırım fonları evreni ile sermaye piyasalarının nasıl çalıştığına ilişkin uygulamaya yönelik pratik bilgiler sunmak
SENARYO:
Yukarıdaki hedefleri gerçekleştirmek için “Ersin Aktaş” isimli hayali bir karakter yaratıldı. Ersin’in hayatının farklı evrelerini temsil eden 21, 40 ve 65 yaşlarındaki koşul ve sınırlamalarını anlatan birbirleriyle bağlantılı üç senaryo yazıldı. Yarışmacının Ersin karakteriyle bu senaryolarda verilen detaylara uygun olarak yatırım yapması beklenirken yarışmacıya gerçek bir yatırım tecrübesi yaşatılması hedefleniyor. Gerçek hayattan deneyimlerle bezenen bu senaryo ile yatırımcıya doğru ve istikrarlı yatırımın ipuçları verilmek isteniyor.

Senaryolar: Agresif, Özgür ve Dengeli

www.altinyumurta.org.tr