ALES

2011 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

SINAVIN KAPSAMI
Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde 50’şer sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve
Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise 50’şer sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2
Testleri) yer alacaktır. Bütün adaylar toplamda 150 soru cevaplayacaklardır. Sayısal-1 ve Sayısal-2
Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik
sorulardan oluşacaktır. Sayısal-2 Testindeki soruların, Sayısal-1 Testindeki sorulara göre daha
ileri düzey sorular olması planlanmaktadır. Sözel Testleri ise, sözel akıl yürütme (muhakeme)
becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim
programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları farklı
alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

BA

ŞVURMA SÜRESİ : 7-16 Mart 2011 (Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.)  SINAV TAR

İHİ VE SAATİ : 24 Nisan 2011, 09.30 BA

ŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 3,00 TLSINAV ÜCRET

İ : 40,00 TLYEN

İ ŞİFRE EDİNME ÜCRETİ : 2,00 TLhttp://www.osym.gov.tr/dosya/1-57244/h/2011alesilkbaharklvz.pdf