Alternatif Eğitimde Yeni Düşünce, Yöntem ve Teknikler

Alternatif Eğitimde Yeni Düşünce, Yöntem ve Teknikler
Alternatif eğitim, düşünce ve uygulama boyutlarında, gerek dünyada gerekse Türkiye’de son yıllarda mevcut toplumsal ve eğitsel krizlere çözüm olarak görülen alanların başında gelmektedir. Pek çok ülke ve sivil inisiyatif, bilim insanı, hak örgütleri ve sendikalar, eğitim girişimleri, mevcut eğitim anlayış ve pratiklerini yeterli bulmamakta ve yeni yönelimlere girmektedirler. Türkiye’den örnek alternatif eğitim uygulamalarının tanıtımı eşliğinde konuya dair bir bilinçlenme ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan sempozyum, uluslararası nitelikte ve Türkiye’de alanla ilgili inisiyatif, kurum, kişi ve örgütleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu sempozyumda teorik bilgilerin yanı sıra Türkiye’de son yıllarda uygulanan yeni modelleri de çok sayıdaki atölye çalışmalarında tartışmaya açacaktır. 1. Uluslararası Alternatif Eğitim Sempozyumu’nun amacı, uygulama ağırlıklı olması, çeşitli uygulama modellerinin tanıtılması ve tartışılmasıdır. Bu sayede ülkemizde eğitim alanında yaşanan krize yönelik bir çıkış oluşturulması hedeflenmektedir.

KONFERANS
Eğitimde Pedagojik Yaklaşımlar

PANELLER
Avrupa ve Türkiye’de Temel Eğitim Sorunları -Alternatif Eğitim için Bir Yönelim Haritası Çizmek
Ütopya, Sanat ve Eğitim
Alternatif Okul Uygulamaları
Eğitimde Oyun ve Oyuncak
Alternatif Eğitim Basında Nasıl Yer Almalı?
Sivil Toplumda Güçlendirici Uygulamalar
Alternatif Okullarda Öğretmen Olmak
Türkiye’de Alternatif Eğitim İçin İmkân ve Öneriler

ATÖLYELER
Çocuklar için Terapötik Sanat Atölyesi
Alternatif Eğitimde Yaratıcı Dramanın Kullanımı
Çocuk Eğitim Masal Üçgeni
T-İstasyonu
OrffSchulwerk – Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi
Alternatif Eğitimde Yaratıcı Dansın Kullanımı
Waldorf Pedagojisinde Okuma-Yazma ve Matematik Öğretimi
Waldorf Pedagojisinde Masa Tiyatrosu
Yaratıcılığını Özgür Bırak / Anlık Yaratıcı Düşünme

Alternatif Eğitim Sempozyumu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.