ALKEV Özel Fen Lisesi Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması

Fen Bilimleri
Fen Bilimleri

ALKEV Özel Lisesi Müdürlüğü tarafından istanbul’da öğrenim görmekte olan ortaokul öğrencilerine yönelik fen bilimleri araştırma projeleri yarışması düzenlemekte.

ALKEV ÖZEL FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
SELİM DEMİREN FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışma Türü
Fizik, Kimya, Biyoloji ve Teknolojik Tasarım-Yazılım alanlarında
bilimsel metotlarla araştırma geliştirme yaparak proje hazırlamak

Yarışma Konusu
Bilimsel Yarışma/Proje Etkinliği

Yarışma Amacı
Öğrencilerin; kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına, problem çözmelerine, düşünmelerine, sorgulamalarına, bilgiye erişmelerine, bilgiyi işlemelerine ve farklı disiplinler ile ilişki kurmalarına imkân sağlayarak onları temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaya özendirmek, bilime meraklı gençlerin yolunu açmak ve onların “Geleceğin Bilim İnsanı” olarak yetişmelerini sağlamak.

Yarışma Kapsamı ve Katılımcılar
İstanbul ilindeki resmi-özel lise öğrencileri

Yarışma Şartları
1. Başvuru sistemine yüklenen projeler, her alan için oluşturulan jüriler tarafından değerlendirilir.

2. Projeler, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık, Uygulanabilirlik, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hâkimiyet, Sonuç gibi kriterlere göre değerlendirilir.

3. Ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler, yapılacak olan online sergiye davet edilir. Online sergide proje sahibi öğrencilerin hazırladıkları proje posterleri ve projeyi anlatan sunum videoları sergilenir.

4. Projeler, jüriler tarafından proje sahibi öğrenciler ile yapılacak mülakat yoluyla değerlendirilir. Proje sahibi öğrencilerden mülakat için sunum hazırlamaları beklenir. Mülakatta kullanılması öngörülen teknik donanım
proje sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.

5. Projeler, tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden doğmuş, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır.

6. Kendilerine ait olmayan bir çalışmanın proje olarak sunulduğu, projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullandığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

Genel Katılım Şartları
● Yarışmaya İstanbul ilindeki resmi-özel liseler ve resmi bilim sanat merkezlerinde eğitim alan tüm lise öğrencileri katılabilir.
● Yarışmaya her öğrenci bir proje ile katılabilir.
● Bir proje en az bir en fazla üç öğrenci tarafından yapılabilir.
● Bir projede sadece bir danışman öğretmen görev alabilir ve danışman öğretmen birden fazla projeye danışmanlık yapabilir.
● Projeler, bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve orijinal olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler değerlendirme aşamasında elenecek olup orijinal olmayan projelerin sorumluluğu proje sahipleri öğrenci ve danışman öğretmene aittir.

Gönüllülük
Katılım, gönüllülük esasına göre olacaktır.

Eserlerin, Nereye ve Nasıl Gönderileceği?
Başvurular ve proje raporlarının gönderimi http://projebilgi.alkev.k12.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Özel Gereksinimli Bireylerin Etkinliğe Erişimine İlişkin Bilgiler
Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan özel gereksinimli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde yarışmanın tüm süreçlerinde (kayıt, katılım, ödül töreni gibi…) ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkânları sunulacak, talepleri karşılanacaktır.

Başvuru Başlama Tarihi 09 Şubat 2024 saat 09:00
Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati 29 Mart 2024 saat: 17:30

Başvuru Yeri
ALKEV Özel Fen Lisesi/Yarışma Web sitesi http://projebilgi.alkev.k12.tr

Başvuru Usulü
Başvurular dijital ortamda http://projebilgi.alkev.k12.tr adresi üzerinden online yapılır. Başvurular ön elemeden geçer.
Sonuçların Açıklanacağı Tarih 03 Mayıs 2024 Saat: 17.30 (Ön Değerlendirme Sonuçları)
Mayıs 2024 (Final Sunumları-Final Sonuçları)
Sonuçların Açıklanacağı Yer www.alkev.k12.tr adresi üzerinden ön elemeyi geçen projeler ilan edilir.
Yarışma Sonuçlarına İtirazın Nasıl Yapılacağı?
Yöneltilecek her türlü itiraz yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde iletişim bilgileri, talep veya itiraz konusu açıkça belirtilmek koşulu ile yazılan dilekçeler proje@alkev.k12.tr adresine
gönderilecektir. Bunun dışında yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Ödül Verilecek Kişiler ve Ödül Miktarı ile Özellikleri
Fizik, Kimya, Biyoloji ve Teknolojik Tasarım-Yazılım alanında her branş
bazında dereceye giren öğrenciler için proje başına:

1.lik ödülü 10.000 TL
2.lik ödülü 8000 TL
3.lük ödülü 6000 TL

Diğer Ödüller: Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncülük ödülü alan öğrencilere başarı belgesi ve tüm öğrencilere katılım sertifikası; yarışmada birinci, ikinci ve üçüncülük ödülü alan projelerin okullarına plaket, danışman öğretmenlerine başarı belgesi ve tüm öğretmenlere katılım sertifikası verilecektir. Başarı belgeleri ve katılım sertifikaları
öğrenci ve öğretmenlerle dijital olarak paylaşılacaktır.

İletişim e-posta adresi proje@alkev.k12.tr

Değerlendirme Kriterleri
Aşağıda belirtilen kriterler üzerinden 1 zayıf, 5 çok iyi aralığında puanlama yapılacaktır.
1. Araştırma konusunun açıkça tanımlanması, bu konuya nasıl ulaşıldığının belirtilmesi ve ilgili bilim alanına uygunluğu

2. Proje özetinin anlaşılır biçimde yazılması ve özet içerisinde projenin amacı, kullanılan yöntem ve işlemler, bulguların başlıcaları, sonuçların başlıcaları ile önerilerin başlıcalarından bahsedilmiş olması

3. Raporun; proje adı, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, öneriler ve kaynakça başlıklarının tümünü içermesi ve bu başlıklara ilişkin tatmin edici açıklama yapılmış olması

4. Projenin giriş bölümünün uygunluğu (yapılmış benzer ve alternatif çalışmaların özetlenmiş olması ve projenin bu çalışmalardan farkının belirtilmiş olması)

5. Yöntemin ilgili bilim alanına uygun olarak ayrıntılı ve açıklayıcı bir şekilde yazılmış olması

6. Projede sonuçları destekleyen veriler/deney sonuçları/ispat/argüman ve gerekçelerin ilgili alanın bilimsel ölçütleriyle değerlendirilmiş olması

7. Projenin sonuç ve tartışma bölümünün tatmin edici olması, bulguların nesnel olarak sunulup, önerilere yer verilmesi.

8. Kaynaklar dizininin rehbere uygun olarak oluşturulması, rapor içinde kaynaklara atıfta bulunulması, kaynakların güncellik düzeyi

9. Projenin ilgili bilim alanındaki literatüre/topluma/ekonomiye katkı sağlaması

10. Projenin başka projeler/çalışmalar doğurma ihtimali (bu projenin devamı niteliğinde, ya da önerilerde bulunan yeni fikirler ile, ya da benzer yöntemlerin farklı fikirlerde kullanılabilmesi ile)

11.Projenin genel olarak öğrencilerin bilimsel çalışma kültürü konusunda deneyimlerini arttırma potansiyeli

12. Proje konusunun özgünlük ve orijinallik derecesi

13. Projenin, çözüme kavuşturulacak sorunda yaratıcılık/özgünlük taşıması

14. Projenin genel olarak öğrencilerin aktif katkısına uygunluğu

15. Projenin genel olarak bilimsel değeri

 

Başvuru adresi: https://projebasvuru.alkev.k12.tr/login.asp

Lise öğrenci yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.