ALKEV ÖZEL ORTAOKULU 1.FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI VE BİLİM ŞENLİĞİ

ALKEV ÖZEL ORTAOKULU 1.FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI VE BİLİM ŞENLİĞİ
YARIŞMANIN KONUSU Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf Fen Bilimleri müfredatını temel alan öğrencinin seçtiği bir konu

YARIŞMANIN AMACI
Öğrencileri; çevrelerini gözlemlemeye, sorgulamaya, bilimsel araştırma basamaklarını doğru kullanarak alternatif çözüm yolları üretmeye teşvik etmek ve il genelinde bilimsel amaçlı etkinlikleri, bu etkinliklere ilgiyi ve
katılımı artırmaktır.

YARIŞMANIN HEDEFLERİ
• Öğrenciyi “öğrenme”ye yönlendirecek en büyük güç “merak”
duygusudur. Çünkü öğrenme soru sormak, sorularına cevap almak,
cevap alınamayan sorulara cevap bulmaya çalışmakla başlar.
Öğrencileri soru sormaya ve bilimsel araştırma basamaklarını
kullanarak sorularına cevap aramaya teşvik etmek.
• Biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik
uygulamaları hakkında öğrenilen bilgileri anlamlandırarak
öğrencilerin yaşamla doğrudan bağ kurmalarını sağlamak.
• Elde edilen tecrübe ve bilgilerin yazılı, sözlü ve görsel olarak
paylaşılması ile öğrencilerin iletişim ve yaratıcı düşünme becerilerini
geliştirmek.

YARIŞMANIN TÜRÜ Fen Bilimleri Proje Yarışması

YARIŞMA KAPSAMI ALKEV Özel Ortaokulu öğrencileri hariç, İstanbul ili dâhilindeki resmî ve
özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilecek.

KATILIM ŞARTLARI
• Proje konuları Fen Bilimleri müfredatı kapsamında olmalıdır.

• Yarışmaya katılan proje 1 (bir) öğrenci tarafından hazırlanmış olmalı ve sunulmalıdır.

• Her projenin 1 (bir) danışman öğretmeni olmalıdır.

• Aynı öğretmen en fazla iki (2) projeye danışman öğretmenlik yapabilir.

• Projelerin başka bir yarışmada dereceye girmemiş olması gerekir.

• Öğrencilerin sunumları en az 5 dakika, en çok 10 dakikalık olacak şekilde hazırlanmalıdır.

• Bilimsel araştırma basamaklarını dikkate alarak 70 cm x 100 cm boyutunda projenin posteri hazırlamalıdır.

• Öğrenciler proje sunumlarını poster üzerinden anlatımı planlamalı. Sunumunu; video, maket, deney gibi projeyle ilgili çalışmalarından yararlanarak desteklemelidir.

• Okullar her seviyeden (5. 6. 7. ve 8. sınıflar) en fazla ikişer proje ile yarışmaya katılabilecektir.

• Bir öğrenci sadece 1 (bir) proje ile yarışmaya katılabilir.

• Proje başvuru işlemleri internet ortamında yapılacaktır. Başvuru tarih aralığının dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

• Okulumuz web sitesi www.alkev.k12.tr duyurular sayfasında yayınlanacak olan link aracılığıyla başvuru formu doldurulacaktır.

ÖDÜLLER
• 5. ve 6. Sınıflar düzeyinde Birincilik Ödülü
1.lik Plaketi ve Sertifikası, Tablet
• 7. ve 8. Sınıflar düzeyinde Birincilik Ödülü
1.lik Plaketi ve Sertifikası, Tablet
• 5. ve 6. Sınıflar düzeyinde İkincilik Ödülü
2.lik Plaketi ve Sertifikası, Akıllı Saat
• 7. ve 8. Sınıflar düzeyinde İkincilik Ödülü
2.lik Plaketi ve Sertifikası, Akıllı Saat
• 5. ve 6. Sınıflar düzeyinde Üçüncülük Ödülü
3.lük Plaketi ve Sertifikası, Dijital Mikroskop
• 7. ve 8. Sınıflar düzeyinde Üçüncülük Ödülü
3.lük Plaketi ve Sertifikası, Dijital Mikroskop
Dereceye giremeyen projelere ise katılım sertifikası verilecektir.

1. FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

YARIŞMA TAKVİMİ
• 5 Nisan 2019: Son Başvuruların gerçekleştirilmesi
• 8 Nisan 2019: Katılan projelerin okulumuz web sitesi www.alkev.k12.tr duyurular sayfasından duyurulması
• 20 Nisan 2019: Proje sunumları ve ödül töreni

İLETİŞİM BİLGİLERİ
ALKEV ÖZEL ORTAOKULU
Didem AKYOL- Fen Bilimleri Zümre Başkanı
E-mail adresi: didem.akyol@alkev.k12.tr
Okul Adresi: Alkent 2000 Mah. Mehmet Yeşilgül Bulvarı No:7 34500
Büyükçekmece/ İSTANBUL
Okul Tel: +90 212 886 88 40 [Dahili: 126]