ALTIN PARS ULUSLAR ARASI GENÇLİK KISA FİLM FESTİVALİ

ALTIN PARS ULUSLAR ARASI GENÇLİK KISA FİLM FESTİVALİ
BAŞVURU ŞARTLARI

14-35 Yaş Arası Genç Yönetmenlerce Çekilen Kısa Filmlere ilişkin Başvuru Şartları

* Festivale katılmak isteyen eser sahipleri 14-35 yaş aralığında olmalıdır. 14 Yaşından küçük
(14 yaşından gün almayan) 35 yaşından büyük (35 yaşını tamamlayan) yarışmacılar
festivale katılamaz.
* Festivale 35mm, 16mm, digital ve video formatındaki tüm yapımlar katılabilirler. Festivale
katılacak olan filmler, DVD/HD/BLUERAY ve PAL Sistem ile kaydedilmiş olmalıdır.
* Yerli filmlerin İngilizce altyazılı olması veya diyalog listesinin gönderilmesi zorunludur.
* Festivale katılacak olan yapımların seçiminde, festival katalogu ve diğer kitle iletişim
araçlarında kullanılmak üzere aşağıda sıralanan malzemeler festival adresine
gönderilmelidir.
* Filmin DVD/HD/BLUERAY formatında PAL olarak kaydedilmiş kopyası (3 Adet)
* Festival katalogu için filmle ilgili 2 adet fotoğraf (jpg formatında, en az 720×576
piksel)
* Yönetmenin yüksek çözünürlüklü fotoğrafı
* Yönetmenin kısa özgeçmişi (Türkçe ve İngilizce)
* Yönetmenin filmografisi (Türkçe ve İngilizce)
* Filmin kısa özeti (Sinopsis)

20 Yaş Altı Amatör Genç Yönetmenlerce Çekilen Kısa Filmlere ilişkin Başvuru
Şartları

* Bu kategoride sadece Amatör Genç Yönetmenler yarışabilir. Festivale katılmak isteyen
Amatör Genç Yönetmen eser sahipleri 14-20 yaş aralığında olmalıdır. 14 yaşından küçük
olan yarışmacılar (14 yaşından gün almayanlar) ile 20 yaşından büyük yarışmacılar (20
yaşını tamamlayan) bu kategoride yarışamazlar.
* Digital ve video formatındaki tüm yapımlar yarışmaya katılabilirler. Festivale katılacak
olan filmler, DVD’ye kaydedilmiş olmalıdır.
* Yerli filmlerin İngilizce altyazılı olması zorunlu değildir.
* Festivale katılacak olan yapımların seçiminde, festival katalogu ve diğer kitle iletişim
araçlarında kullanılmak üzere aşağıda sıralanan malzemeler festival adresine
gönderilmelidir.
* Filmin DVD/HD/BLUERAY formatında PAL olarak kaydedilmiş kopyası (3 Adet)
* Festival katalogu için filmle ilgili 2 adet fotoğraf (jpg formatında, en az 720×576
piksel)
* Yönetmenin yüksek çözünürlüklü fotoğrafı
* Yönetmenin kısa özgeçmişi (Türkçe)
* Yönetmenin filmografisi (Türkçe)
* Filmin kısa özeti (Sinopsis)

Başvuru Adresi: Uluslararası Gençlik Kısa Film Festivali :Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje
ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No: 13 Kat:4 Altındağ /
Ankara
Başvuru Başlangıç Tarihi: 18 Şubat 2014
Başvuru Bitiş Tarihi: Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 11 Nisan 2014’tür.

Yarışma ve Ödüller
* En İyi Yerli Kısa Film, En İyi Yabancı Kısa Film, Barış Temalı En İyi Kısa Film
kategorilerindeki filmlere 10.000 TL, 20 Yaş Altı Yerli Yönetmenlerce Çekilmiş En İyi
Animasyon Kısa Film, En İyi Belgesel Kısa Film, En İyi Serbest Temalı Kısa Film
kategorilerindeki en iyi filmlere 5.000 TL ve ödül heykeli verilecektir.
* Jüri, En İyi Yerli Kısa Film, En İyi Yabancı Kısa Film, Barış Temalı En İyi Kısa Film 20
Yaş Altı Yerli Yönetmenlerce Çekilmiş En İyi Animasyon Kısa Film, En İyi Belgesel Kısa
Film, En İyi Serbest Temalı Kısa Film dallarında “Jüri Özel Ödülü” adıyla, ödül parası
içermemek koşuluyla bir ödül verebilir.
* Ödül alan filme ait ödeme festival başvuru formunda adı bulunan gerçek ve/veya tüzel
kişinin hesabına festival sonrası 1 ay içerisinde yatırılır.
* Ödül kazanan kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bulunmak ya da bir temsilci
göndermek zorundadır. Ödül Töreni’ne geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan ya da
bir temsilci göndermeyen eser sahibine parasal ödülü dâhil, hiçbir ödülü verilmez.
* Film başvurusunda bulunanlar filmlerini göndermekle Başvuru Şartları’nı okumuş ve
kabul etmiş sayılır.

Genel Koşullar:
* Yarışmacılar başvurularını www.kisafilm.gsb.gov.tr adresinden yapmak zorundadırlar.
Diğer başvurular dikkate alınmayacaktır.
* Katılımcı hangi yarışmaya (En İyi Yerli Kısa Film, En İyi Yabancı Kısa Film, Barış
Temalı En İyi Kısa Film, 20 Yaş Altı Yerli Yönetmenlerce Çekilmiş En İyi Animasyon
Kısa Film, En İyi Belgesel Kısa Film, En İyi Serbest Temalı Kısa Film ) katılmak
istediğini belirtmek zorundadır.
* Aynı eserle birden fazla kategoride yarışmaya başvurmak mümkün değildir. Ancak
yarışma ön jürisi uygun gördüğü eseri diğer yarışmalar için ana jüriye önerebilir. Bu
durumda eser sahibi durumdan haberdar edilir.
* 20 Yaş Altı Yerli Yönetmenlerce Çekilmiş yarışmaya katılabilmek için Yapımcılardan en
az birinin ya da yönetmeninin T.C vatandaşı olması gerekmektedir.
* Uluslararası yarışma bütün ülkelerden filmlere açıktır. Ulusal ve Uluslararası yarışmaya
süresi 20 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir.
* Yarışmaya, 2013-2014 tarihli yapımlar katılabilir.
* Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalarda ödül almış
olmak katılmaya engel değildir.
* Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya katılabilirler. Yarışmada gösterilecek olan
filmler ve finale kalan filmler ön elemeden sonra 5 Mayıs 2014
tarihinde www.kisafilm.gsb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
* Ön jüri, en az 2′si Bakanlık görevlisi olmak üzere, festival yönetimi içinden ya da dışından
seçilecek sanatçı, akademisyen ve profesyonellerden oluşur.
* Ön Jüri 7 kişiden oluşur.  Ana Jüri daha sonra ilan edilecektir.
* Festival yönetimi teknik olarak yeterli görmediği yapımları gösterimden çekme hakkına
sahiptir.
* Başvuruda bulunan filmler 12 Nisan 2014 tarihinden sonra geri çekilemez.
* Gönderi ücreti başvuruyu yapan kişi tarafından karşılanır. Başvuru materyalleri iade
edilmez.

Özel Koşullar:
* Bakanlık, istekte bulunulması ve uygun görülmesi halinde festivalde gösterilen filmlerin
DVD kopyalarını, Ulusal ve Uluslararası festivallerin yarışma dışı bölümlerinde,
Araştırmacıların kullanımı için, kültürel etkinliklerde kullanılmasına izin verebilir.
* Yarışmaya katılan kısa filmlerin festival sırasında gösterilmesi ve festival sonrasında en az
180 saniyelik özet görüntülerinin Bakanlığın çeşitli şekillerde (CD/DVD, web ortamı vs.)
gösterilmesii ve Bakanlık tanıtımlarında kullanılmasını kabul eder. Bu durumda telif veya
başka bir ad altında herhangi bir bedel talep edemez.
* Bu durumda Bakanlık katılım formunda imzası bulunan hak sahibini imkanlar dahilinde
haberdar eder. Hak sahibi başvuru sırasında bildirdiği iletişim bilgilerinin değişmesi
durumunda bunu web sitesi üzerinde iletişim bölümündeki e-postaya bildirmekle
sorumludur.
* Bakanlık Festival Yönetiminin belirleyeceği filmlerin festival için özel olarak hazırlanmış
tanıtım materyallerinde ve festivalin internet üzerinden yayın yapan web sitelerinde
yayınına izin verebilir.
* Gösterim programına seçilen tüm yapımların yönetmenlerine katılım belgesi verilecektir.
* Filmler izleyicilere, Festival Yönetiminin uygun göreceği salonlarda ve programa göre
sunulur.
* Gösterimler sırasında festival yönetimine ya da salon görevlisine değişiklik önerilemez.
* Yarışmaya başvuru yapmış tüm eser sahipleri başvuru formunda ve bu yönetmelikte yer
alan tüm hususları kabul etmiş sayılır.
* Yarışma yönetmeliğinde ve başvuru formunda istenen tüm materyaller Festival
Merkezi’nin Uluslararası Gençlik Kısa Film Festivali : Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve
Koordinasyon Genel Müdürlüğü Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No: 13 Kat:4 Altındağ /
Ankara adresine gönderilmelidir.
* Başvuru vermiş olduğu yazılı tüm bilgiler festival yönetimince doğru kabul edilir.
Bilgilerin yanıltıcı olmasından doğabilecek tüm hukuksal sorumluluk başvuru sahibine
aittir.
* Eser sahibi film içerisinde kullandığı, ileride hukuksal sonuçları olabilecek telifli eserlere
(müzik, görüntü, metin vs.) ilişkin, almış olduğu izin belgelerini festival yönetimine
iletmekle yükümlüdür. Bu konuda doğabilecek telif haklarıyla ilgili tüm yasal sorumluluk
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre eser sahibine aittir.