ALTIN ÇINAR Ulusal Belgesel Film Yarışması

ALTIN ÇINAR Ulusal Belgesel Film Yarışması

A) AMAÇ
3. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali çerçevesinde, belgesel filmin önemini
vurgulamak ve ülkemizde belgesel sinemanın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Ulusal
Belgesel Film Yarışması düzenlenmiştir. Yarışmanın yönetimi ve organizasyonu, kısa adı ASD
olan Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından gerçekleştirilecektir.

B) YARIŞMA TARİHLERİ
“Ulusal Belgesel Film Yarışması”, 3. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali kapsamında, 5 –
8 Mayıs 2015 tarihleri arasında düzenlenecektir.

C) KATILMA KOŞULLARI, ÖN JÜRİ OLUŞUMU ve ÇALIŞMA KOŞULLARI

1) Yarışma ulusal belgesel filmlere açıktır, bu nedenle yapımcılardan en az biri ya da filmin
yönetmeni T.C. vatandaşı olmalıdır.

2) Yarışmaya “yaratıcı belgesel” tanımına uygun sinema ürünleri katılabilir. Bu alan dışında kalan
bilimsel belgesel, TV programı, tanıtım filmi vb. niteliğindeki, sinema sanatı sınırları içinde
değerlendirilemeyecek filmler yarışmaya kabul edilmez. Televizyon için hazırlanmış yaratıcı
belgeseller yarışmaya katılabilir.

3) Kurmaca, deneysel, canlandırma vb. türde olup, belgesel bölümler içeren filmler yarışmaya
katılamaz. Ancak, belgesel anlatımı desteklemek amacıyla, kurmaca, deneysel, canlandırma vb.
bölümler içeren dramatik belgeseller yarışmaya katılabilir.

4) Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya katılabilirler.

5) 30 dakikadan uzun yapımlar festivale kabul edilmeyecektir.

6) Yarışmaya, 01 Ocak 2014 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Daha önce
ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak
başvuruya engel değildir. Ancak daha önce Uluslararası Altın Çınar Film Festivali çerçevesinde
bir yarışmaya katılmış olan filmler bu yarışmaya katılamaz. Daha önce Altın Çınar’a başvuran ve
Ön Jüri değerlendirmesinden geçemeyen yapımlar, yeniden kurgulansa (yeni sahneler eklense
ya da çıkarılsa, filmin tüm kurgusu değişse) dahi, Altın Çınar’a başvuramaz.

7) Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 20 mart 2015 Pazartesi’dir.

8) Film sahipleri, el yazısı ile doldurulmuş ve mavi mürekkepli kalemle her sayfası imzalanmış
başvuru formu ile birlikte;

•Filmin künyesi (Türkçe ve İngilizce)
•Filmin 1000 karakteri (12 punto boşluklu) geçmeyen özeti (Türkçe ve İngilizce)
•Yönetmenin 500 karakteri (12 punto boşluklu) geçmeyen biyografisi ve filmografisi (Türkçe ve
İngilizce)
•Yönetmenin fotoğrafı (JPG formatında 300 DPI)
•Filmden 5 adet fotoğraf (JPG formatında 300 DPI)
•Filmin dijital ortamda afişi (JPG formatında 300 DPI)
•Filmin varsa katıldığı festival ve kazandığı ödüllerin listesi (Türkçe ve İngilizce)
•Ön jüri değerlendirmesi için filmin 6 adet DVD kopyası (VCD kabul edilmeyecektir.)
•DVD kopyaların ve CD dosyalarının üzerlerine yönetmenin adı, soyadı; filmin adı, süresi ve
yapım tarihi yazılmalıdır.
•Filmlerin Türkçe dışındaki dillerde çekilmiş olması durumunda ön izleme kopyalarında Türkçe
altyazı olması zorunludur.
• Filmin fragmanı
• Filmin 3 adet basılmış afişi 35×50 (filmin gösterileceği salonlara asmak için)
• Festival komitesinin belirlediği formatta gösterim kopyası
• Gösterim kopyalarının İngilizce alt yazılı olması zorunludur. Eğer film başka bir dilde
çekilmişse Türkçe –İngilizce alt yazıları eklenmelidir.
•Festival Organizasyonu, tanıtım amaçlı olmak üzere, filmden en çok 3 (üç) dakikalık bir bölümü
kullanma hakkına sahiptir.
•Filmin tanıtımı ve hazırlanacak olan festival kataloğunda yer alabilmesi için gerekli olan
yukarıdaki malzemeleri, eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile birlikte CD ya da
DVD’ye yükleyerek Anadolu Sinemacılar Derneği (Kiçiköy mah.Ali saip paşa cad.no/18
Talas/Kayseri) ulaştırmalıdırlar.

Yukarıda belirtilen tüm materyallerin ve istenen formattaki gösterim kopyalarının en geç
25 Mart 2015 gününe kadar Anadolu Sinemacılar Derneği’nin yukarıda yazılı adresine
ulaştırılması zorunludur.

Gösterim formatı ile ilgili detaylı bilgi, ön jüri elemesinden geçen filmlere ayrıca
bildirilecektir.

Yukarıda belirtilen materyallerin eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir; aksi taktirde
film ön elemeyi geçse dahi Festival Yönetimi tarafından yarışma dışı bırakılabilir.

9) Yarışmaya katılan filmler, ön jüri tarafından izlenerek ön elemeden geçirilir ve sonuçlar
10 Nisan – 21 Nisan 2015 tarihleri arasında web sitesi (www.altincinarfestivali.org.) ve
medya aracılığıyla duyurulur.

10) Ön Jüri ve Ana Jüri, Festival Yönetimi tarafından seçilen uzmanlardan oluşur.

11) Başvurusu yapılmış filmler, ön elemede yarışmaya uygun bulunsun ya da bulunmasın son
başvuru tarihinden sonra Festival’den kesinlikle çekilemez.

12) Ön Jüri tarafından yarışmaya uygun bulunmayan belgesel filmler, Ön Jüri’nin önerisi, filmin
yapımcısının izniyle Festival Yönetimi’nce özel gösterim programına alınabilir. Filmin yasal
sahibi filmini yarışma dışında izleyiciye sunmak istemiyorsa bu durumu başvuru formunda
belirtmek zorundadır.

13) Festivalde yarışan filmlerin yapımcı ve yaratıcı ekibinden, festival yönetiminin belirlediği
tarihlerde 1 temsilci festivale davet edilerek tam pansiyon esaslarına göre konuk edilir.
Konukların tören içeren etkinliklere koyu renk kıyafet ile katılması beklenir.

D) JÜRİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

1) Ön Jüri en az 3, Ana Jüri en az 5 üyeden oluşur. Festival Yönetimi jüri üyelerini,
akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, film festivalleri
düzenleyicileri, kültür sanat editörleri ve farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki
saygın yerleri itibariyle sinemaya, özellikle belgesel sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler
arasından seçer.

2) Festival Yönetimi, Jüri toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciye yer verir.
Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.

3) Ön Jüri üyelerinin adlarının değerlendirme öncesi kamuoyuna açıklanıp açıklanmaması
ASD’nin takdirindedir.

4) Ön jüri değerlendirmesi sonunda 10 belgesel film yarışmaya seçilir.

5) Jüri, filmleri izlemeye başlamadan önce Festival Yönetimi’nden bir görevli üye ile birlikte ilk
toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine Festival ve Belgesel Film Yarışmasıyla ilgili bilgiler
verilir. Daha sonra jüri çalışma yöntemini saptar.

6) Jüri üyeleri, ASD’nin belirlediği program ve koşulları dahilinde filmlerin hepsini izlemekle
yükümlüdür.

7) Jüri üyeleri ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin “yaratıcı”, “sanatsal”, “etik değerler” ve “belge”
niteliklerini gözeterek alır.

8) Jüri, Festival Yönetimi’nin onayı dışında, ödülleri paylaştırma ya da ödül vermeme yönünde
karar alamaz.

9) Jüri, sonuçları açıklamadan önce, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar
tutanaklarını Festival Yönetimi’ne teslim etmekle ve sonuçları ödül töreni sonuna kadar saklı
tutmakla yükümlüdür.

10) Jüri üyeleri gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yarışma
filmlerine ilişkin yorumlarda bulunamazlar. Filmlere ilişkin görüşlerini belirtemezler.

11) Yarışmaya gönderilmiş filmlerin yapımcı, yaratıcı ekibi içerisinde yer alanlar Ön Jüri ve Ana
Jüri üyeleri olamaz.

12) Ön ve Ana jürinin yargısı kesindir.

E) ÖDÜLLER

1) Jüri, yarışmaya kabul edilen filmler arasından “En İyi Belgesel Film”i ‘’En İyi Belgesel 2. Film’’i
ve ‘’En İyi Belgesel 3. Filmi belirler.’’

2) “En İyi Belgesel Filme 5.000-TL, ‘’2. Filme 3.000-TL ve “3. Filme 2.000-TL parasal ödül ve
Altın Çınar Heykeli verilir.

3) Ödül paylaştırıldığı takdirde, ödül miktarı da paylaştırılır. Ödül paylaştırma kararı için jürinin
oybirliği gereklidir.

4) En İyi Belgesel dalında özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar, Festivalin
başlamasından en az bir ay önce Festival Yönetimi’ne başvurabilirler. Festival Yönetimi uygun
görürse bu ödülü kabul eder ve bu “özel ödül”le ilgili olarak Jüri’yi bilgilendirir.

5) Parasal ödüller fatura karşılığı ödenir. Ödül tutarına KDV dahildir. Ödül tutarından
yapılacak yasal kesintiler varsa bu bedeller kesilerek ilgili kurumlara ASD tarafından yatırılır.
Festivale katılan yarışma filminin birden fazla yapımcısı olması ve özellikle bunlardan birinin
yabancı olması durumunda Festival süresince Festival Yönetimi’nin muhatabı, başvuru
formunda adı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişidir.

6) Fatura bilgileri ve banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri
ile tutarlı olmalıdır.

7) Ödül kazanan kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmak zorundadır. Ödül
Törenine; Festival Yönetimi’nin kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin parasal
ödül dahil hiçbir ödülü verilmez, ödül Vakfın uhdesinde kalır.

8) Parasal ödüller en geç 31 Aralık 2015 tarihinde ödenir.

F) ÖZEL KOŞULLAR

1) Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 filmin katılmış ve ön elemeyi geçmiş olması gerekir. Bu
sayıya ulaşılmadığı takdirde yarışma açılamaz.

2) Ön eleme sonucu yarışma dışı kalan veya yarışacak filmlerin DVD kopyaları sahiplerine iade
edilmez ve festival arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulmak üzere saklanır.

3) Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. ASD başvuru
formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle
doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

4) Başvuru sahibi, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve
kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır.

5) Filmler, Jüri’ye ve izleyiciye, Festival Yönetimi’nin uygun göreceği salonlarda ve Festival
Programı çerçevesinde sunulur. Gösterimler sırasında Festival Yönetimi’ne ya da salon
yetkililerine, salon ya da program değişikliği önerilemez ve yapılamaz.

6) Festival Yönetimi’ne yarışmadaki filmlerin TV kanallarında yayınlanması ile ilgili bir başvuru
olması durumunda, Festival Yönetimi, TV kanalı ile filmin yapımcısı ya da yönetmeni arasında
ilişki kurulmasına yardımcı olur.

7) Filmde kullanılmış herhangi bir görüntü, müzik, metin ya da herhangi bir konuda
doğabilecek telif hakları ile ilgili her türlü anlaşmazlığın tarafı, tek başına filmin yasal sahibidir.

G) GENEL KOŞULLAR

1) Yarışmaya katılan tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.

2) Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda, karar yetkisi ASD’ne aittir.

3) Bu yönetmelik ASD Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın onayıyla Şubat 2014’te yürürlüğe
girmiştir.

4) Bu yönetmelikte her türlü değişiklik hakkı ASD Yönetimi’ne aittir.

http://www.altincinarfestivali.org/