Alarko Carrier Fotoğraf Yarışması

Alarko Carrier Fotoğraf Yarışması

Konu: Küresel İklim Değişikliği

Başvuru Tarihleri: 10 Haziran – 17 Temmuz 2015

Başvuru Yöntemi:

– Katılımcılar, Alarko Carrier’ın resmi web sitesi üzerinde çalışan Fotoğraf Yarışması
isimli uygulamaya girerek, kişisel bilgilerini ilgili bölümlere doğru biçimde yazmak
koşuluyla fotoğraf yükleyebilecek.
– Yarışmacıların yüklediği fotoğraflardan kriterlere uyanlar, Alarko Facebook ve
Instagram sayfaları üzerinden düzenli olarak yayınlanacak; takipçilerin beğenisine
sunulacak.

Yarı Final: Yarışmanın seçici kurulunun oylarıyla seçilen 50 fotoğraf değerlendirmeye
alınacak.

Final: Yarışmanın Seçici Kurulu, yarı finale kalan 50 fotoğraf arasından “en iyi 13” fotoğrafı
belirleyecek. İlk 3’ün yanı sıra; 4, 5 ve 6’ıncı sırayı alan finalistlere de ödül verilecek.

Dereceye giren fotoğrafların belirlenmesi işlemi, 31 Temmuz 2015 tarihinde tamamlanacak.
Ödül Töreni ve Sergi: Finale kalan ve ödül alan yarışmacılar, Alarko Carrier web sitesi ve
sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Ödüle layık görülen kişiler için bir ödül töreni
düzenlenecek.

Seçici Kurul: Yarışmaya gönderilen fotoğraflar;
Leyla Alaton – Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Alper Kaptanoğlu – Alsim Alarko Genel Koordinatör Yardımcısı
Şükran Moral – Sanatçı
Ani Çelik Arevyan – Fotoğrafçı
tarafından değerlendirilecek.

Katılım Koşulları:
1. Yarışma, aşağıdaki belirtilen şartlara uyan tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olarak
yapılacaktır.
2. Yarışmaya, son başvuru tarihine kadar sadece www.alarko-carrier.com.tr/fotograf adresi
üzerinden yapılan online başvurular kabul edilecektir. E-posta veya posta yoluyla yapılan
başvurular ise geçersiz sayılacaktır.
3. Yarışmaya, düzenleyici firma Alarko Carrier mensupları ile Seçici Kurul üyeleri dışında;
18 yaşını doldurmuş tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katılabilecektir.
4. Gönderilen fotoğraf, yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait fotoğrafın
tamamen veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin
tüm hukuki sorumluluğu, yarışmacıya ait olacaktır.
5. Yarışmaya bir yarışmacı, siyah-beyaz ya da renkli en çok 2 eserle katılabilir.
6. Daha önce ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığını içeren görüntüleri
yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınacaktır.
7. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafta, sayısal ortama aktarılmış olma şartı aranacaktır.
Standart makinelerle çekilen fotoğraflar ise film ya da opaktan tarama yoluyla
çoğaltılabilecektir.
8. Yarışmaya gönderilen fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır; bu doğrultuda birden
fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi
bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar
yarışmaya kabul edilmeyecektir. Fotoğraf üzerinde renk, kontrast ve kadraj düzenlemeleri
dışında, photoshop vb programlar ile dijital manipülasyon yapılamayacaktır.
9. Kazananların açıklanmasının ardından, dereceye girenlerden; RAW, TIFF veya JPEG
formatında (.jpg veya .jpeg uzantılı), kısa kenarı en az 2.500 piksel, boyutu ise en fazla
15 Mb olan orijinal fotoğraflarını, e-posta yoluyla göndermeleri istenecektir.
10. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan hazırlanıp gönderilecektir.
11. Platforma yüklenen her fotoğrafa, ne zaman ve nerede çekildiğini içeren açıklayıcı bir
bilgi eşlik edecektir.
12. Yarışmacılardan, başvuru formundaki adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve e–posta
adresi bilgilerini doğru olarak doldurmaları beklenecek; Bu bilgiler aracılığıyla kişiye
ulaşılamaması halinde, düzenleyici firma Alarko Carrier sorumluluk kabul etmeyecektir.
13. Dereceye giren fotoğraf için, görüntüde yer alan tanınabilir kişilerin onayının alındığına
dair model ibranamesi talep edilecektir. Fotoğrafta görüntülenen kişiler 18 yaşın
altındaysa, anne babasının ya da yasal varisinin yazılı iznini alma şartı aranacaktır.
14. Fotoğraflarda görüntülenen kişilere; fotoğrafın bir yarışmaya katılacağının söylendiği,
internette, basılı yayın organlarında ya da kataloglarda yayınlanması için izin alındığı
kabul edilecek, söz konusu kullanımlar nedeniyle ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm
sorumluluğu yarışmacıya ait olacaktır.
15. Alarko Carrier, finale kalan 13 fotoğrafı kendi belirlediği alanlarda sergileme ve markanın
2016 yılı takviminde kullanma hakkına sahiptir.
16. Düzenleyici firma; yarışmaya katılan eserleri web ya da sosyal medya kanallarında,
yayınladığı ya da yapımını üstlendiği mecralarda, kendi web sayfasında ve basın yayın
organları aracılığıyla yapılan duyurularda, yarışmaya ait sergilerde; verilen ödül haricinde
herhangi bir ödeme yapmaksızın ve “sanatçının adını geçirerek”, editoryal, ticari, reklam
veya promosyon amacıyla kullanabilecektir.
17. Fotoğraflar, Seçici Kurul tarafından; yarışma temasına uygunluk, yaratıcılık, anlatım gücü
ve teknik kriterlere göre değerlendirilecektir.
18. Yarışmada; 1’inciye Canon EOS 70D dijital fotoğraf makinesi 2’nciye Toshiba RAS 13
N3KVR klima, 3’üncüye Toshiba RAS 13 N3KV klima, 4’üncü ve 5’inci’ye iPad mini3,
6’ncıya ise Akıllı Telefon hediye edilecektir.
19. Tüm yarışmacılar, ilgili formu doldurup fotoğraf gönderdiği andan itibaren yukarıda
belirtilen koşullara uymayı kabul etmiş sayılacak, bu koşullara uymayan katılımcıların
eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

http://www.alarko-carrier.com.tr/fotograf/