Alevilik Sempozyumu 2013

Sempozyumun Onursal Başkanı

Prof.Dr. Gıyasettin BAYDAŞ (Bingöl Üniversitesi Rektörü)

Genel Koordinatörler

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI (Bingöl Üniversitesi)
Hazır Ali BEYAZYILDIRIM (Alevi Dedesi-Bingöl)

Sempozyum Açılış Konferansı

Sevgili dostlar,
Geçmişten Günümüze 1. Alevilik Sempozyumu Açılış Konferansını verecek hocamızın ismini sizlerle belirlemek istiyoruz. Önerilerinizi sempozyumun [email protected] adresine bekliyoruz.

Sempozyumun Amacı

Yıllardır dokunulmayan konuları akademik bakışla ele alma geleneğine sahip olan Üniversitemizin düzenleyeceği bu sempozyumda ALEVİLİK konusu ele alınacaktır.

Aleviliği, geçmişten günümüze tüm yönleriyle ve bir bütün olarak ele alan bu sempozyum, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerindeki birçok akademisyeni ve araştırmacıyı bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Önyargıdan ve siyasal kaygıdan uzak bir şekilde Alevilik konusunun etraflıca ele alınmasına olan ihtiyaç, böyle bir sempozyum düzenlemeyi kaçınılmaz kılmıştır. Sempozyum, tartışılmaktan çekinilen birçok konunun akademik bir bakış açısıyla ele alınmasını sağlayabilecektir.

Sempozyumun amacı, uzun süreden beri Türkiye kamuoyunda gündemi oluşturan ve kamuoyunun da en fazla konuştuğu konular arasında yer alan Alevilik hakkında akademik bilgi üretmek, üretilmiş olanları pekiştirmek, güçlendirmek, paylaşmak ve anlaşılmasına katkıda bulunmaktır.

Konu Başlıkları

1. Tarihsel Süreç: İslam tarihi ve sonraki süreçte Şiilik-Sünnilik Meselesinin Tarihsel Kökenleri, Anadolu’da Alevilik ve Safeviler İlişkisi, Osmanlı Devrinde Alevilik-Bektaşilik, Cumhuriyet Devrinde Alevilik-Bektaşilik, Alevi Çalıştayları, Diyanet, Cemevleri ve Din Dersleri;

2. İnanç ve Kurumlar: Alevilik’te Dört Kapı, Kırk Makam vb. temel ilkeler, Alevilik’te Temel İbadet ve ayinler, Ayin-i Cem, Muharrem, Hızır, Sultan Nevruz, Alevilik’te Düşkünlük, Musahiplik, Alevilik’te Dedelik Kurumu ve Ocak Sistemi;

3. Edebiyat ve Müzik: Alevi-Bektaşi Uluları, Aleviliğin Yazılı Kaynakları: Buyruk, Velayetname, Cönkler, Alevilikte Aşıklık/Ozanlık Geleneği, Alevi-Bektaşi Semahları;

4. İnanç, ibadet, müzik, semah, deyiş, düşünce, büyük şahsiyetler ve mekanlar vb. konular.

Önemli Tarihle

Sempozyuma Katılım Çağrısı: 18 Ocak 2013
Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi: 31 Mayıs 2013
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı: 15 Haziran 2013
Bildiri Tam Metinlerinin Son Teslim Tarihi: 15 Eylül 2013
Sempozyum Programının İlanı: 23 Eylül 2013
Sempozyum Tarihi: 3-5 Ekim 2013

Katılım Şartları

1.Tebliğler; daha önce başka bir yerde basılmamış, bilimsel nitelikli ve özgün olmalıdır.
2.Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 200-250 kelime arası olmalıdır.
3.Tebliğ özetlerinin gönderileceği adres [email protected] biçimindedir.
4.Bilim Kurulunca kabul edilen tebliğlerin tam metinleri 10-20 sayfa arasında olmalıdır.
5.Oturumlarda tebliğ sunumları 20 dakika ile sınırlı olacaktır.
6. Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleriyle sunum yapılabilir.
7.Türkçe dışındaki bildiri sunumlarında anlık (simultane) çeviri yapılacaktır.
8.Türkçe haricinde sunum yapılacaksa, -bildiri asıl metninden ayrı olarak- kısa sunum metninin, sempozyum tarihinden 7 gün önce sempozyum düzenleme kuruluna iletilmesi gerekmektedir.
9.Başvurular, sadece belirtilen elektronik adres üzerinden kabul edilecektir. Belgegeçer (faks) veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmemektedir.
10.Tebliği kabul edilenlerin konaklama ve iaşe giderleri Üniversitemiz tarafımızdan karşılanacaktır.

e-mail: [email protected]
Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI TEL. 0.426.216 00 12-15 (Santral) / 23 87 (Dahili)
Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Öğr. Gör. Murat VAROL TEL. 0.426.216 00 12-15 (Santral) / 20 51 (Dahili)

Basın ve Halkla İlişkiler Sorumluları
Öğr. Gör. Murat VAROL TEL. 0.426.216 00 12-15 (Santral) / 20 51 (Dahili)
Öğr. Gör. Tuba YAZICIOĞLU TEL. 0.426.216 00 12-15 (Santral) / 23 99 (Dahili)

Mali İşler

Prof. Dr. Burhanettin BAYDAŞ (Bingöl Üniversitesi Rektör Danışmanı)

Sempozyum Yeri

Bingöl Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin