ALKEV Özel Ortaokulu Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması

Fen Bilimleri
Fen Bilimleri

ALKEV Özel Ortaokulu Müdürlüğü tarafından istanbul’da öğrenim görmekte olan ortaokul öğrencilerine yönelik fen bilimleri araştırma projeleri yarışması düzenlemekte.

ALKEV ÖZEL ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
SELİM DEMİREN FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışma Türü
Fen Bilimleri alanında bilimsel metotlarla araştırma geliştirme yaparak proje hazırlamak

Yarışma Konusu
Bilimsel Yarışma/Proje Etkinliği

Yarışma Amacı
Öğrencilerin; kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına, problem çözmelerine, düşünmelerine, sorgulamalarına, bilgiye erişmelerine, bilgiyi işlemelerine ve farklı disiplinler ile ilişki kurmalarına imkân sağlayarak onları temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaya özendirmek, bilime meraklı gençlerin yolunu açmak ve onların “Geleceğin Bilim İnsanı” olarak yetişmelerini sağlamak.

Yarışma Kapsamı ve Katılımcılar
İstanbul ilindeki resmi-özel ortaokullar ve resmi bilim sanat merkezleri

Yarışma Şartları
1. Başvuru sistemine yüklenen projeler, oluşturulan jüriler tarafından değerlendirilir.

2. Projeler; Hazırlama Süreci, İçeriği ve Sunumu başlıkları altında belirtilen kriterlere göre değerlendirilir.

3. Ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler, yapılacak olan online sergiye davet edilir. Online sergide proje sahibi öğrencilerin hazırladıkları proje posterleri ve projeyi anlatan sunum videoları sergilenir.

4. Projeler, jüriler tarafından proje sahibi öğrenciler ile yapılacak mülakat yoluyla değerlendirilir. Proje sahibi öğrencilerden mülakat için sunum hazırlamaları beklenir. Mülakatta kullanılması öngörülen teknik donanım
proje sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.

5. Projeler, tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden doğmuş, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır.

6. Kendilerine ait olmayan bir çalışmanın proje olarak sunulduğu, projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullandığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

Yarışma ekleri için iletişime geçiniz.

Genel Katılım Şartları
● Yarışmaya İstanbul ilindeki resmi-özel ortaokullar ve resmi bilim sanat merkezlerinde eğitim alan tüm ortaokul öğrencileri katılabilir.

● Yarışmaya her öğrenci bir proje ile katılabilir.

● Bir proje en az bir en fazla üç öğrenci tarafından yapılabilir.

● Bir projede sadece bir danışman öğretmen görev alabilir ve danışman öğretmen birden fazla projeye danışmanlık yapabilir.

● Projeler, bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve orijinal olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler değerlendirme aşamasında elenecek olup orijinal olmayan projelerin sorumluluğu proje sahipleri öğrenci ve danışman öğretmene aittir.

Gönüllülük
Katılım, gönüllülük esasına göre olacaktır.

Eserlerin, Nereye ve Nasıl Gönderileceği?
Başvurular ve proje raporlarının gönderimi http://projebilgi.alkev.k12.tr adresi üzerinden yapılacaktır

Özel Gereksinimli Bireylerin Etkinliğe Erişimine İlişkin Bilgiler
Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan özel gereksinimli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde yarışmanın tüm süreçlerinde (kayıt, katılım, ödül töreni gibi…) ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkânları sunulacak, talepleri karşılanacaktır.

Başvuru Başlama Tarihi 09 Şubat 2024 saat 09:00
Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati 29 Mart 2024 saat: 17:30
Başvuru Yeri ALKEV Özel Ortaokulu/Yarışma Web sitesi http://projebilgi.alkev.k12.tr

Başvuru Usulü Başvurular dijital ortamda http://projebilgi.alkev.k12.tr adresi üzerinden
online yapılır. Başvurular ön elemeden geçer.
Sonuçların Açıklanacağı Tarih 03 Mayıs 2024 Saat: 17.30 (Ön Değerlendirme Sonuçları)
27 Mayıs 2024 (Final Sunumları-Final Sonuçları)

Sonuçların Açıklanacağı Yer www.alkev.k12.tr adresi üzerinden ön elemeyi geçen projeler ilan edilir.

Yarışma Sonuçlarına İtirazın Nasıl Yapılacağı?
Yöneltilecek her türlü itiraz yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde iletişim bilgileri, talep veya itiraz konusu açıkça belirtilmek koşulu ile yazılan dilekçeler proje@alkev.k12.tr adresine
gönderilecektir. Bunun dışında yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Ödül Verilecek Kişiler ve Ödül Miktarı ile Özellikleri
6, 7 ve 8.sınıflar bazında dereceye giren öğrenciler için proje başına:
1.lik ödülü 8000 TL
2.lik ödülü 6000 TL
3.lük ödülü 4000 TL

Diğer Ödüller: Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncülük ödülü alan
öğrencilere başarı belgesi ve tüm öğrencilere katılım sertifikası;
yarışmada birinci, ikinci ve üçüncülük ödülü alan projelerin okullarına
plaket, danışman öğretmenlerine başarı belgesi ve tüm öğretmenlere
katılım sertifikası verilecektir. Başarı belgeleri ve katılım sertifikaları
öğrenci ve öğretmenlerle dijital olarak paylaşılacaktır.

Ödüllerin Nasıl Verileceği?
Dereceye giren projelere para ödülleri öğrencinin adına ya da 1. dereceden
yakınına (anne-baba) ait olan banka hesap numarasına eft/havale olarak
gönderilecektir.

Ödül Töreni Tarihi ve Saati 27 Mayıs 2024 Saat 14.15-15.15
Ödül Töreni Yeri ALKEV Özel Okulları Zeynep Mercan Işıl Konferans Salonu

İletişim e-posta adresi
proje@alkev.k12.tr
senay.yoldas@alkev.k12.tr

İletişim Adresi
ALKEV Özel Ortaokulu Alkent 2000 Mah. Mehmet Yeşilgül Cad. No:7 Büyükçekmece/İstanbul

İnternet Sayfası (Varsa) proje@alkev.k12.tr, http://projebilgi.alkev.k12.tr

 

Başvuru adresi: https://projebasvuru.alkev.k12.tr/login.asp

Ortaokul öğrenci yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.