Alanya Belediyesi 10. Ulusal Fotoğraf Yarışması

ALANYA BELEDİYESİ
10. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
KONU VE AMAÇ:
Konu serbest’tir.
Bu yarışma Alanya Belediyesi Kültür Müdürlüğü sahipliğinde, AFSAK (Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü) küratörlüğünde düzenlenmektedir.
Sanatın bütün dallarına olduğu gibi Fotoğraf Sanatı’na da katkı sağlayan Belediyemiz; ön çalışmalarından duyurulmasına, duyurudan sonuçlandırılmasına kadar dokuz ulusal yarışma düzenlemiştir.
Bu yarışmayı öncekilerden farklı bir anlayış ve biçimde düzenleyerek; fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmayı, fotoğraf ve fotoğrafçı arasındaki ilişkinin niteliğini güçlendirmek adına fotoğrafçıyı ödüllendirmeyi amaçlamaktadır.
YARIŞMA BÖLÜMLERİ:
Yarışma dijital (sayısal) ve iki bölümlüdür:
Renkli (R);
Siyah-Beyaz (S)
KATILIM KOŞULLARI:
* Katılım ücretsizdir.
* Fotoğrafların Türkiye sınırları içinde çekilmiş olması gerekmektedir.
* Son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.
* Katılımcılar yukarıda belirtilen konu ve amaç çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
* Yarışmaya seçici kurul, yarışma sekreteryası ve TFSF temsilcisi ile onların birinci dereceden yakınları katılamazlar.
* Daha önce ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır. Fotoğrafın sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
* Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Buna ek olarak HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
* Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak
aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
* Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu
ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde
ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
* Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler
kural ihlali sayılır.
* Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1
(bir) yıl süre ile kısıtlanır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden
katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların
ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma
İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
* Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf
konmayacaktır.
* Yarışma sonucu TFSF’nin www.tfsf.org.tr adresinde duyurulacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar
TFSF’nin www.tfsf.org.tr adresinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2014 kitabında
kurumumuza ayrılan sayfalarda da yer alacaktır.
YAPITLARIN GÖNDERİLMESİ:
* Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
* Yarışma online fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
* Yarışma, linkindeki üyelik ve fotoğraf
gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı
ve şifrelerini kullanacaklardır.
* Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
* Dosyaların JPG formatında minimum 8 sıkıştırma ve dosyaların boyutları 1 Mb’tan az
olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
DOSYALARIN İSİMLENDİRİLMESİ:
* Dosya ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
Bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Dosya adının ilk 2
karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “tr”)
* Sonra eser sahibinin adı maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin Ahmet
Sever için aseve veya ahmes veya sever gibi).
* Sonraki karakter, fotoğrafın türünün baş harfi olmalıdır. (R= renkli, S= siyah-beyaz) Fotoğrafın
sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
* Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örnekler:
traseveR_1_sert_bakis.jpg, traseveS_2_meydan.jpg, …
YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Duyurulma Tarihi : 05 Mart 2014
Yarışma Başlangıç Tarihi : 01 Nisan 2014
Son Katılım Tarihi : 10 Mayıs 2014 Cumartesi saat 23.00
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 17 Mayıs 2014
Sonuçların Açıklanması : 22 Mayıs 2014
Sergi Açılışı : 31 Mayıs 2014
SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla):
Ali YENİALP Alanya Belediyesi Bşk. Yrd.
Dr. Erdal KINACI Fotoğraf sanatçısı, AFSAK
Hulki MURADİ Fotoğraf sanatçısı, MOF
Kadir BARÇIN Fotoğraf sanatçısı, AFSAK
Tekin ERTUĞ Fotoğraf sanatçısı; Araştırmacı, yazar
TFSF Temsilcisi: Ali ARAL
TELİF (KULLANIM) HAKKI:
* Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının ALANYA BELEDİYESİ ve bünyesindeki bağlı beldelerinin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için ALANYA BELEDİYESİ’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
* Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü : 1500.- TL
İkincilik Ödülü : 1000.- TL
Üçüncülük Ödülü : 500.- TL
Alanya Temalı Festival Özel Ödülü : 500.- TL
Sergileme (En fazla 37 adet) : —
(Yukarıda belirtilen para ödülleri, yasal kesintilerden sonra verilecek olan net sayılardır.)
YARIŞMA SEKRETERYASI:
Serdal ZAVLAK
Esra ATASHZABAN
Alanya Belediyesi Özel Güzel Sanatlar Akademisi Konservatuar Müdürlüğü
Tel: (0242) 513 21 33
e-posta: kulturmerkezi@alanya.bel.tr
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2014/023 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.