Alan Seçiminde Bulanık Mantık Kullanımı

Ortaöğretim döneminde öğrencilerimiz kendi istekleri, ders başarıları, veli ve öğretmen görüşleri doğrultusunda Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil, Türkçe-Matematik, Spor gibi alanlardan birini seçerler. Öğrenci birden fazla bölümün şartları için uygun olsa da bir bölümde karar vermek zorundadır. Bölüm seçimi ortaöğretimden sonraki eğitim hayatını da şekillendirmektedir. Bu nedenle alan seçimi sürecinde objektif, ön yargılardan ve aile baskısından uzak, öğrenci eğilimleri doğrultusunda karar vermek önemlidir. Bu çalışmada alan seçimi sürecinde bulanık mantığın kullanılabilirliği incelenmiştir. Bulanık mantık birden çok faktörü içeren ve hassas düşünmeyi gerektiren karar süreçlerinde kullanılan bir yapay zekâ yöntemidir. Klasik mantıkla yapılan karar verme süreçlerinde sonuç 1 ya da 0 olarak karşımıza çıkar. Bulanık mantık ise elde edilen sonuç aitlik derecesine sahiptir. Bulanık mantık bilgi tabanı doğrultusunda giriş-karar verme-sonuç aşamalarından oluşmaktadır. Karar verme sürecinde bilgi tabanı ve giriş parametreleri olarak öğrencinin ilköğretimden itibaren 9 yıllık ders ve davranış notları kullanılır. Elde edilen sonuç öğrenciyi tanıma, istek ve eğilimlerini gözlemleme konusunda sonuçlar verir. Alan tercihinde yol gösterici olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Bulanık Mantık, Alan Seçimi, Yapay Zekâ

Duygu ÇOKAY
İstanbul / Ataşehir Sare Selahattin Uzel Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni